Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ideal realismus, vibrační stimulace, extrasensory perception (zkratka ESP), Demokritos (460-370 př.n.l.), Blind Learning Attitude Test (BLAT), schizotypní porucha, reflektorický styl učení, oneirofrenie, mediální edukace, kompetence k řešení problémů, poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, biologické indispozice edukace, strefosymbolie, Facial Feedback Hypothesis, Body Perception Index (BPI), Deviace Body Image, analyticko-syntetický typ percepce, dishabituace, analgosedace, taktilní odezírání, sensorická preference, kognice, perceived self (angl.), senzorium, grafastenie, efekt emotivity percepce, perception (angl.), psychické procesy, efekt expektace při percepci, efekt interference, tunelová percepce, coenestezie, sentience, entoptický fenomén, tadoma, odezírání, sociální stereotyp, perception of health (angl.), clairvoyance, feromonita, neglect levé poloviny zorného pole, multimodální terapie Lazaruse, Mefedron, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, didaktické hry, kinestetický styl učení, hypogeuzie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, prenatální psychologie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), sociální percepce a kognice, Achtsamkeit (něm.), self image, brain fog (angl.), ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), DAMP zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, hypergeuzie, psychologie batolete, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, sluchová dyslexie, zraková dyslexie, GHB, misidentifikace, vestibulární aparát, akusmatik, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, heteropercepce, manichejský, viscerální percepce, aberantní percepce, anomální trichromazie, protanomalie, kinestetická percepce, gestaltismus, polyopsie, intelektualizace stresu, auditivní percepce, olfaktorická percepce, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, senzorická analýza, dekontextualizace, vizuální učení, subliminální percepce, kinestezie, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, psychotropní účinek, tunelové vidění, analgezie, sociální percepce, haptika, časová distorze, psychografie, mispercepce, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, akutní intoxikace kokainem, prosexie, stereoskopický efekt, kryptoskopie, percepční obrana, hyperestezie, hyposmie, vizuální, termoreceptor, hyperstezie, hypestezie, identifikace, paranormální, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, parapsychologie, pareidolie, stereoakustika, subjektivní, telepatie, telestezie, senzualizmus, senzibil, percepce, psychotik, recepce, akutní intoxikace halucinogeny, akutní nikotinová intoxikace, percepcionalismus, percepční faktor, mentální symptomy, syndrom dysmorfofobie, chaosmág, decentrace, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, hypalgezie, Deficits in attention, fonematický sluch, kryptestezie, pravá iluze, tachistoskop, perceptivní eficience, změněné vědomí, syntézie, narkoza, autostereotyp, heterostereotyp, autopercepce, nociceptory superficiální, fotopsie, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, efekt primárnosti, hyperanalgezie, gustometrie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, nocicepce, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, metamorfopsie, mikropsie, termorecepce, bigorexie, styly sociální percepce, endocepce, vizuální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, algezieKnihy

Vnímání těla -- autor: Horáková Eliška
Válka & film -- autor: Virilio Paul
Svět vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zděňka
Rozvoj vnímání a poznávání 1 -- autor: Pokorná Věra

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vlys
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2852
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz