Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, pre-literacy skills (angl.), antitalent, adaptační kapacita, skilling (angl.), study skills (angl.), tardivní dyskineze, ingenium, research skills (angl.), funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, somatognozie, efekt jezera Wobegon, hypohedonie, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, CWFT zkratka ve školství, kontingentní lidská důstojnost, homo videns, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, FH zkratka ve zdravotnictví, TTCT zkratka ve školství, instructional scaffolding (angl.), narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, gerontogeneze, nichtsmacher (něm.), self-management skills (angl.), talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), evaluace dětí ve škole, sociální podmiňování, didaktické hry, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, Specific Language Impairment (SLI), dysaptibilita ve stáří, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, FQRST, literní, metaautoedukace, metaučení, socializace osobnosti, aspektabilita, sociální insuficience, testové metody v psychologii, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, dificility počítání, multipotencionální persona, memory skills (angl.), insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, counseling skills (angl.), disabilities (angl.), filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, symbolické funkce, nepravá dyslexie, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, VDN zkratka ve školství, syndrom zneuznaného genia, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, regrese psychiky a osobnosti, Alzheimer Alois, self-care deficit, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, muzická apraxie, edukativní, myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, kreativní a talentované osoby, dyssynergie, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, vědomosti, interakce, anomie v neuropsychologii, inteligence jazyková, Famile a persona, schopnosti a nadání, závady a poruchy pohybu, specifika národní kultury, emoční poruchy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, nadání, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, sebepoznání a sebeřízení, Etický a morální charakter, emoce, rozhovor na pracovišti, pracovní prostředí a psychosomatika, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Seton E.T., osobnost dítěte, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy jednání a vůle, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, deficientní mentalizace, mentalizace, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, aspektivita, mentální kapacita, idiognózie, didaktický test, sociálně komunikativní strategie, soft skills (angl.), tranzitorní globální amnézie, leadership, TIMMS, inkontinence emocí, petrifikační hodnota, personální autonomie, kulturní kapitál, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, edukační hodnoty, asertivní trénink, implicitní paměť, efektivní komunikace, waldorfská škola, studentské portfolio, genetická epistemologie, interpersonální efektivita, strukturování učiva, interakční výcvik, self - efficacy (angl.), fyziologický dysgramatismus, bilanční diagnostika, produktové diagnostikování, enaktivní učivo, autokongruence, dyslogičnost, dysmetrie, kognitiva, intelektuální kapitál, tacit knowledge (angl.), kognitivní doména, komunikační disabilita, logopedická depistáž, profesní bonita, regresivní vývoj, mentoring, manažerské praktiky, hypokalkulie, jazyková inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, hudební inteligence, interpersonální inteligence, kulturní transmise, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, dyspraxie, workshop, dyslexie, deteriorace, demence, autoregulace, paragrafie, rekvalifikace, transfer, teorie, repertoár, pozitivní seberealizace, profesní orientace, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, automatismy, lehká mentální retardace, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, sociální kompetence, behaviorální terapie, aktivní sociální učení, dysfrázie, dysgramatismus, kognitivní dovednosti, taktilní agnózie, nootropika, skryté kurikulum, dosažené kurikulum, self-efficacy (angl.), autoregulace učení, kognitivní komplexita, kognitivní simplicita, Job kluby, individuální osobnostní potenciál, fachidiot, despiritualizace, kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), dysabilita, kompetence občanské, Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, metapaměť, abilympiáda, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), exercitatio, systém VOKS, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), business intelligence (zkratka BI), Weinert F.E., hypolexie, pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, self-reflexivity (angl.), emocionální gramotnost, dekognitivizace, antecepce, emoční inteligence, Behavioural, plurilingvismus, survival skills (angl.), metacognitive skills, hard skills, chaining (angl.), overachiever (angl.), language skills (angl.), fitness (angl.), leadership ability (angl.), disability (angl.), redidaxe, tvrdé kompetence, behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), behaviorální interview, Zweihand-Koordination Test (něm.), semi-savant, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, teaching reading (angl.), developing communicative skills, procedurální paměť, nedeklarativní paměť, narativní kompetence, grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, resilience image, sociální dovednosti, PQRST metoda, overconfidence effect (angl.), behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, individuální přístup, skryté poznatky, senilní demence, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), didaktická kostka, coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), oral skills (angl.), written skills (angl.), language controlling (angl.), life skills (angl.), skills (angl.), agrafieKnihy

Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Předmatematické dovednosti -- autor: kolektiv autorů
Tvůrčí technické dovednosti -- autor: Honzíková Jarmila, Sojková Margareta

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:692
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz