Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

repozitář, homeobox, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, SPCH zkratka ve školství, natura loci (lat.), kiting, sérokonverze, hypodocilita, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), home staging (angl.), specific skills (angl.), motherese (angl.), syndromologie, revers ve zdravotnictví, dermatom, dermatoma, biometrie člověka, child directed speech (CDS), gerontogeneze, organické psychosymptomy, domain specifity (angl.), adenopatie, fatická funkce, HRM zkratka, hlasový témbr, drift, introspektivismus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, pedagogická komunikace, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), vývojová dysfázie, Westův syndrom, multitasking v humanitních vědách, Delfská metoda, Sperry R.W., korporátní identita, personalistická psychologie, Culture Fair Tests (angl.), glokalizace, koliciny, tilsiter, egotendence, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, kazoo, MBD zkratka, dyskonekční syndromy, Specific Language Impairment (SLI), Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, SPU zkratka ve školství, gaydar, Alzheimer Alois, životní stereotyp, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, sebeřízení, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, Prostate Specific Antigen (PSA), charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, filia jako varianta lásky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, násilí, Úvod do sociální psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, funkcionálni faktor, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, osobnost učitelů, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, vývoj, Typy symptomů a syndromů v psychologii, hlubinná psychologie, zamřelý, rapakivi, SVPU, konvergentní myšlení, mutilační chování, emotikon, subkultura, efektivita týmu, Per genus proximum et differentiam specificam, differentia specifica (lat.), reaktivní porucha příchylnosti v dětství, fenomenologická analýza, desinhibovaná příchylnost v dětství, porucha sourozenecké rivality, Stockholmský syndrom, genetické předprogramování, jáství, edukační styl, ictus amnesticus, diskomfort, primordiální prevence, feministická psychologie, alarmová fáze stresu, twice exceptional (angl.), tarifofobie, restriktivní funkce, NS zkr., body building, subpopulace, dystonie, idiografický přístup, metakomunikace, legastenie, telestezie, SIRS, dificilita, kineze, jungle style, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, imprinting, primární prevence, korofilie, multikulturní společnost, asimilované menšiny, dyskalkulie, vyhýbavé chování, panická porucha, prodromální (stádium), lysozym, agitovanost, graeofilie, opsonizace, konsociační demokracie, PSA, streetart, hoarding (angl.), chronotop, konstelovaný komplex, paraverbální, individuální přístup, argotologie, filadelfský chromozom, behaviorální predispozice, cyberchondria, spontánní remise, monografická metoda, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), nadvědomí, GAS H.Selye, patognomika, biologické indispozice edukace, patognomický symptom, bioaugmentace, nerd, individuální priority, prodromální symptomy, koalesce, current concern (angl.), biologická vulnerabilita, forenzní genetika, markanty, styl učení, kubofuturismus, profesní hantýrka, specifické vývojové poruchy učení, iluzivní snění, verbální dyspraxie, styly učení, etnolekt, ens naturale, onkomarker, noetický horizont, sounding board, rodinná konstelace, popkultura, strategie učení, psychologické klima, klinické rodiny, taxní pohyb, středně funkční autismus, coenestezie, Dyscentrum, emo styl, Prevention of Learning Disabilities, learning disability, scanning (angl.), grafastenie, interdialekt, diferenční diagnostika, afrikanizaceKnihy

Pracovní sešit pro žáky se specifickými poruchami učení 3. díl -- autor: Tomanová Katarina, Mgr
Pracovní sešit pro žáky se specifickými poruchami učení 1. díl -- autor: Kneslová Martina, Mgr
Zvládáme specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana
Specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana, Šemberová Kamila, Zelinková Olga, Balharová Kamila
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení -- autor: Pokorná Věra

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz