Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

zamřelý, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., alkoholická halucinóza, nerd, kreativní třída, patognomika, patognomický symptom, bioaugmentace, korporátní identita, estetický typ učitele, pedagogická komunikace, akademická kultura, Erikson Homburger Erik, Culture Free Tests (angl.), introspektivismus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, personalistická psychologie, trychtýřové kladení otázek, Westův syndrom, vývojová dysfázie, biologické indispozice edukace, Paivio Allan, filadelfský chromozom, konstelovaný komplex, chronotop, paraverbální, behaviorální predispozice, specific learning difficulties (angl.), spontánní remise, cyberchondria, monografická metoda, behaviorální strategie, individuální přístup, argotologie, forenzní genetika, markanty, prodromální symptomy, individuální priority, biologická vulnerabilita, koalesce, nadvědomí, GAS H.Selye, current concern (angl.), Culture Fair Tests (angl.), glokalizace, SPUCH zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, parciální subdeprivace, repozitář, kiting, natura loci (lat.), homeobox, Koffka Kurt, specific skills (angl.), motherese (angl.), gerontogeneze, child directed speech (CDS), revers ve zdravotnictví, familiární milieu, HRM zkratka, fatická funkce, domain specifity (angl.), předsudky, organické psychosymptomy, adenopatie, home staging (angl.), pupils with specific learning difficulties (angl.), MBD zkratka, kazoo, tilsiter, koliciny, personální symptomy a jejich typy, gaydar, Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, SPU zkratka ve školství, egotendence, fonologická dyslexie, hypodocilita, interview podobný dramatu, sérokonverze, self-systém (self-system), Döringova typologie učitelů, volní složka osobnosti, dyslexie dyseidetická, drift, hlasový témbr, styl učení, kubofuturismus, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, porucha sourozenecké rivality, idiografický přístup, panická porucha, asimilované menšiny, multikulturní společnost, dyskalkulie, vyhýbavé chování, modální persona, Stockholmský syndrom, efektivita týmu, DM (zkr.), opus perfektum, subkultura, emotikon, mutilační chování, differentia specifica (lat.), Per genus proximum et differentiam specificam, konvergentní myšlení, SVPU, prodromální (stádium), opioid, jungle style, kineze, kompetence, legastenie, informace, imprinting, antigen, dyslexie, gerontofilie, hot, telestezie, kyslíkové radikály, opsonizace, konsociační demokracie, kompartment, PSA, agitovanost, graeofilie, dificilita, primární prevence, korofilie, genetické předprogramování, jáství, cholinesteráza, learning disability, grafastenie, interdialekt, scanning (angl.), psychologické klima, iluzivní snění, verbální dyspraxie, styly učení, strategie učení, diferenční diagnostika, koherence, pedofilie, středně funkční autismus, coenestezie, Dyscentrum, klinické rodiny, taxní pohyb, Prevention of Learning Disabilities, Kohoutek Rudolf, emo styl, profesní hantýrka, specifické vývojové poruchy učení, alarmová fáze stresu, ictus amnesticus, edukační styl, diskomfort, twice exceptional (angl.), subpopulace, restriktivní funkce, tarifofobie, NS zkr., body building, primordiální prevence, feministická psychologie, rodinná konstelace, popkultura, ens naturale, etnolekt, sounding board, onkomarker, streetart, hoarding (angl.), noetický horizont, afrikanizaceKnihy

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči -- autor: Bočková Barbora
Specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana, Šemberová Kamila, Zelinková Olga, Balharová Kamila
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí -- autor: Vašutova Mária
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování -- autor: Mach Jan, Buriánek Aleš, Záleská Dagmar

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:78
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz