Pojem školní vysvědčení

Slovo:

školní vysvědčení


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

ŠKOLNÍ VYSVĚDČENÍ nám dává cenné informace o pracovní výkonnosti žáků a žákyň, avšak pouze tehdy, známe-li úroveň jednotlivých škol, resp. tříd. Stejná úroveň znalostí se na různých školách hodnotí a klasifikuje různě. Při průzkumech se zjistilo, že tyto rozdíly dosahovaly dokonce v krajních případech i čtyř stupňů. Stejný školní výkon byl např. jedním učitelem ohodnocen jedničkou a druhým trojkou nebo dokonce čtyřkou. Tyto rozdíly jsou v hodnocení písemných i ústních úkolů ve všech předmětech, zvláště v jazycích. Při posuzování školního vysvědčení musíme tedy vzít v úvahu, že čtyřka jednoho žáka (studenta) může být lepší než dvojka jiného (pokud ovšem nechodili do stejné třídy).
Navíc musíme brát v úvahu, že vysvědčení je produktem, na kterém se nepodílí pouze žák, ale i učitel a třída. Pod jiným vedením se také stejní žáci jinak učí, podávají různé výkony. Chceme-li objektivně zjistit úroveň vědomostí žáků a studentů v nějakém předmětu, musíme aplikovat tzv. didaktické, resp. psychodidaktické testy, standardizované zkoušky znalostí a vědomostí.
Je třeba také rozlišovat mezi typem nadání a zaměření člověka, např. lidé zaměření na studium jazyků bývají někdy méně úspěšní v matematicko - přírodovědných předmětech a naopak.
Dobré známky v určitých předmětech mohou být nejenom důsledkem nadání, ale i zájmu a příp. námahy, úsilí. Řada předmětů se dá naučit "nadřít" (např. dějepis, zeměpis atd.). S vypětím vůle může i méně nadaný, ale vytrvalý člověk dosáhnout v těchto předmětech alespoň průměrných výkonů (v rámci své třídy).
Proto nám např. nedostatečné z uvedených předmětů mohou signalizovat poruchy vůle, např. její slabost. Přechodné projevy oslabení vůle, hypobulie (a to zejména u chlapců)
bývají typické pro dospívání. Do určité míry platí toto zjištění i pro jazyky (učení se slovíčkům).
Naproti tomu mají zase citově a fantazií nadaní lidé výhody v předmětech vyžadujících umělecké a estetické cítění (zpěv, hudba, kreslení, ale i ruční práce, práce v dílně). Z chování a výsledků v celé řadě předmětů lze také usuzovat např. i na společenskou přizpůsobivost žáka, na stupeň jeho družnosti, na jeho schopnost spolupracovat, extravertnost, introvertovanost, smysl pro povinnost, kultivované vystupování apod.
Výkony v matematice, fyzice a chemii mohou do značné míry representovat schopnost koncentrace, smysl pro abstrakci, smysl pro práci s čísly.
Tělocvik, záliba ve hrách a sportu může být ukazatelem míry radosti z pohybu, resp. pohybového nadání, ale i zdravotní stavu.
Výsledky v uvedených školních předmětech je však vhodné srovnávat v jednotlivých ročnících. Není vhodné vycházet pouze z jednoho roku. Zvlášť prospěch v závěrečných ročnících základní školy je často zkreslen faktem, že žák vychází. Zjišťujeme proto úroveň prospěchu i v 6. a 7. ročníku.
V každém případě nám úroveň školního prospěchu odhaluje spíše schopnost přizpůsobit se a zájem o jednotlivé oblasti než inteligenci.
Přitom dobrá schopnost přizpůsobit se je bezesporu stejně cenná vlastnost pro život jako vysoká inteligence. Většinou však nemůžeme výborné školní vysvědčení považovat za dostatečnou kompenzaci nedostatku zkušeností a praxe. Zkušenosti a praxe jsou často nutným předpokladem jistoty v práci, samostatnosti a do jisté míry i rozhodnosti v jednání a odpovědnosti.
Literatura:
KOHOUTEK, R. Základy pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. 184 stran. ISBN 80-85867-94-X.

Knihy

Album prvňáčka – Můj první rok ve školní lavici
Krok za krokem 1. třídou -- autor: Kreislová Zdenka
Slovenský štát 1939-1945 -- autor: kolektiv autorů
Kouzelné prázdniny -- autor: Hrachovcová Alena
Conni získá mokré vysvědčení -- autor: Schneider Liane

Komentáře ke slovu školní vysvědčení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » školní výkonnost
následující slovo: » školní, pracovní a přírodní prostředí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3826
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz