Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, familiární milieu, revers ve zdravotnictví, myšlení a jeho závady a poruchy, kreativita (tvořivost), Disease, accident, child directed speech (CDS), gerontogeneze, předsudky, domain specifity (angl.), motherese (angl.), organické psychosymptomy, adenopatie, HRM zkratka, fatická funkce, interest (angl.), excitement (angl.), senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, celostní a tvarová psychologie, schopnosti intelektu, potřeby, motorika člověka, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), syndromologie, osobnost v psychologii, specific skills (angl.), personální psychický filtr, egotendence, koliciny, tilsiter, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, hlasový témbr, drift, kazoo, MBD zkratka, dyskonekční syndromy, Specific Language Impairment (SLI), glokalizace, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, SPU zkratka ve školství, personální symptomy a jejich typy, gaydar, volní složka osobnosti, Döringova typologie učitelů, repozitář, Koffka Kurt, homeobox, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, SPCH zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, natura loci (lat.), kiting, interview podobný dramatu, hypodocilita, sérokonverze, self-systém (self-system), home staging (angl.), pupils with specific learning difficulties (angl.), seniorita normální a abnormální, psychosociální zanedbanost dětí, prokreativní antikreativní podmínky, tvořivost (kreativita), výchova a učení, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, genderové problémy člověka, sebevýchova, didaktické testy, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, volba a výběr povolání a studia, komunikace nonverbální, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, vývojové období batolete, úraz (trauma), vůle a jednání člověka, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, sebehodnocení, biometrie člověka, testy inteligence, city zaměřené na sebe, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, dermatom, výsledky učení (vědomosti, dermatoma, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, batole (toddler), perinatální období vývoje, zdraví, anormativni chovani dětí, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, motivace a stimulace chování a prožívání, genderové vlastnosti, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), jáství, genetické předprogramování, subkultura, restriktivní funkce, tarifofobie, body building, NS zkr., opus perfektum, DM (zkr.), konvergentní myšlení, Per genus proximum et differentiam specificam, differentia specifica (lat.), SVPU, mutilační chování, efektivita týmu, emotikon, subpopulace, twice exceptional (angl.), sounding board, onkomarker, noetický horizont, rodinná konstelace, popkultura, etnolekt, ens naturale, hoarding (angl.), streetart, ictus amnesticus, alarmová fáze stresu, edukační styl, diskomfort, feministická psychologie, primordiální prevence, Stockholmský syndrom, modální persona, kyslíkové radikály, telestezie, legastenie, dificilita, primární prevence, graeofilie, korofilie, kompetence, kineze, gerontofilie, dyslexie, antigen, hot, imprinting, jungle style, informace, agitovanost, opsonizace, idiografický přístup, panická porucha, vyhýbavé chování, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, porucha sourozenecké rivality, desinhibovaná příchylnost v dětství, dyskalkulie, multikulturní společnost, kompartment, konsociační demokracie, PSA, opioid, asimilované menšiny, prodromální (stádium), specifické vývojové poruchy učení, profesní hantýrka, biologické indispozice edukace, Paivio Allan, individuální priority, kreativní třída, patognomika, bioaugmentace, patognomický symptom, prodromální symptomy, markanty, GAS H.Selye, nadvědomí, argotologie, current concern (angl.), koalesce, forenzní genetika, biologická vulnerabilita, nerd, alkoholická halucinóza, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, vývojová dysfázie, Westův syndrom, introspektivismus, pedagogická komunikace, Erikson Homburger Erik, akademická kultura, trychtýřové kladení otázek, personalistická psychologie, Delfská metoda, zamřelý, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., estetický typ učitele, korporátní identita, individuální přístup, paraverbální, diferenční diagnostika, interdialekt, grafastenie, koherence, Prevention of Learning Disabilities, emo styl, Kohoutek Rudolf, learning disability, cholinesteráza, verbální dyspraxie, iluzivní snění, styly učení, strategie učení, scanning (angl.), psychologické klima, taxní pohyb, klinické rodiny, specific learning difficulties (angl.), behaviorální strategie, monografická metoda, behaviorální predispozice, filadelfský chromozom, chronotop, konstelovaný komplex, cyberchondria, spontánní remise, středně funkční autismus, pedofilie, coenestezie, Dyscentrum, styl učení, kubofuturismus, afrikanizaceKnihy

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči -- autor: Bočková Barbora
Zvládáme specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana
Specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana, Šemberová Kamila, Zelinková Olga, Balharová Kamila
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí -- autor: Vašutova Mária

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz