ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání

Výsledky hledání výrazu charakter

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
charakter >>  povaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost 1 komentář» charakter
charakter >>  Souhrn psychologických vlastností osobnosti, které získala učením, zkušenostmi a výchovou ve společnosti v níž vyrůstala. vloženo uživatelem» charakter
charakter jako personální složka >>  Charakter, považujeme za složku, součást, morální jádro psychiky a osobnosti, jehož podstatou je svědomí (internalizované morální řízení individuálního chování). Vlastnosti charakteru se navenek projevují relativně stálým chováním k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu, k hodnotám, k práci i k sobě samému. Projevy charakterových vlastností v chování, jednání (skutcích) i v prožívání lze hodnotit podle určitých hledisek (např. pedagogických, estetických atd.) a vyjadřovat je v pojmech povahových rysů, jako je pravdomluvnost, píle, poctivost, společenskost. Ekvivalentem pojmu charakter je pojem povaha. Někteří psychologové problematiku charakteru do psychologie nezařazují, protože v něm spatřují zavádění normativních etických hledisek, která údajně do empirických věd nepatří. Jiní psychologové chápou charakter hodně široce jako osobnost vůbec. Pojem charakter má v psychologii osobnosti širší význam než v běžné řeči. V lidovém pojetí se spojuje slovo charakter s kladnými morálními vlastnostmi člověka. Bezcharakterní je ten, kdo má špatné morální vlastnosti. Ryze psychologické pojetí je však širší (není vždy tak výlučně spjato s etickým hodnocením). vloženo uživatelem» charakter jako personální složka
charakteristický >>  význačný, výrazný 1 komentář» charakteristický
charakteristika >>  vystižení podstaty jevu, podstatných znaků; příznačný, osobitý rys, kvalita, vlastnost  » charakteristika
charakterní >>  1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav  » charakterní
charakteropatie >>  závada a porucha v oblasti povahy, bezcharakternost, insuficientnost charakteru vloženo uživatelem» charakteropatie
charakterová insuficience >>  povahová nedostačivost, deficitnost (např. nezralost, nevyrovnanost, nestálost, nespolehlivost) vloženo uživatelem» charakterová insuficiencehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz