Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, asertivní chování, Döringova typologie učitelů, psychomotorické nadání, Rüstungsdispositionen, didaktické hry, edukační pilíře podle J. Delorse, filobatik, disabilities (angl.), counseling skills (angl.), nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, symbolické funkce, fonologická dyslexie, memory skills (angl.), insuficienční blud, zraková dyslexie, sociální podmiňování, sociální posilování, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, předgramotnostní schopnosti a dovednosti, antitalent, psychologie batolete, pre-literacy skills (angl.), tardivní dyskineze, ingenium, research skills (angl.), funkctional skills (angl.), management skills (angl.), senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, somatognozie, digitální demence, regrese psychiky a osobnosti, sociální insuficience, metaautoedukace, metaučení, sociální typ učitele, testové metody v psychologii, adekvátní psychické kompetence, literní, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, teoretický typ učitele, ekonomický typ učitele, antecepce, emoční inteligence, emocionální gramotnost, dekognitivizace, mentální kapacita, socializace osobnosti, aspektabilita, aspektivita, FQRST, videotrénink interakcí (VTI), multipotencionální persona, dificility počítání, dificilita lexie, dificilita expresivnosti řeči, core self- evaluation (angl.), syndrom zneuznaného genia, VDN zkratka ve školství, zlatý věk motoriky, dificilní docilita, motorická debilita, personální profesní potenciál, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Ontogenetické stadium latence, Skill Driven Learning (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), acquisition (angl.), study skills (angl.), skilling (angl.), paměť člověka, stresy a psychická traumata na školách., Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, únava, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie a pedagogika, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodina a vývoj dětí, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), autokognice a self-management, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, duševní zdraví člověka, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, únava a vyčerpání, didaktické testy, Interpersonal Skills (angl.), Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, sebevědomí a jeho poruchy, druhy učení, city zaměřené na sebe, vyučování, výsledky učení (vědomosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, sebevýchova, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), školní prostředí, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, edukační psychologie, předškolní dítě, percepčně motorické učení, adultopsychologie první dospělosti, longevita, Taročková Tatiana, artificióza, racionalizace jako přizpůsobovací operace, superpower (angl.), vůle a její závady a poruchy, představivost, evaluace dětí ve škole, self-management skills (angl.), efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, ASD zkratka ve zdravotnictví, hypohedonie, gerontogeneze, nichtsmacher (něm.), narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, didaktika a psychodidaktika, talentovanost a tvořivost, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, charakteristika dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychická traumata ve školství, batole (toddler), dospělost, sebevzdělávání, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, TTCT zkratka ve školství, role ve skupině, projekční psychologické diagnostické metody, stasibazifobie, healthy lifestyle, will (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, self-reflexivity (angl.), autisté, soft skills (angl.), personální autonomie, kulturní kapitál, efektivní komunikace, sociálně komunikativní strategie, didaktický test, petrifikační hodnota, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, waldorfská škola, studentské portfolio, edukační hodnoty, manažerské praktiky, hypokalkulie, edukační hodnotová orientace, kognitivní kataplexie, implicitní paměť, asertivní trénink, profesní kompetence, inkontinence emocí, TIMMS, self - efficacy (angl.), fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, kognitiva, interakční výcvik, strukturování učiva, dyslogičnost, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, profesní bonita, regresivní vývoj, kognitivní doména, interpersonální efektivita, genetická epistemologie, tacit knowledge (angl.), intelektuální kapitál, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, dyspraxie, workshop, edukační strategie, jazyková inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, transfer, teorie, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, kompetence, repertoár, rekvalifikace, paragrafie, existenciální inteligence, kulturní transmise, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, operacionální dyskalkulie, dyskinéza, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, automatismy, behaviorální terapie, skryté kurikulum, dysgramatismus, profesní orientace, pozitivní seberealizace, dysfrázie, aktivní sociální učení, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, autokongruence, enaktivní učivo, kompetence občanské, systém VOKS, dezintegrační dětská porucha, deteriorace intelektu, dysabilita, individuální osobnostní potenciál, kognitivní komplexita, kognitivní simplicita, Job kluby, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), exercitatio, disability (angl.), redidaxe, senilní demence, abilympiáda, metapaměť, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, fachidiot, despiritualizace, plurilingvismus, language skills (angl.), fitness (angl.), leadership ability (angl.), Behavioural, dy-dy syndrom, hypolexie, pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, overachiever (angl.), chaining (angl.), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), business intelligence (zkratka BI), Weinert F.E., survival skills (angl.), metacognitive skills, hard skills, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, behaviorální kompetence, tvrdé kompetence, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, grafastenie, laterální transfer, procedurální paměť, autoregulace učení, self-efficacy (angl.), developing communicative skills, teaching reading (angl.), kognitivní cíle, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, kognitivní motivace učení, semi-savant, řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), exekutivní schopnosti a dovednosti, behaviorální strategie, skryté poznatky, individuální přístup, PQRST metoda, Rogers, life skills (angl.), social skills (angl.), sociální dovednosti, resilience image, coping self efficacy (angl.), didaktická kostka, skills (angl.), written skills (angl.), oral skills (angl.), agrafieKnihy

Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:652
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz