Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, memory skills (angl.), counseling skills (angl.), Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, disabilities (angl.), symbolické funkce, nepravá dyslexie, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, VDN zkratka ve školství, syndrom zneuznaného genia, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, regrese psychiky a osobnosti, filobatik, didaktické hry, tardivní dyskineze, ingenium, mentální deteriorizace, Raven John Carlyle, specific skills (angl.), pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, mesiášský komplex, somatognozie, management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, funkctional skills (angl.), research skills (angl.), senzomotorická docilita, senzomotorická edukabilita, multipotencionální persona, dificility počítání, emoční inteligence, emocionální gramotnost, self-reflexivity (angl.), antecepce, dekognitivizace, aspektabilita, aspektivita, mentální kapacita, hypolexie, pseudodyslexie, fitness (angl.), leadership ability (angl.), overachiever (angl.), language skills (angl.), plurilingvismus, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, socializace osobnosti, metaučení, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, Skill Driven Learning (angl.), Specific Language Impairment (SLI), dysaptibilita ve stáří, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, personální profesní potenciál, FQRST, testové metody v psychologii, sociální insuficience, metaautoedukace, adekvátní psychické kompetence, vývojová dysfázie, literní, verbal low - level (angl.), antitalent, study skills (angl.), autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, mentalizace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, sebevědomí normální, osobnost učitelů, osobnost dítěte, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pozice a role ve skupinách, vývoj, Seton E.T., knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, sebeřízení, závady a poruchy jednání a vůle, vědomosti, Vnímání a vědomí člověka, pozornost, zkoušení, adaptace v náročných situacích, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, podřídivé a sebeobviňující chování, škola a její formativní vlivy, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), evaluace dětí ve škole, instructional scaffolding (angl.), TTCT zkratka ve školství, stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, CWFT zkratka ve školství, self-management skills (angl.), nichtsmacher (něm.), efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, skilling (angl.), hypohedonie, gerontogeneze, narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, Interpersonal Skills (angl.), kontingentní lidská důstojnost, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, ZG zkratka ve zdravotnictví, FH zkratka ve zdravotnictví, homo videns, afatický syndrom, Alzheimer Alois, kompetence interpersonální, self-care deficit, chaining (angl.), survival skills (angl.), waldorfská škola, studentské portfolio, implicitní paměť, efektivní komunikace, kulturní kapitál, sociálně komunikativní strategie, soft skills (angl.), personální autonomie, asertivní trénink, profesní kompetence, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, hypokalkulie, manažerské praktiky, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, edukační hodnoty, didaktický test, idiognózie, logopedická depistáž, komunikační disabilita, intelektuální kapitál, mentoring, regresivní vývoj, dysmetrie, kognitiva, profesní bonita, tacit knowledge (angl.), kognitivní doména, petrifikační hodnota, leadership, tranzitorní globální amnézie, inkontinence emocí, TIMMS, interpersonální efektivita, genetická epistemologie, lehká mentální retardace, automatismy, dysfázie, dyspraxie, workshop, esencionalismus v pedagogice, edukační strategie, interpersonální inteligence, hudební inteligence, jazyková inteligence, transfer, teorie, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, paragrafie, repertoár, rekvalifikace, intrapersonální inteligence, existenciální inteligence, behaviorální terapie, nootropika, skryté kurikulum, sociální kompetence, lexická dyskalkulie, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, profesní orientace, pozitivní seberealizace, kulturní transmise, dysgramatismus, dysfrázie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, fyziologický dysgramatismus, self - efficacy (angl.), disability (angl.), redidaxe, senilní demence, abilympiáda, metapaměť, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), behaviorální strategie, overconfidence effect (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, PQRST metoda, exercitatio, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), despiritualizace, kognitivní psychologie, business intelligence (zkratka BI), metacognitive skills, hard skills, Weinert F.E., fachidiot, kognitivní komplexita, kompetence občanské, systém VOKS, deteriorace intelektu, dysabilita, individuální osobnostní potenciál, kognitivní simplicita, Job kluby, language controlling (angl.), life skills (angl.), teaching reading (angl.), developing communicative skills, procedurální paměť, nedeklarativní paměť, narativní kompetence, grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, autoregulace učení, self-efficacy (angl.), bilanční diagnostika, strukturování učiva, interakční výcvik, produktové diagnostikování, dyslogičnost, enaktivní učivo, autokongruence, komunikační bariéry, self - regulated learning skills (angl.), social skills (angl.), sociální dovednosti, resilience image, coping self efficacy (angl.), didaktická kostka, skills (angl.), written skills (angl.), oral skills (angl.), semi-savant, kognitivní motivace učení, behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), tvrdé kompetence, behaviorální interview, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), agrafieKnihy

Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:669
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz