Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

metaautoedukace, metaučení, sociální typ učitele, sociální insuficience, testové metody v psychologii, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, teoretický typ učitele, ekonomický typ učitele, dekognitivizace, antecepce, mentální kapacita, aspektivita, socializace osobnosti, aspektabilita, verbal low - level (angl.), literní, motorická debilita, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), dificilní docilita, dificilita lexie, multipotencionální persona, dificility počítání, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, videotrénink interakcí (VTI), FQRST, Ontogenetické stadium latence, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, emoční inteligence, emocionální gramotnost, despiritualizace, fachidiot, kognitivní komplexita, brain jogging (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, kognitivní simplicita, Job kluby, dezintegrační dětská porucha, deteriorace intelektu, systém VOKS, kompetence občanské, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, Weinert F.E., hard skills, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, pseudodyslexie, hypolexie, self-reflexivity (angl.), autisté, plurilingvismus, language skills (angl.), survival skills (angl.), metacognitive skills, chaining (angl.), overachiever (angl.), fitness (angl.), leadership ability (angl.), dificilita expresivnosti řeči, core self- evaluation (angl.), psychologie batolete, pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, antitalent, study skills (angl.), ASD zkratka ve zdravotnictví, skilling (angl.), pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), ingenium, mentální deteriorizace, tardivní dyskineze, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Raven John Carlyle, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, adaptační kapacita, efekt jezera Wobegon, percepčně motorické učení, adultopsychologie první dospělosti, longevita, artificióza, racionalizace jako přizpůsobovací operace, vůle a její závady a poruchy, představivost, Taročková Tatiana, evaluace dětí ve škole, gerontogeneze, hypohedonie, expresivní dysfázie, narativní schopnosti a dovednosti, self-management skills (angl.), nichtsmacher (něm.), mesiášský komplex, somatognozie, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, symbolické funkce, insuficienční blud, memory skills (angl.), disabilities (angl.), counseling skills (angl.), nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, VDN zkratka ve školství, zlatý věk motoriky, syndrom zneuznaného genia, regrese psychiky a osobnosti, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, digitální demence, thinking (angl), Döringova typologie učitelů, management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, funkctional skills (angl.), research skills (angl.), senzomotorická docilita, senzomotorická edukabilita, didaktické hry, edukační pilíře podle J. Delorse, kognitivní vývoj dětí a mládeže, asertivní chování, kognitivní a učební strategie, psychomotorické nadání, filobatik, Rüstungsdispositionen, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), exercitatio, edukační hodnotová orientace, edukační hodnoty, manažerské praktiky, kognitivní kataplexie, profesní kompetence, implicitní paměť, asertivní trénink, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, automatismy, lehká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, studentské portfolio, waldorfská škola, inkontinence emocí, petrifikační hodnota, leadership, TIMMS, genetická epistemologie, kognitivní doména, interpersonální efektivita, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, kulturní kapitál, efektivní komunikace, personální autonomie, soft skills (angl.), didaktický test, sociálně komunikativní strategie, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, workshop, transfer, teorie, dyspraxie, dysfázie, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, repertoár, rekvalifikace, demence, autoregulace, deteriorace, dyslexie, paragrafie, kompetence, jazyková inteligence, hudební inteligence, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, sociální kompetence, behaviorální terapie, dysfrázie, dysgramatismus, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, existenciální inteligence, kulturní transmise, profesní orientace, pozitivní seberealizace, tacit knowledge (angl.), intelektuální kapitál, written skills (angl.), oral skills (angl.), didaktická kostka, skills (angl.), life skills (angl.), language controlling (angl.), Rogers, coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), kognitivní motivace učení, semi-savant, sociální dovednosti, resilience image, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), řečová dyspraxie, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, metapaměť, klíčové kompetence, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, senilní demence, mentální retardace hluboká, behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, PQRST metoda, individuální přístup, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, behaviorální interview, tvrdé kompetence, strukturování učiva, interakční výcvik, self - efficacy (angl.), bilanční diagnostika, produktové diagnostikování, autokongruence, dyslogičnost, fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, logopedická depistáž, komunikační disabilita, mentoring, regresivní vývoj, kognitiva, profesní bonita, enaktivní učivo, self-efficacy (angl.), komunikační bariéry, grafastenie, self - regulated learning skills (angl.), metacognition (angl.), behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), laterální transfer, kognitivní cíle, procedurální paměť, autoregulace učení, developing communicative skills, teaching reading (angl.), narativní kompetence, nedeklarativní paměť, agrafieKnihy

Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Tvůrčí technické dovednosti -- autor: Honzíková Jarmila, Sojková Margareta
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:641
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz