pojem abstergencium až pojem absurdní - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
abstergencium  >>   mírně projímavý lék  » abstergencium
abstinence  >>   zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)  » abstinence
abstinenčni syndrom  >>   souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření  » abstinenčni syndrom
abstinovat  >>   dodržovat abstinenci  » abstinovat
abstrahovat  >>   nepřihlížet, nepřihlédnout k něčemu; vyvodit; zobecnit  » abstrahovat
abstrakt  >>   stručný výtah z obsahu odborného článku, knihy apod. 5 komentářů» abstrakt
abstraktum  >>   abstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno 3 komentáře» abstraktum
abstrúzní, abstrusní  >>   nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný  » abstrúzní
absurdita  >>   protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost 2 komentáře» absurdita
absurdní  >>   nesmyslný; odporující logickým zákonům nebo pravidlům jež stanoví významy slov 1 komentář» absurdníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz