Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Sperry R.W., korporátní identita, personalistická psychologie, Westův syndrom, multitasking v humanitních vědách, Delfská metoda, nerd, rapakivi, zamřelý, vývojová dysfázie, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, glokalizace, Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), introspektivismus, pedagogická komunikace, akademická kultura, bioaugmentace, patognomický symptom, chronotop, paraverbální, individuální přístup, argotologie, konstelovaný komplex, filadelfský chromozom, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), behaviorální predispozice, nadvědomí, GAS H.Selye, prodromální symptomy, individuální priority, biologické indispozice edukace, patognomika, markanty, forenzní genetika, current concern (angl.), koalesce, biologická vulnerabilita, SPU zkratka ve školství, gaydar, fatická funkce, HRM zkratka, gerontogeneze, child directed speech (CDS), adenopatie, organické psychosymptomy, specific skills (angl.), motherese (angl.), domain specifity (angl.), revers ve zdravotnictví, paulerismus, životní stereotyp, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, funkcionálni faktor, Prostate Specific Antigen (PSA), Alzheimer Alois, biometrie člověka, syndromologie, dermatom, dermatoma, personální psychický filtr, SPCH zkratka ve školství, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, drift, hlasový témbr, egotendence, koliciny, MBD zkratka, kazoo, tilsiter, hypodocilita, sérokonverze, homeobox, repozitář, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, natura loci (lat.), kiting, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), home staging (angl.), monografická metoda, cyberchondria, dystonie, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, idiografický přístup, panická porucha, multikulturní společnost, dyskalkulie, vyhýbavé chování, porucha sourozenecké rivality, Stockholmský syndrom, emotikon, efektivita týmu, subkultura, genetické předprogramování, mutilační chování, SVPU, differentia specifica (lat.), Per genus proximum et differentiam specificam, konvergentní myšlení, asimilované menšiny, prodromální (stádium), jungle style, kineze, legastenie, metakomunikace, imprinting, hot, antigen, dyslexie, gerontofilie, telestezie, SIRS, opsonizace, konsociační demokracie, PSA, lysozym, agitovanost, graeofilie, dificilita, primární prevence, korofilie, jáství, restriktivní funkce, scanning (angl.), learning disability, grafastenie, interdialekt, psychologické klima, strategie učení, iluzivní snění, verbální dyspraxie, styly učení, diferenční diagnostika, Prevention of Learning Disabilities, Dyscentrum, kubofuturismus, styl učení, spontánní remise, coenestezie, středně funkční autismus, emo styl, taxní pohyb, klinické rodiny, profesní hantýrka, specifické vývojové poruchy učení, alarmová fáze stresu, ictus amnesticus, edukační styl, diskomfort, twice exceptional (angl.), subpopulace, tarifofobie, NS zkr., body building, primordiální prevence, feministická psychologie, rodinná konstelace, popkultura, ens naturale, etnolekt, sounding board, onkomarker, streetart, hoarding (angl.), noetický horizont, afrikanizaceKnihy

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči -- autor: Bočková Barbora
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Zákon o specifických zdravotních službách: Praktický komentář -- autor: Mach Jan
Zvládáme specifické poruchy učení -- autor: Krejčová Lenka, Hladíková Zuzana
Specifické poruchy učení -- autor: Michalová Zdena
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí -- autor: Vašutova Mária

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz