Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

sociální posilování, sociální podmiňování, didaktické hry, filobatik, management skills (angl.), funkctional skills (angl.), senzomotorická docilita, senzomotorická edukabilita, research skills (angl.), Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, fonologická dyslexie, symbolické funkce, nepravá dyslexie, zraková dyslexie, insuficienční blud, disabilities (angl.), counseling skills (angl.), memory skills (angl.), somatognozie, mesiášský komplex, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, skilling (angl.), hypohedonie, gerontogeneze, nichtsmacher (něm.), narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, study skills (angl.), antitalent, tardivní dyskineze, ingenium, mentální deteriorizace, Raven John Carlyle, specific skills (angl.), pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, metaučení, socializace osobnosti, aspektabilita, metaautoedukace, sociální insuficience, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, aspektivita, mentální kapacita, hypolexie, pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, self-reflexivity (angl.), emocionální gramotnost, dekognitivizace, antecepce, emoční inteligence, verbal low - level (angl.), literní, dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, dificility počítání, core self- evaluation (angl.), zlatý věk motoriky, regrese psychiky a osobnosti, syndrom zneuznaného genia, VDN zkratka ve školství, dificilita lexie, dificilní docilita, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, FQRST, DD zkratka ve zdravotnictví, acquisition (angl.), motorická debilita, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), self-management skills (angl.), evaluace dětí ve škole, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, sebevědomí normální, charakter a jeho utváření, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, vědomosti, výchova a její prostředky, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, muzická apraxie, myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, edukativní, kreativní a talentované osoby, interakce, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, anomie v neuropsychologii, schopnosti a nadání, dyssynergie, inteligence jazyková, Famile a persona, deficientní mentalizace, mentalizace, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, FH zkratka ve zdravotnictví, Alzheimer Alois, self-care deficit, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, homo videns, kontingentní lidská důstojnost, instructional scaffolding (angl.), talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), TTCT zkratka ve školství, CWFT zkratka ve školství, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, knowledge structures (angl.), osobnost učitelů, osobnost dítěte, Seton E.T., citové závady a poruchy, práce a její motivace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, dy-dy syndrom, Behavioural, personální autonomie, kulturní kapitál, efektivní komunikace, waldorfská škola, soft skills (angl.), sociálně komunikativní strategie, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, studentské portfolio, implicitní paměť, manažerské praktiky, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, edukační hodnoty, edukační hodnotová orientace, asertivní trénink, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, leadership, petrifikační hodnota, kognitiva, profesní bonita, regresivní vývoj, dysmetrie, fyziologický dysgramatismus, strukturování učiva, interakční výcvik, self - efficacy (angl.), mentoring, logopedická depistáž, genetická epistemologie, TIMMS, inkontinence emocí, interpersonální efektivita, kognitivní doména, komunikační disabilita, intelektuální kapitál, tacit knowledge (angl.), těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, dyspraxie, edukační strategie, jazyková inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, workshop, transfer, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, paragrafie, teorie, repertoár, rekvalifikace, existenciální inteligence, kulturní transmise, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, behaviorální terapie, grafická dyskalkulie, operacionální dyskalkulie, lehká mentální retardace, automatismy, dyskinéza, nootropika, skryté kurikulum, dysgramatismus, profesní orientace, pozitivní seberealizace, dysfrázie, aktivní sociální učení, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, bilanční diagnostika, produktové diagnostikování, exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), deteriorace intelektu, dysabilita, kompetence občanské, systém VOKS, klíčové kompetence, metapaměť, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, mentální retardace hluboká, senilní demence, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, individuální osobnostní potenciál, Job kluby, chaining (angl.), survival skills (angl.), metacognitive skills, overachiever (angl.), leadership ability (angl.), plurilingvismus, language skills (angl.), fitness (angl.), hard skills, Weinert F.E., fachidiot, kognitivní komplexita, kognitivní simplicita, despiritualizace, brain jogging (angl.), business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), PQRST metoda, overconfidence effect (angl.), grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, komunikační bariéry, self - regulated learning skills (angl.), behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), narativní kompetence, nedeklarativní paměť, enaktivní učivo, autokongruence, dyslogičnost, self-efficacy (angl.), autoregulace učení, teaching reading (angl.), developing communicative skills, procedurální paměť, tvrdé kompetence, behaviorální interview, life skills (angl.), skills (angl.), written skills (angl.), language controlling (angl.), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, oral skills (angl.), didaktická kostka, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), semi-savant, resilience image, coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), sociální dovednosti, agrafieKnihy

Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Tvůrčí technické dovednosti -- autor: Honzíková Jarmila, Sojková Margareta
Od zápisu do lavice - 1. díl -- autor: Vlková Ivana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:687
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz