Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

drift, dyslexie dyseidetická, hlasový témbr, volní složka osobnosti, hypodocilita, Döringova typologie učitelů, fonologická dyslexie, egotendence, MBD zkratka, personální symptomy a jejich typy, kazoo, tilsiter, koliciny, interview podobný dramatu, sérokonverze, parciální subdeprivace, repozitář, SPUCH zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, SPCH zkratka ve školství, Koffka Kurt, homeobox, pupils with specific learning difficulties (angl.), self-systém (self-system), home staging (angl.), kiting, natura loci (lat.), gaydar, SPU zkratka ve školství, multitasking v humanitních vědách, Delfská metoda, Sperry R.W., korporátní identita, personalistická psychologie, estetický typ učitele, zamřelý, alkoholická halucinóza, patognomika, kreativní třída, patognomický symptom, bioaugmentace, nerd, trychtýřové kladení otázek, Westův syndrom, glokalizace, Culture Fair Tests (angl.), Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, Culture Free Tests (angl.), Erikson Homburger Erik, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, vývojová dysfázie, introspektivismus, pedagogická komunikace, akademická kultura, personální psychický filtr, specific skills (angl.), moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, batole (toddler), perinatální období vývoje, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, celostní a tvarová psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, Edukometrické didaktické testy, dotazník (questionnaire), anormativni chovani dětí, zdraví, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodin a vývoj dětí, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, schopnosti a dovednosti, organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, child directed speech (CDS), gerontogeneze, revers ve zdravotnictví, familiární milieu, myšlení a jeho závady a poruchy, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, HRM zkratka, fatická funkce, domain specifity (angl.), motherese (angl.), předsudky, organické psychosymptomy, adenopatie, kreativita (tvořivost), accident, syndromologie, osobnost v psychologii, potřeby, schopnosti intelektu, will (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, interest (angl.), Disease, excitement (angl.), Motives (angl.), motorika člověka, biologické indispozice edukace, Paivio Allan, konvergentní myšlení, Per genus proximum et differentiam specificam, SVPU, mutilační chování, efektivita týmu, emotikon, differentia specifica (lat.), Stockholmský syndrom, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, fenomenologická analýza, desinhibovaná příchylnost v dětství, porucha sourozenecké rivality, modální persona, DM (zkr.), opus perfektum, twice exceptional (angl.), subpopulace, alarmová fáze stresu, ictus amnesticus, edukační styl, body building, NS zkr., genetické předprogramování, subkultura, jáství, restriktivní funkce, tarifofobie, idiografický přístup, panická porucha, kompetence, kineze, legastenie, telestezie, dificilita, kyslíkové radikály, jungle style, informace, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, imprinting, primární prevence, korofilie, asimilované menšiny, prodromální (stádium), multikulturní společnost, dyskalkulie, vyhýbavé chování, opioid, PSA, agitovanost, graeofilie, opsonizace, konsociační demokracie, kompartment, diskomfort, primordiální prevence, monografická metoda, cyberchondria, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), filadelfský chromozom, behaviorální predispozice, spontánní remise, styl učení, středně funkční autismus, pedofilie, coenestezie, Dyscentrum, kubofuturismus, konstelovaný komplex, chronotop, forenzní genetika, biologická vulnerabilita, markanty, prodromální symptomy, individuální priority, koalesce, current concern (angl.), individuální přístup, paraverbální, argotologie, nadvědomí, GAS H.Selye, klinické rodiny, taxní pohyb, ens naturale, popkultura, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, iluzivní snění, profesní hantýrka, rodinná konstelace, sounding board, streetart, feministická psychologie, hoarding (angl.), noetický horizont, onkomarker, verbální dyspraxie, styly učení, koherence, diferenční diagnostika, Prevention of Learning Disabilities, Kohoutek Rudolf, emo styl, interdialekt, grafastenie, psychologické klima, strategie učení, scanning (angl.), cholinesteráza, learning disability, afrikanizaceKnihy

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči -- autor: Bočková Barbora
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Zvládáme specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Reedukace specifických poruch učení u dětí -- autor: Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz