Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

memory skills (angl.), insuficienční blud, zraková dyslexie, counseling skills (angl.), disabilities (angl.), filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, fonologická dyslexie, symbolické funkce, VDN zkratka ve školství, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), syndrom zneuznaného genia, regrese psychiky a osobnosti, nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, didaktické hry, sociální podmiňování, Raven John Carlyle, tardivní dyskineze, ingenium, specific skills (angl.), pregramotnostní schopnosti a dovednosti, antitalent, pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, research skills (angl.), senzomotorická edukabilita, somatognozie, senzomotorická docilita, dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, antecepce, emoční inteligence, emocionální gramotnost, dekognitivizace, mentální kapacita, socializace osobnosti, aspektabilita, aspektivita, self-reflexivity (angl.), hypolexie, language skills (angl.), fitness (angl.), leadership ability (angl.), plurilingvismus, Behavioural, pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, metaučení, metaautoedukace, Specific Language Impairment (SLI), acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, dysaptibilita ve stáří, motorická debilita, dificility počítání, dificilita lexie, dificilní docilita, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, sociální insuficience, vývojová dysfázie, verbal low - level (angl.), FQRST, literní, study skills (angl.), skilling (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, mentalizace, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, osobnost dítěte, Seton E.T., knowledge structures (angl.), závady a poruchy jednání a vůle, Úvod do mentální retardace, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, vědomosti, poruchy a závady jazyka, interakce, Famile a persona, schopnosti a nadání, anomie v neuropsychologii, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Filozofie, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, instructional scaffolding (angl.), talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), TTCT zkratka ve školství, CWFT zkratka ve školství, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, evaluace dětí ve škole, self-management skills (angl.), hypohedonie, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, gerontogeneze, expresivní dysfázie, nichtsmacher (něm.), narativní schopnosti a dovednosti, kontingentní lidská důstojnost, homo videns, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, FH zkratka ve zdravotnictví, Alzheimer Alois, self-care deficit, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, overachiever (angl.), chaining (angl.), efektivní komunikace, waldorfská škola, studentské portfolio, kulturní kapitál, personální autonomie, didaktický test, sociálně komunikativní strategie, soft skills (angl.), implicitní paměť, asertivní trénink, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, manažerské praktiky, edukační hodnoty, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, idiognózie, tranzitorní globální amnézie, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, regresivní vývoj, profesní bonita, fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, kognitiva, intelektuální kapitál, tacit knowledge (angl.), inkontinence emocí, petrifikační hodnota, leadership, TIMMS, genetická epistemologie, kognitivní doména, interpersonální efektivita, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, dyspraxie, edukační strategie, jazyková inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, workshop, transfer, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, paragrafie, teorie, repertoár, rekvalifikace, existenciální inteligence, kulturní transmise, sociální kompetence, behaviorální terapie, nootropika, lexická dyskalkulie, grafická dyskalkulie, automatismy, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, skryté kurikulum, dosažené kurikulum, dysgramatismus, profesní orientace, pozitivní seberealizace, dysfrázie, aktivní sociální učení, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, self - efficacy (angl.), interakční výcvik, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, metapaměť, klíčové kompetence, exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, senilní demence, mentální retardace hluboká, behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, overconfidence effect (angl.), PQRST metoda, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), deteriorace intelektu, kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), business intelligence (zkratka BI), Weinert F.E., survival skills (angl.), metacognitive skills, hard skills, despiritualizace, fachidiot, dysabilita, kompetence občanské, systém VOKS, individuální osobnostní potenciál, Job kluby, kognitivní komplexita, kognitivní simplicita, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), nedeklarativní paměť, teaching reading (angl.), developing communicative skills, narativní kompetence, kognitivní cíle, komunikační bariéry, grafastenie, laterální transfer, procedurální paměť, autoregulace učení, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, dyslogičnost, autokongruence, self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, self - regulated learning skills (angl.), metacognition (angl.), coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), sociální dovednosti, didaktická kostka, oral skills (angl.), life skills (angl.), skills (angl.), written skills (angl.), resilience image, semi-savant, tvrdé kompetence, behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), behaviorální interview, Zweihand-Koordination Test (něm.), kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, agrafieKnihy

Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Tvůrčí technické dovednosti -- autor: Honzíková Jarmila, Sojková Margareta
Sociální dovednosti v praxi -- autor: Fontana David

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:675
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz