Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

poznávací metody psychiky a osobnosti, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, vývoj, adaptivní chování a prožívání, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, Typy symptomů a syndromů v psychologii, hlubinná psychologie, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, Prostate Specific Antigen (PSA), charakter a jeho utváření, sebeřízení, formování chování a prožívání, media (angl.), výchova tvořivosti, osobnost učitelů, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, funkcionálni faktor, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, natura loci (lat.), kiting, home staging (angl.), homeobox, repozitář, SPUCH zkratka ve školství, parciální subdeprivace, pupils with specific learning difficulties (angl.), self-systém (self-system), dyslexie dyseidetická, fonologická dyslexie, drift, hlasový témbr, sérokonverze, hypodocilita, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, syndromologie, revers ve zdravotnictví, child directed speech (CDS), dermatom, dermatoma, Alzheimer Alois, biometrie člověka, gerontogeneze, HRM zkratka, motherese (angl.), specific skills (angl.), domain specifity (angl.), organické psychosymptomy, fatická funkce, adenopatie, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, hyperkinetické závady a poruchy, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, myšlení a kreativita, specifika národní kultury, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, edukativní a sociální zanedbanost, pracovní prostředí a psychosomatika, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, emoční poruchy, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, psychologické poradenství ve školství, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, Úvod do patopsychologie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), determinanty psychiky a osobnosti, mravnost a její výchova a sebvýchova, Historie psychologických aktivit ve školství, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, způsoby adaptace člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, skupina schizofrenií, psychedelika, myšlení v pracovním procesu, area cerebrální, schopnosti a nadání, filia jako varianta lásky, Famile a persona, espace vital, geste antagoniste, kreativní a talentované osoby, egotendence, koliciny, NS zkr., tarifofobie, restriktivní funkce, body building, subpopulace, alarmová fáze stresu, twice exceptional (angl.), jáství, genetické předprogramování, SVPU, konvergentní myšlení, Per genus proximum et differentiam specificam, mutilační chování, emotikon, subkultura, efektivita týmu, ictus amnesticus, edukační styl, ens naturale, popkultura, rodinná konstelace, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, iluzivní snění, profesní hantýrka, sounding board, onkomarker, primordiální prevence, diskomfort, feministická psychologie, streetart, noetický horizont, hoarding (angl.), differentia specifica (lat.), Stockholmský syndrom, SIRS, telestezie, metakomunikace, dificilita, primární prevence, graeofilie, korofilie, legastenie, kineze, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, jungle style, imprinting, agitovanost, opsonizace, dystonie, idiografický přístup, panická porucha, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, porucha sourozenecké rivality, desinhibovaná příchylnost v dětství, vyhýbavé chování, dyskalkulie, PSA, konsociační demokracie, lysozym, prodromální (stádium), multikulturní společnost, asimilované menšiny, verbální dyspraxie, styly učení, Delfská metoda, zamřelý, rapakivi, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., personalistická psychologie, korporátní identita, nerd, bioaugmentace, prodromální symptomy, markanty, individuální priority, biologické indispozice edukace, patognomický symptom, patognomika, Westův syndrom, vývojová dysfázie, SPU zkratka ve školství, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, dyskonekční syndromy, gaydar, MBD zkratka, tilsiter, kazoo, Specific Language Impairment (SLI), glokalizace, introspektivismus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, pedagogická komunikace, akademická kultura, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), forenzní genetika, biologická vulnerabilita, klinické rodiny, taxní pohyb, emo styl, středně funkční autismus, coenestezie, kubofuturismus, Dyscentrum, Prevention of Learning Disabilities, diferenční diagnostika, psychologické klima, strategie učení, scanning (angl.), learning disability, interdialekt, grafastenie, styl učení, spontánní remise, argotologie, individuální přístup, paraverbální, nadvědomí, GAS H.Selye, koalesce, current concern (angl.), chronotop, konstelovaný komplex, monografická metoda, cyberchondria, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), filadelfský chromozom, behaviorální predispozice, afrikanizaceKnihy

Zvládáme specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Reedukace specifických poruch -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení -- autor: Blažková Růžena
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz