Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

asertivní chování, Döringova typologie učitelů, disabilities (angl.), counseling skills (angl.), kognitivní vývoj dětí a mládeže, kognitivní a učební strategie, filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, memory skills (angl.), insuficienční blud, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, digitální demence, regrese psychiky a osobnosti, intelektualizace stresu, nepravá dyslexie, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, symbolické funkce, edukační pilíře podle J. Delorse, didaktické hry, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, tardivní dyskineze, ingenium, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Raven John Carlyle, předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), mentální deteriorizace, mesiášský komplex, management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, funkctional skills (angl.), research skills (angl.), somatognozie, senzomotorická docilita, senzomotorická edukabilita, syndrom zneuznaného genia, VDN zkratka ve školství, metaučení, sociální typ učitele, teoretický typ učitele, ekonomický typ učitele, metaautoedukace, sociální insuficience, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, socializace osobnosti, aspektabilita, emocionální gramotnost, self-reflexivity (angl.), autisté, emoční inteligence, antecepce, aspektivita, mentální kapacita, dekognitivizace, verbal low - level (angl.), literní, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, dificility počítání, multipotencionální persona, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), Ontogenetické stadium latence, videotrénink interakcí (VTI), FQRST, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, personální profesní potenciál, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, Skill Driven Learning (angl.), pre-literacy skills (angl.), psychologie batolete, závady a poruchy řeči, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, Postmoderní směr psychologie, stresy a psychická traumata na školách., Tělesné, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, edukační psychologie, předškolní dítě, batole (toddler), autokognice a self-management, interview (rozhovor), konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, Edukometrické didaktické testy, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, senzitivní osoby s intropunitivitou, vzdělávací potíže, sebevědomí a jeho poruchy, Interpersonal Skills (angl.), Submisivní a intropunitivní chování, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, didaktické testy, únava a vyčerpání, únava, sebevýchova, výchova a učení, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, dospělost, sebevzdělávání, Taročková Tatiana, evaluace dětí ve škole, self-management skills (angl.), nichtsmacher (něm.), longevita, adultopsychologie první dospělosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, artificióza, percepčně motorické učení, narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, skilling (angl.), study skills (angl.), antitalent, ASD zkratka ve zdravotnictví, adaptační kapacita, gerontogeneze, hypohedonie, efekt jezera Wobegon, představivost, vůle a její závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), charakteristika dětí, psychologické poradenství na vysokých školách, psychická traumata ve školství, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, talentovanost a tvořivost, didaktika a psychodidaktika, superpower (angl.), projekční psychologické diagnostické metody, role ve skupině, healthy lifestyle, stasibazifobie, TTCT zkratka ve školství, hypolexie, pseudodyslexie, soft skills (angl.), personální autonomie, kulturní kapitál, efektivní komunikace, sociálně komunikativní strategie, didaktický test, petrifikační hodnota, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, waldorfská škola, studentské portfolio, edukační hodnoty, manažerské praktiky, hypokalkulie, edukační hodnotová orientace, kognitivní kataplexie, implicitní paměť, asertivní trénink, profesní kompetence, inkontinence emocí, TIMMS, fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, kognitiva, self - efficacy (angl.), interakční výcvik, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, profesní bonita, regresivní vývoj, kognitivní doména, interpersonální efektivita, genetická epistemologie, tacit knowledge (angl.), intelektuální kapitál, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, dyspraxie, workshop, edukační strategie, jazyková inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, transfer, teorie, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, kompetence, repertoár, rekvalifikace, paragrafie, existenciální inteligence, kulturní transmise, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, operacionální dyskalkulie, dyskinéza, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, automatismy, behaviorální terapie, skryté kurikulum, dysgramatismus, profesní orientace, pozitivní seberealizace, dysfrázie, aktivní sociální učení, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, dyslogičnost, autokongruence, systém VOKS, dezintegrační dětská porucha, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), kompetence občanské, dysabilita, kognitivní simplicita, Job kluby, individuální osobnostní potenciál, exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), redidaxe, senilní demence, mentální retardace hluboká, disability (angl.), abilympiáda, Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, metapaměť, kognitivní komplexita, fachidiot, fitness (angl.), leadership ability (angl.), overachiever (angl.), language skills (angl.), plurilingvismus, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, chaining (angl.), survival skills (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), despiritualizace, kognitivní psychologie, business intelligence (zkratka BI), metacognitive skills, hard skills, Weinert F.E., Leadership Report (angl.), skryté poznatky, metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, grafastenie, Communicative Skills (angl.), behaviorální kompetence, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, tvrdé kompetence, laterální transfer, kognitivní cíle, autoregulace učení, self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, procedurální paměť, developing communicative skills, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, teaching reading (angl.), metoda instrumentálního obohacování, kognitivní motivace učení, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), Rogers, řečová dyspraxie, exekutivní schopnosti a dovednosti, individuální přístup, PQRST metoda, behaviorální strategie, life skills (angl.), skills (angl.), sociální dovednosti, resilience image, semi-savant, social skills (angl.), coping self efficacy (angl.), written skills (angl.), oral skills (angl.), didaktická kostka, agrafieKnihy

Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:650
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz