pojem apretura až pojem arabeska - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
apretura  >>   konečná úprava tkanin, papíru, kůže  » apretura
apriorní  >>   nezávislý na zkušenosti, poznatelný bez působení zkušenosti, předem pravdivý nezávisle na zkušenosti, nevyžadující empirické důkazy k prokázání své platnosti; odvozený od evidentních skutečností či předpokladů, postupující od známé či předpokládané příčiny nebo obecného principu k jeho (nezbytným) důsledkům, deduktivní; předem daný, koncipovaný, (zatím pouze) předpokládaný, neověřený  » apriorní
aprobace  >>   1. schválení; 2. způsobilost vyučovat určitý předmět na určitém druhu školy získaná ukončením předepsaného studia; 3. kvalifikace  » aprobace
aprobační  >>   schvalovací  » aprobační
apropriace  >>   přivlastnění  » apropriace
aproximace  >>   přiblížení, přibližnost;přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem  » aproximace
apsida  >>   dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší;půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy  » apsida
apterie  >>   bezkřídlost hmyzu  » apterie
ar  >>   jednotka plošné míry rovná 100 m2  » ar
arabeska  >>   druh ornamentu; druh povídky 1 komentář» arabeskahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz