Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afrikanizace, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Typy symptomů a syndromů v psychologii, hlubinná psychologie, osobnost učitelů, drogové závislosti, funkcionálni faktor, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Prostate Specific Antigen (PSA), charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, závady a poruchy vývoje řeči, specific skills (angl.), hlasový témbr, hypodocilita, sérokonverze, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), home staging (angl.), kiting, natura loci (lat.), homeobox, repozitář, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, motherese (angl.), Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, syndromologie, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, Alzheimer Alois, biometrie člověka, dermatoma, dermatom, revers ve zdravotnictví, domain specifity (angl.), child directed speech (CDS), gerontogeneze, HRM zkratka, fatická funkce, adenopatie, organické psychosymptomy, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, dyslexie dyseidetická, redukované vědomí, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), misofonie, perseverační dysfunkční stabilita, zvýšená psychosomatická tenze, osobnostní filtr, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, zrcadlová synestezie, prodromy, flapping tremor, hyperalimentace, dekonstrukce, Nosofílie, ideografický výzkum, idiolect (angl.), pulsion, PSA alta, covid 19, agresivita, myšlení a kreativita, Filozofie, filia jako varianta lásky, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, schopnosti a nadání, specifika národní kultury, extrapunitivita a agresivní chování, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, skupina schizofrenií, psychedelika, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, Famile a persona, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, area cerebrální, geste antagoniste, kreativní a talentované osoby, espace vital, drift, fonologická dyslexie, antigen, ictus amnesticus, SVPU, mutilační chování, emotikon, efektivita týmu, subkultura, genetické předprogramování, jáství, restriktivní funkce, tarifofobie, NS zkr., body building, subpopulace, twice exceptional (angl.), alarmová fáze stresu, edukační styl, Per genus proximum et differentiam specificam, diskomfort, primordiální prevence, feministická psychologie, streetart, hoarding (angl.), noetický horizont, onkomarker, sounding board, rodinná konstelace, popkultura, ens naturale, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, profesní hantýrka, konvergentní myšlení, differentia specifica (lat.), verbální dyspraxie, agitovanost, dyslexie, gerontofilie, hot, imprinting, jungle style, kineze, legastenie, metakomunikace, telestezie, SIRS, dificilita, primární prevence, korofilie, graeofilie, opsonizace, Stockholmský syndrom, panická porucha, porucha sourozenecké rivality, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, fenomenologická analýza, dystonie, idiografický přístup, vyhýbavé chování, konsociační demokracie, dyskalkulie, multikulturní společnost, asimilované menšiny, prodromální (stádium), lysozym, PSA, iluzivní snění, styly učení, egotendence, vývojová dysfázie, individuální priority, biologické indispozice edukace, patognomika, patognomický symptom, bioaugmentace, nerd, rapakivi, zamřelý, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., korporátní identita, personalistická psychologie, Westův syndrom, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, markanty, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, koliciny, tilsiter, kazoo, MBD zkratka, gaydar, SPU zkratka ve školství, dyskonekční syndromy, introspektivismus, Specific Language Impairment (SLI), glokalizace, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), akademická kultura, pedagogická komunikace, prodromální symptomy, forenzní genetika, strategie učení, styl učení, psychologické klima, scanning (angl.), learning disability, grafastenie, interdialekt, diferenční diagnostika, Prevention of Learning Disabilities, emo styl, taxní pohyb, klinické rodiny, středně funkční autismus, coenestezie, Dyscentrum, kubofuturismus, spontánní remise, biologická vulnerabilita, paraverbální, koalesce, current concern (angl.), GAS H.Selye, nadvědomí, argotologie, individuální přístup, chronotop, cyberchondria, konstelovaný komplex, filadelfský chromozom, behaviorální predispozice, specific learning difficulties (angl.), behaviorální strategie, monografická metoda, satyagraha

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz