pojem antropofobie až pojem antropomorfizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
antropofobie  >>   chorobný strach z lidí  » antropofobie
antropofyt  >>   synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina  » antropofyt
antropogeneze  >>   proces vzniku a vývoje člověka  » antropogeneze
antropogenní  >>   vznikající činností člověka  » antropogenní
antropoid  >>   lidoop  » antropoid
antropokinetika  >>   věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika  » antropokinetika
antropologie  >>   věda o člověku a jeho výtvorech; věda zabývající se původem, chováním a tělesných, sociálním i kulturním vývojem lidského druhu; studium rozdílů a podobností mezi lidmi a zvířaty; součást křesťanské teologie zabývající se vznikem, povahou a osudem člověka a lidsta  » antropologie
antropomaxlologie  >>   lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu  » antropomaxlologie
antropometrie  >>   soubor technik měření lidského těla  » antropometrie
antropomorfizmus, antropomorfismus  >>   přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti 1 komentář» antropomorfizmushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz