pojem adaptabilita až pojem addukce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
adaptabilita  >>   schopnost a dovednost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita  » adaptabilita
adaptace  >>   přizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba; umělecké dílo, které bylo přepracováno do nové podoby, formy, resp. proces tohoto přepracování; (biol.) modifikace organismu, vrozená či získaná prostřednictvím učení, která zlepšuje pravděpodobnost přežití a zplození potomstva; (fyziol.) změna citlivosti smyslových orgánů v závislosti na působících podnětech; změna chování osoby či skupiny lidí v důsledku změny okolního prostředí  » adaptace
adaptát  >>   pozorovatelný výsledek adaptace organizmu  » adaptát
adaptér, adaptor  >>   zařízení rozšiřující původní použitelnost  » adaptér
adaptivita  >>   přizpůsobivost, adaptabilita  » adaptivita
adaptovatelný  >>   upravitelný, přizpůsobitelný  » adaptovatelný
adaxiální  >>   přivrácený k ose, ke stonku  » adaxiální
addendum  >>   přídavek, dodatek  » addendum
addolorato [adoloráto]  >>   hud. žalostně  » addolorato
addukce  >>   přitažení, připažení  » addukcehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz