Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

adaptační kapacita, skilling (angl.), study skills (angl.), antitalent, efekt jezera Wobegon, hypohedonie, narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, gerontogeneze, pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, somatognozie, senzomotorická docilita, ingenium, tardivní dyskineze, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, nichtsmacher (něm.), self-management skills (angl.), Alzheimer Alois, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, FH zkratka ve zdravotnictví, self-care deficit, kompetence interpersonální, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, homo videns, kontingentní lidská důstojnost, instructional scaffolding (angl.), talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), evaluace dětí ve škole, TTCT zkratka ve školství, CWFT zkratka ve školství, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, senzomotorická edukabilita, research skills (angl.), dificilní docilita, motorická debilita, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), dificilita lexie, dificility počítání, core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, sociální insuficience, verbal low - level (angl.), literní, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, FQRST, zlatý věk motoriky, VDN zkratka ve školství, filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, disabilities (angl.), didaktické hry, sociální podmiňování, funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, counseling skills (angl.), memory skills (angl.), intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, regrese psychiky a osobnosti, syndrom zneuznaného genia, nepravá dyslexie, symbolické funkce, insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, emoce, Etický a morální charakter, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, kreativní a talentované osoby, dyssynergie, inteligence jazyková, Famile a persona, edukativní, muzická apraxie, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, vzdělání, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, abarognóza, basic skills (angl, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, terciární socializace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), profesní orientace a její zjišťování, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, sebereflexivita, dysgnózie a agnózie, stresy a psychická mikrotraumata na školách, schopnosti a nadání, anomie v neuropsychologii, Seton E.T., knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, osobnost dítěte, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, mentalizace, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, vědomosti, výchova a její prostředky, interakce, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, normální a abnormální stáří, Filozofie, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, sebevědomí normální, závady a poruchy jednání a vůle, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, metaautoedukace, metaučení, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, sociálně komunikativní strategie, leadership, petrifikační hodnota, genetická epistemologie, TIMMS, inkontinence emocí, soft skills (angl.), personální autonomie, asertivní trénink, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, implicitní paměť, studentské portfolio, kulturní kapitál, efektivní komunikace, waldorfská škola, interpersonální efektivita, kognitivní doména, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, interakční výcvik, dyslogičnost, autokongruence, autoregulace učení, self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, self - efficacy (angl.), fyziologický dysgramatismus, logopedická depistáž, komunikační disabilita, intelektuální kapitál, tacit knowledge (angl.), mentoring, regresivní vývoj, dysmetrie, kognitiva, profesní bonita, edukační hodnoty, manažerské praktiky, jazyková inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, hudební inteligence, interpersonální inteligence, kulturní transmise, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, dyspraxie, workshop, dyslexie, deteriorace, demence, autoregulace, paragrafie, rekvalifikace, transfer, teorie, repertoár, pozitivní seberealizace, profesní orientace, automatismy, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, dysfrázie, dysgramatismus, taktilní agnózie, dosažené kurikulum, behaviorální terapie, nootropika, skryté kurikulum, procedurální paměť, developing communicative skills, brain jogging (angl.), despiritualizace, fachidiot, kognitivní komplexita, Cattell James McKeen (1860-1944), kognitivní psychologie, hard skills, Weinert F.E., business intelligence (zkratka BI), kognitivní simplicita, Job kluby, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, deteriorace intelektu, systém VOKS, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, kompetence občanské, metacognitive skills, survival skills (angl.), antecepce, emoční inteligence, emocionální gramotnost, self-reflexivity (angl.), dekognitivizace, mentální kapacita, socializace osobnosti, aspektabilita, aspektivita, hypolexie, pseudodyslexie, fitness (angl.), leadership ability (angl.), overachiever (angl.), chaining (angl.), language skills (angl.), plurilingvismus, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, klíčové kompetence, metapaměť, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, tvrdé kompetence, kognitivní motivace učení, semi-savant, social skills (angl.), sociální dovednosti, resilience image, behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), kognitivní cíle, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, teaching reading (angl.), laterální transfer, grafastenie, metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, coping self efficacy (angl.), didaktická kostka, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, PQRST metoda, mentální retardace hluboká, senilní demence, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, overconfidence effect (angl.), behaviorální strategie, skills (angl.), written skills (angl.), oral skills (angl.), life skills (angl.), language controlling (angl.), exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), agrafieKnihy

7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Jachtařské dovednosti -- autor: Evans Jeremy

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:704
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz