pojem argot až pojem arche- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
argot  >>   nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka 7 komentářů» argot
argument  >>   důkaz, důvod;úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x;nezávisle proměnná veličina určité funkce  » argument
argumentace  >>   dokládání, dokazování, zdůvodňování  » argumentace
argyrie  >>   vleklá otrava stříbrem, projevující se šedavým zbarvením tkání 1 komentář» argyrie
arch  >>   list papíru různé velikosti;otisk tiskové formy poštovních cenin  » arch
archaický  >>   starobylý, zastaralý 1 komentář» archaický
archaizmus, archaismus  >>   zastaralý jev, prvek, výraz  » archaizmus
archanděl  >>   anděl vyššího řádu  » archanděl
arché  >>   počátek, princip, původ; pralátka  » arché
arche-, archeo-  >>   první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní  » arche-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz