Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

schizotypní porucha, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, vibrační stimulace, kompetence k řešení problémů, mediální edukace, taktilní odezírání, analgosedace, reflektorický styl učení, oneirofrenie, extrasensory perception (zkratka ESP), Demokritos (460-370 př.n.l.), Facial Feedback Hypothesis, strefosymbolie, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, dishabituace, analyticko-syntetický typ percepce, poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), Deviace Body Image, odezírání, tadoma, efekt emotivity percepce, grafastenie, sensorická preference, kognice, efekt interference, efekt expektace při percepci, vizuální učení, dekontextualizace, perception (angl.), psychické procesy, perceived self (angl.), senzorium, perception of health (angl.), sociální stereotyp, sentience, entoptický fenomén, neglect levé poloviny zorného pole, feromonita, tunelová percepce, coenestezie, clairvoyance, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, biologické indispozice edukace, kognitivní vývoj dětí a mládeže, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, sociální percepce a kognice, perceptiveness (angl.), zraková dyslexie, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, city v lidském životě, didaktické hry, kinestetický styl učení, NLD syndrom, psychologie batolete, hypergeuzie, brain fog (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, babyfon, Achtsamkeit (něm.), self image, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), intelektualizace stresu, polyopsie, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), GHB, misidentifikace, aberantní percepce, viscerální percepce, multimodální terapie Lazaruse, Mefedron, heteropercepce, manichejský, vestibulární aparát, akusmatik, olfaktorická percepce, auditivní percepce, kinestetická percepce, gestaltismus, senzorická analýza, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, anomální trichromazie, protanomalie, dojem, perceptivní eficience, tachistoskop, subliminální percepce, kinestezie, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, psychotropní účinek, tunelové vidění, analgezie, sociální percepce, haptika, časová distorze, psychografie, mispercepce, prosexie, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, stereoskopický efekt, hyposmie, kryptoskopie, percepční obrana, hyperestezie, vizuální, termoreceptor, hyperstezie, hypestezie, identifikace, paranormální, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, parapsychologie, pareidolie, stereoakustika, subjektivní, telepatie, telestezie, senzualizmus, senzibil, percepce, psychotik, recepce, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, chaosmág, percepcionalismus, percepční faktor, mentální symptomy, decentrace, hypalgezie, nociceptory superficiální, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, syndrom dysmorfofobie, Deficits in attention, syntézie, změněné vědomí, kryptestezie, pravá iluze, autopercepce, heterostereotyp, fonematický sluch, narkoza, autostereotyp, fotopsie, bigorexie, hyperanalgezie, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, gustometrie, nocicepce, akutní nikotinová intoxikace, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, efekt primárnosti, selektivnost sociální percepce, styly sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, termorecepce, endocepce, taktilní percepce, auditivní percepce, vizuální percepce, haptická percepce, algezieKnihy

Vnímání krajiny -- autor: Kolajová Kristýna Ledererová
Jednota transcendence -- autor: Zika Richard
Vnímání těla -- autor: Horáková Eliška
Winckelmann / Sběratel -- autor: Goethe Johann Wolfgang
Vnímání těla -- autor: Horáková Hana Kandlerová Eliška

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vlys
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2821
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz