Pojem temperament jako personální složka

Slovo:

temperament jako personální složka


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Temperament je do značné míry vrozená, potenciální a dynamická stránka lidské povahy, jedno z hlubinných jader osobnosti.
Odpovídá na otázku: "Jaký člověk je ?"
Je to vlastně globální, obecná dispozice chovat se určitým způsobem.
Je to celková somatopsychická dispozice.
"Temperare" znamená latinsky míchati.
Vlastnosti temperamentu, které můžeme přímo pozorovat, jsou: pomalost - rychlost, citová vzrušivost - nedostatek citové vzrušivosti, přiměřenost - nepřiměřenost citového , základní vitální ladění optimistické nebo pesimistické.
Fyziologický základ temperamentu tvoří neurodynamika mozku, tj. vztahy mezi korou a podkořím. Neurodynamika mozku je přitom vnitřně koordinovaná se systémem humorálních, endokrinních faktorů. Systém žláz s vnitřní sekrecí patří mezi faktory významně ovlivňující temperament.
Emoce, nálady, potřeby, sebecit a city jako složky temperamentu podmiňují celkový ráz aktivační úrovně a dynamiky, průběhu činnosti člověka. Patří sem určité vlastnosti celkového způsobu aktivity, motoriky a psychického tempa (jak rychle a silně člověk reaguje), dále vlastnosti emotivity, které určují vybavování, trvání, formu a tempo citových jevů. Mezi vlastnosti temperamentu počítáme i základní vitální ladění člověka. Temperament se může do jisté míry měnit, modifikovat vlivem činnosti člověka, jeho životních podmínek, věkem, výchovou a sebevýchovou. Do značné míry však je vrozený. Je dán i funkčními zvláštnostmi životních pochodů v organismu, zvláštnostmi nervové a humorální soustavy i metabolismu.
Individuální zvláštnosti v oblasti temperamentu se projevují rozdílnou citovou vzrušivostí (jak rychle vznikají city a jak jsou silné), větším či menším sklonem k vnějšímu projevování prožívaných citů, rychlostí pohybů, řeči, mimiky atp.

Knihy

Personální činnosti a metody personální práce -- autor: Kocianová Renata
Personální strategie - krok za krokem -- autor: Hanzelková Alena, Keřkovský Miloslav, Kostroň Lubomír
Temperament a autonomní nervový systém -- autor: Irmiš Felix
Personální řízení -- autor: Kocianová Renata
Personální řízení -- autor: Kocianová Renata

Komentáře ke slovu temperament jako personální složka


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » temperament a jeho poznávání
následující slovo: » temperamentia (lat.)
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2853
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz