Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, vibrační stimulace, extrasensory perception (zkratka ESP), schizotypní porucha, kompetence k řešení problémů, analgosedace, reflektorický styl učení, oneirofrenie, mediální edukace, Demokritos (460-370 př.n.l.), poetoterapie, strefosymbolie, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Facial Feedback Hypothesis, dishabituace, Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), Deviace Body Image, analyticko-syntetický typ percepce, taktilní odezírání, odezírání, grafastenie, sensorická preference, kognice, perceived self (angl.), efekt emotivity percepce, efekt interference, dekontextualizace, perception (angl.), psychické procesy, efekt expektace při percepci, senzorium, tunelová percepce, sociální stereotyp, sentience, entoptický fenomén, tadoma, perception of health (angl.), neglect levé poloviny zorného pole, coenestezie, clairvoyance, feromonita, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, didaktické hry, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální percepce a kognice, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), kinestetický styl učení, Achtsamkeit (něm.), psychologie batolete, hypergeuzie, brain fog (angl.), ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), NLD syndrom, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, self image, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, zraková dyslexie, intelektualizace stresu, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), GHB, misidentifikace, vestibulární aparát, dificility motoriky a praxie, aberantní percepce, Mefedron, heteropercepce, manichejský, viscerální percepce, akusmatik, anomální trichromazie, auditivní percepce, kinestetická percepce, gestaltismus, polyopsie, olfaktorická percepce, senzorická analýza, protanomalie, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, vizuální učení, perceptivní eficience, subliminální percepce, kinestezie, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, psychotropní účinek, tunelové vidění, analgezie, sociální percepce, haptika, časová distorze, psychografie, mispercepce, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, akutní intoxikace kokainem, prosexie, stereoskopický efekt, kryptoskopie, percepční obrana, hyperestezie, hyposmie, vizuální, termoreceptor, hyperstezie, hypestezie, identifikace, paranormální, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, parapsychologie, pareidolie, stereoakustika, subjektivní, telepatie, telestezie, senzualizmus, senzibil, percepce, psychotik, recepce, akutní intoxikace halucinogeny, akutní nikotinová intoxikace, percepcionalismus, percepční faktor, mentální symptomy, syndrom dysmorfofobie, chaosmág, decentrace, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, hypalgezie, Deficits in attention, fonematický sluch, změněné vědomí, kryptestezie, pravá iluze, tachistoskop, syntézie, autopercepce, narkoza, autostereotyp, heterostereotyp, nociceptory superficiální, fotopsie, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, efekt primárnosti, hyperanalgezie, gustometrie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, nocicepce, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, metamorfopsie, mikropsie, termorecepce, bigorexie, styly sociální percepce, endocepce, vizuální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, algezieKnihy

Vnímání těla -- autor: Horáková Eliška
Válka & film -- autor: Virilio Paul
Svět vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Vnímání těla -- autor: Horáková Hana Kandlerová Eliška
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zděňka

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vlys
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2838
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz