Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afrikanizace, citové závady a poruchy, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, Alzheimer Alois, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Typy symptomů a syndromů v psychologii, hlubinná psychologie, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, životní stereotyp, biometrie člověka, Prostate Specific Antigen (PSA), parciální subdeprivace, egotendence, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, drift, hlasový témbr, hypodocilita, sérokonverze, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), home staging (angl.), kiting, natura loci (lat.), homeobox, repozitář, SPUCH zkratka ve školství, dermatoma, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, specific skills (angl.), motherese (angl.), domain specifity (angl.), organické psychosymptomy, adenopatie, fatická funkce, HRM zkratka, gerontogeneze, child directed speech (CDS), revers ve zdravotnictví, syndromologie, dermatom, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, charakter a jeho utváření, tilsiter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, skupina schizofrenií, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, talenty a jejich třídění, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), misofonie, redukované vědomí, perseverační dysfunkční stabilita, osobnostní filtr, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, zrcadlová synestezie, prodromy, flapping tremor, hyperalimentace, psychedelika, intrapunitivita, formování chování a prožívání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, extrapunitivita a agresivní chování, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, filia jako varianta lásky, schopnosti a nadání, Famile a persona, espace vital, kreativní a talentované osoby, geste antagoniste, area cerebrální, myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, koliciny, kazoo, antigen, twice exceptional (angl.), konvergentní myšlení, SVPU, mutilační chování, emotikon, efektivita týmu, subkultura, genetické předprogramování, jáství, restriktivní funkce, tarifofobie, NS zkr., body building, subpopulace, alarmová fáze stresu, differentia specifica (lat.), ictus amnesticus, edukační styl, diskomfort, primordiální prevence, feministická psychologie, streetart, hoarding (angl.), noetický horizont, onkomarker, sounding board, rodinná konstelace, popkultura, ens naturale, etnolekt, Per genus proximum et differentiam specificam, Stockholmský syndrom, profesní hantýrka, agitovanost, dyslexie, gerontofilie, hot, imprinting, jungle style, kineze, legastenie, metakomunikace, telestezie, SIRS, dificilita, primární prevence, korofilie, graeofilie, opsonizace, porucha sourozenecké rivality, konsociační demokracie, PSA, lysozym, prodromální (stádium), asimilované menšiny, multikulturní společnost, dyskalkulie, vyhýbavé chování, panická porucha, idiografický přístup, dystonie, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, specifické vývojové poruchy učení, iluzivní snění, MBD zkratka, korporátní identita, forenzní genetika, markanty, prodromální symptomy, individuální priority, biologické indispozice edukace, patognomika, patognomický symptom, bioaugmentace, nerd, rapakivi, zamřelý, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., personalistická psychologie, koalesce, Westův syndrom, vývojová dysfázie, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, introspektivismus, pedagogická komunikace, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), glokalizace, Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, SPU zkratka ve školství, gaydar, biologická vulnerabilita, current concern (angl.), verbální dyspraxie, Dyscentrum, styly učení, strategie učení, psychologické klima, scanning (angl.), learning disability, grafastenie, interdialekt, diferenční diagnostika, Prevention of Learning Disabilities, emo styl, taxní pohyb, klinické rodiny, středně funkční autismus, coenestezie, kubofuturismus, GAS H.Selye, styl učení, spontánní remise, cyberchondria, monografická metoda, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), behaviorální predispozice, filadelfský chromozom, konstelovaný komplex, chronotop, paraverbální, individuální přístup, argotologie, nadvědomí, dekonstrukceKnihy

Reedukace specifických poruch učení u dětí -- autor: Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů -- autor: Kuneš Zdeněk, Polanská Pavla
Cvičení pro rozvoj čtení - Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení -- autor: Svoboda Pavel
SPU - Sešit pro žáky s SPU 3. díl -- autor: Tomanová Katarína, Štroblová Veronika

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz