ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání

Výsledky hledání výrazu temperament

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
temperament >>  živost; povaha, letora, osobnostní struktura, soubor dynamických osobnostních vlastností; výrazná vznětlivost, popudlivost, hádavost, přecitlivělost; soubor duševních a tělesných vlastností člověka podmíněný poměrem čtyř tělesných šťáv, resp. dominancí jedné z nich (podle starověké fyziologie) 7 komentářů» temperament
temperament >>  Souhrn vlastností organismu, které určují dynamiku a intenzitu celého prožívání a chování osobnosti. vloženo uživatelem» temperament
temperament jako personální složka >>  Temperament je do značné míry vrozená, potenciální a dynamická stránka lidské povahy, jedno z hlubinných jader osobnosti. Odpovídá na otázku: "Jaký člověk je ?" Je to vlastně globální, obecná dispozice chovat se určitým způsobem. Je to celková somatopsychická dispozice. "Temperare" znamená latinsky míchati. Vlastnosti temperamentu, které můžeme přímo pozorovat, jsou: pomalost - rychlost, citová vzrušivost - nedostatek citové vzrušivosti, přiměřenost - nepřiměřenost citového , základní vitální ladění optimistické nebo pesimistické. Fyziologický základ temperamentu tvoří neurodynamika mozku, tj. vztahy mezi korou a podkořím. Neurodynamika mozku je přitom vnitřně koordinovaná se systémem humorálních, endokrinních faktorů. Systém žláz s vnitřní sekrecí patří mezi faktory významně ovlivňující temperament. Emoce, nálady, potřeby, sebecit a city jako složky temperamentu podmiňují celkový ráz aktivační úrovně a dynamiky, průběhu činnosti člověka. Patří sem určité vlastnosti celkového způsobu aktivity, motoriky a psychického tempa (jak rychle a silně člověk reaguje), dále vlastnosti emotivity, které určují vybavování, trvání, formu a tempo citových jevů. Mezi vlastnosti temperamentu počítáme i základní vitální ladění člověka. Temperament se může do jisté míry měnit, modifikovat vlivem činnosti člověka, jeho životních podmínek, věkem, výchovou a sebevýchovou. Do značné míry však je vrozený. Je dán i funkčními zvláštnostmi životních pochodů v organismu, zvláštnostmi nervové a humorální soustavy i metabolismu. Individuální zvláštnosti v oblasti temperamentu se projevují rozdílnou citovou vzrušivostí (jak rychle vznikají city a jak jsou silné), větším či menším sklonem k vnějšímu projevování prožívaných citů, rychlostí pohybů, řeči, mimiky atp. vloženo uživatelem» temperament jako personální složka
temperamentia (lat.) >>  vše jen s mírou, umírněnost ( vlastnost patřící mezi hlavní křesťanské ctnosti), též sófrosyné (uměřenost) vloženo uživatelem» temperamentia (lat.)
temperamentní >>  živý, čilý, prudký, vzrušivý, vznětlivý  » temperamentníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz