Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fatická funkce, adenopatie, organické psychosymptomy, HRM zkratka, gerontogeneze, revers ve zdravotnictví, child directed speech (CDS), předsudky, domain specifity (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, SPUCH zkratka ve školství, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, motherese (angl.), specific skills (angl.), familiární milieu, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, osobnost v psychologii, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, syndromologie, potřeby, will (angl.), schopnosti intelektu, motorika člověka, Motives (angl.), kreativita (tvořivost), myšlení a jeho závady a poruchy, accident, Disease, excitement (angl.), interest (angl.), parciální subdeprivace, repozitář, personální symptomy a jejich typy, gaydar, SPU zkratka ve školství, MBD zkratka, kazoo, koliciny, tilsiter, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, dyskonekční syndromy, Erikson Homburger Erik, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), Specific Language Impairment (SLI), glokalizace, egotendence, fonologická dyslexie, home staging (angl.), pupils with specific learning difficulties (angl.), self-systém (self-system), kiting, natura loci (lat.), Koffka Kurt, homeobox, sérokonverze, interview podobný dramatu, drift, dyslexie dyseidetická, hlasový témbr, volní složka osobnosti, hypodocilita, Döringova typologie učitelů, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, volba a výběr povolání a studia, komunikace nonverbální, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, motivace a stimulace chování a prožívání, genderové vlastnosti, didaktické testy, sebevýchova, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, sebevědomí a jeho poruchy, dermatom, výsledky učení (vědomosti, dermatoma, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, tvořivost (kreativita), výchova a učení, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, batole (toddler), dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychosociální zanedbanost dětí, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, celostní a tvarová psychologie, poradenská pedagogická psychologie, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, organizační kultura pracoviště, schopnosti a dovednosti, normální prenatální vývoj a porod, rodina a vývoj dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, pedagogická komunikace, introspektivismus, subkultura, opus perfektum, DM (zkr.), genetické předprogramování, jáství, tarifofobie, restriktivní funkce, efektivita týmu, emotikon, differentia specifica (lat.), Stockholmský syndrom, Per genus proximum et differentiam specificam, konvergentní myšlení, mutilační chování, SVPU, NS zkr., body building, noetický horizont, hoarding (angl.), streetart, onkomarker, sounding board, popkultura, rodinná konstelace, feministická psychologie, primordiální prevence, twice exceptional (angl.), subpopulace, alarmová fáze stresu, ictus amnesticus, diskomfort, edukační styl, modální persona, porucha sourozenecké rivality, telestezie, legastenie, kompetence, kyslíkové radikály, dificilita, korofilie, primární prevence, kineze, jungle style, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, informace, imprinting, graeofilie, agitovanost, panická porucha, vyhýbavé chování, dyskalkulie, idiografický přístup, fenomenologická analýza, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, multikulturní společnost, asimilované menšiny, konsociační demokracie, opsonizace, kompartment, PSA, prodromální (stádium), opioid, ens naturale, etnolekt, markanty, forenzní genetika, biologická vulnerabilita, prodromální symptomy, individuální priority, biologické indispozice edukace, Paivio Allan, koalesce, current concern (angl.), paraverbální, chronotop, individuální přístup, argotologie, GAS H.Selye, nadvědomí, kreativní třída, patognomika, personalistická psychologie, estetický typ učitele, korporátní identita, trychtýřové kladení otázek, Westův syndrom, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, vývojová dysfázie, Sperry R.W., multitasking v humanitních vědách, bioaugmentace, patognomický symptom, nerd, alkoholická halucinóza, Delfská metoda, zamřelý, konstelovaný komplex, filadelfský chromozom, grafastenie, learning disability, cholinesteráza, interdialekt, diferenční diagnostika, Prevention of Learning Disabilities, koherence, scanning (angl.), psychologické klima, profesní hantýrka, specifické vývojové poruchy učení, iluzivní snění, verbální dyspraxie, strategie učení, styly učení, Kohoutek Rudolf, emo styl, cyberchondria, spontánní remise, monografická metoda, behaviorální strategie, behaviorální predispozice, specific learning difficulties (angl.), styl učení, kubofuturismus, klinické rodiny, taxní pohyb, pedofilie, středně funkční autismus, Dyscentrum, coenestezie, afrikanizaceKnihy

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči -- autor: Bočková Barbora
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení -- autor: Pokorná Věra
Poruchy učení - Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností -- autor: Zelinková Olga
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz