Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

organické psychosymptomy, domain specifity (angl.), adenopatie, fatická funkce, gerontogeneze, HRM zkratka, motherese (angl.), specific skills (angl.), parciální subdeprivace, repozitář, SPUCH zkratka ve školství, SPCH zkratka ve školství, personální psychický filtr, child directed speech (CDS), revers ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, násilí, Úvod do sociální psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, dermatom, syndromologie, dermatoma, biometrie člověka, Alzheimer Alois, homeobox, natura loci (lat.), Specific Language Impairment (SLI), glokalizace, dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, gaydar, SPU zkratka ve školství, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, vývojová dysfázie, introspektivismus, pedagogická komunikace, akademická kultura, MBD zkratka, kazoo, sérokonverze, hypodocilita, self-systém (self-system), pupils with specific learning difficulties (angl.), kiting, home staging (angl.), hlasový témbr, drift, koliciny, tilsiter, egotendence, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, způsoby adaptace člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, poznávací a intervenční interview, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, area cerebrální, geste antagoniste, schopnosti a nadání, filia jako varianta lásky, Famile a persona, espace vital, kreativní a talentované osoby, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Typy symptomů a syndromů v psychologii, vývoj, hlubinná psychologie, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, biologické formativní vlivy, školská poradenská psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, formování chování a prožívání, charakter a jeho utváření, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Prostate Specific Antigen (PSA), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, Westův syndrom, personalistická psychologie, emotikon, mutilační chování, efektivita týmu, subkultura, jáství, genetické předprogramování, SVPU, konvergentní myšlení, porucha sourozenecké rivality, desinhibovaná příchylnost v dětství, Stockholmský syndrom, differentia specifica (lat.), Per genus proximum et differentiam specificam, restriktivní funkce, tarifofobie, primordiální prevence, diskomfort, feministická psychologie, streetart, noetický horizont, hoarding (angl.), edukační styl, ictus amnesticus, body building, NS zkr., subpopulace, twice exceptional (angl.), alarmová fáze stresu, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, fenomenologická analýza, metakomunikace, legastenie, telestezie, SIRS, primární prevence, dificilita, kineze, jungle style, dyslexie, antigen, gerontofilie, hot, imprinting, korofilie, graeofilie, dyskalkulie, multikulturní společnost, vyhýbavé chování, panická porucha, dystonie, idiografický přístup, asimilované menšiny, prodromální (stádium), opsonizace, agitovanost, konsociační demokracie, PSA, lysozym, onkomarker, sounding board, nadvědomí, argotologie, GAS H.Selye, current concern (angl.), biologická vulnerabilita, koalesce, individuální přístup, paraverbální, behaviorální predispozice, specific learning difficulties (angl.), filadelfský chromozom, konstelovaný komplex, chronotop, forenzní genetika, markanty, zamřelý, rapakivi, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, korporátní identita, Sperry R.W., nerd, bioaugmentace, individuální priority, prodromální symptomy, biologické indispozice edukace, patognomika, patognomický symptom, behaviorální strategie, monografická metoda, styly učení, verbální dyspraxie, strategie učení, psychologické klima, learning disability, scanning (angl.), iluzivní snění, profesní hantýrka, popkultura, rodinná konstelace, ens naturale, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, grafastenie, interdialekt, kubofuturismus, Dyscentrum, styl učení, spontánní remise, cyberchondria, coenestezie, středně funkční autismus, Prevention of Learning Disabilities, diferenční diagnostika, emo styl, taxní pohyb, klinické rodiny, afrikanizaceKnihy

Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení -- autor: Blažková Růžena
Tětivou snů -- autor: Klíma Miloslav, Novák Vladimír, Šplíchalová Kateřina, kol.
Reedukace specifických poruch -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Specifické fobie -- autor: Praško, Ján, Prašková, Hana, Prašková, Jana

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:79
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz