Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

agrafie, antitalent, narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, gerontogeneze, hypohedonie, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, skilling (angl.), study skills (angl.), pre-literacy skills (angl.), self-management skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, tardivní dyskineze, ingenium, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, nichtsmacher (něm.), evaluace dětí ve škole, senzomotorická docilita, FH zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, self-care deficit, Alzheimer Alois, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, homo videns, superpower (angl.), kontingentní lidská důstojnost, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, CWFT zkratka ve školství, TTCT zkratka ve školství, instructional scaffolding (angl.), talentovanost a tvořivost, somatognozie, senzomotorická edukabilita, Úvod do pedagogické psychologie, Specific Language Impairment (SLI), core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, dificility počítání, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, dysaptibilita ve stáří, acquisition (angl.), VDN zkratka ve školství, DD zkratka ve zdravotnictví, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, FQRST, literní, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, zlatý věk motoriky, syndrom zneuznaného genia, research skills (angl.), disabilities (angl.), funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, didaktické hry, filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, counseling skills (angl.), regrese psychiky a osobnosti, memory skills (angl.), insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, symbolické funkce, nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do kognitivní psychologie, sociální insuficience, intrapunitivita, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, dlouhověkost, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, muzická apraxie, edukativní, kreativní a talentované osoby, dyssynergie, rozhovor a jeho typy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Famile a persona, mentální retardace, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, terciární socializace, basic skills (angl, abarognóza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, vzdělání, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, profesní orientace a její zjišťování, sebereflexivita, dysgnózie a agnózie, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, inteligence jazyková, schopnosti a nadání, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, vývoj, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Seton E.T., knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, výchova tvořivosti, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, anomie v neuropsychologii, psychodidaktika ve školství, interakce, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, vědomosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, charakter a jeho utváření, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, testové metody v psychologii, metaautoedukace, autoregulace, soft skills (angl.), TIMMS, inkontinence emocí, petrifikační hodnota, leadership, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, sociálně komunikativní strategie, personální autonomie, interpersonální efektivita, kulturní kapitál, efektivní komunikace, waldorfská škola, studentské portfolio, implicitní paměť, asertivní trénink, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, genetická epistemologie, kognitivní doména, edukační hodnoty, self - efficacy (angl.), self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, autokongruence, dyslogičnost, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, interakční výcvik, fyziologický dysgramatismus, tacit knowledge (angl.), dysmetrie, kognitiva, profesní bonita, regresivní vývoj, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, intelektuální kapitál, edukační hodnotová orientace, manažerské praktiky, procedurální paměť, dyspraxie, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, jazyková inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, workshop, pozitivní seberealizace, transfer, teorie, repertoár, rekvalifikace, paragrafie, dyslexie, deteriorace, demence, kulturní transmise, profesní orientace, hypokalkulie, lexická dyskalkulie, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, automatismy, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, sociální kompetence, dysgramatismus, behaviorální terapie, nootropika, skryté kurikulum, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, dysfrázie, autoregulace učení, developing communicative skills, metaučení, kognitivní komplexita, hard skills, Weinert F.E., business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), despiritualizace, fachidiot, kognitivní simplicita, survival skills (angl.), Job kluby, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, kompetence občanské, systém VOKS, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), exercitatio, metacognitive skills, chaining (angl.), Rey-Osterriethova komplexní figura, self-reflexivity (angl.), socializace osobnosti, aspektabilita, aspektivita, mentální kapacita, dekognitivizace, antecepce, emoční inteligence, emocionální gramotnost, hypolexie, overachiever (angl.), pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, plurilingvismus, language skills (angl.), fitness (angl.), leadership ability (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), klíčové kompetence, teaching reading (angl.), behaviorální kompetence, sociální dovednosti, resilience image, semi-savant, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, tvrdé kompetence, Communicative Skills (angl.), coping self efficacy (angl.), metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, social skills (angl.), didaktická kostka, metapaměť, PQRST metoda, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, senilní demence, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, overconfidence effect (angl.), oral skills (angl.), behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), life skills (angl.), skills (angl.), written skills (angl.), human capital (angl.)Knihy

Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Jachtařské dovednosti -- autor: Evans Jeremy
Od zápisu do lavice - 1. díl -- autor: Vlková Ivana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:717
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz