Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, násilí, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, dermatoma, dermatom, biometrie člověka, Alzheimer Alois, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), výchova tvořivosti, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, hlubinná psychologie, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, Typy symptomů a syndromů v psychologii, vývoj, syndromologie, revers ve zdravotnictví, sérokonverze, hypodocilita, hlasový témbr, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), kiting, home staging (angl.), drift, dyslexie dyseidetická, kazoo, MBD zkratka, tilsiter, koliciny, fonologická dyslexie, egotendence, natura loci (lat.), homeobox, adenopatie, organické psychosymptomy, fatická funkce, HRM zkratka, child directed speech (CDS), gerontogeneze, domain specifity (angl.), motherese (angl.), parciální subdeprivace, repozitář, SPUCH zkratka ve školství, SPCH zkratka ve školství, specific skills (angl.), personální psychický filtr, poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, specifika národní kultury, agresivita, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho stadia, osobnost a jeji poznavani, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, skupina schizofrenií, psychedelika, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, redukované vědomí, misofonie, perseverační dysfunkční stabilita, osobnostní filtr, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, determinanty psychiky a osobnosti, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, poznávací a intervenční interview, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Prostate Specific Antigen (PSA), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, sebeřízení, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Famile a persona, schopnosti a nadání, espace vital, kreativní a talentované osoby, area cerebrální, geste antagoniste, filia jako varianta lásky, zájmy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, gaydar, SPU zkratka ve školství, restriktivní funkce, jáství, genetické předprogramování, tarifofobie, NS zkr., subpopulace, body building, subkultura, efektivita týmu, Per genus proximum et differentiam specificam, differentia specifica (lat.), konvergentní myšlení, SVPU, emotikon, mutilační chování, twice exceptional (angl.), alarmová fáze stresu, sounding board, onkomarker, rodinná konstelace, popkultura, etnolekt, ens naturale, noetický horizont, hoarding (angl.), edukační styl, ictus amnesticus, diskomfort, primordiální prevence, streetart, feministická psychologie, Stockholmský syndrom, porucha sourozenecké rivality, SIRS, telestezie, metakomunikace, dificilita, primární prevence, graeofilie, korofilie, legastenie, kineze, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, jungle style, imprinting, agitovanost, opsonizace, idiografický přístup, panická porucha, dystonie, fenomenologická analýza, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, vyhýbavé chování, dyskalkulie, PSA, konsociační demokracie, lysozym, prodromální (stádium), multikulturní společnost, asimilované menšiny, specifické vývojové poruchy učení, profesní hantýrka, bioaugmentace, patognomický symptom, patognomika, nerd, rapakivi, Delfská metoda, zamřelý, biologické indispozice edukace, individuální priority, koalesce, current concern (angl.), biologická vulnerabilita, forenzní genetika, prodromální symptomy, markanty, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), glokalizace, Specific Language Impairment (SLI), Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, dyskonekční syndromy, akademická kultura, pedagogická komunikace, personalistická psychologie, korporátní identita, Westův syndrom, vývojová dysfázie, introspektivismus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, GAS H.Selye, nadvědomí, Prevention of Learning Disabilities, diferenční diagnostika, interdialekt, emo styl, taxní pohyb, středně funkční autismus, klinické rodiny, grafastenie, learning disability, verbální dyspraxie, iluzivní snění, styly učení, strategie učení, scanning (angl.), psychologické klima, coenestezie, Dyscentrum, konstelovaný komplex, filadelfský chromozom, chronotop, paraverbální, argotologie, individuální přístup, behaviorální predispozice, specific learning difficulties (angl.), styl učení, kubofuturismus, spontánní remise, cyberchondria, behaviorální strategie, monografická metoda, afrikanizaceKnihy

Z dětských mudrosloví -- autor: Strašíková Blanka
Pracovní sešit pro žáky se specifickými poruchami učení 1. díl -- autor: Kneslová Martina, Mgr
Tětivou snů -- autor: Klíma Miloslav, Novák Vladimír, Šplíchalová Kateřina, kol.
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Specifické otázky z eschatologie -- autor: Altrichter Michal

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz