Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

agrafie, study skills (angl.), nichtsmacher (něm.), narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, gerontogeneze, hypohedonie, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, skilling (angl.), antitalent, evaluace dětí ve škole, pre-literacy skills (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, tardivní dyskineze, ingenium, mentální deteriorizace, self-management skills (angl.), superpower (angl.), somatognozie, ZG zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, self-care deficit, Alzheimer Alois, afatický syndrom, FH zkratka ve zdravotnictví, talentovanost a tvořivost, homo videns, kontingentní lidská důstojnost, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, CWFT zkratka ve školství, TTCT zkratka ve školství, instructional scaffolding (angl.), mesiášský komplex, senzomotorická docilita, Úvod do kognitivní psychologie, dysaptibilita ve stáří, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, dificility počítání, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, Specific Language Impairment (SLI), syndrom zneuznaného genia, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, FQRST, literní, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, VDN zkratka ve školství, regrese psychiky a osobnosti, senzomotorická edukabilita, psychomotorické nadání, research skills (angl.), funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, didaktické hry, filobatik, Rüstungsdispositionen, disabilities (angl.), Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, counseling skills (angl.), memory skills (angl.), insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, symbolické funkce, nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, testové metody v psychologii, závady a poruchy pohybu, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, sociální interakce ve skupině, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, muzická apraxie, edukativní, psychologická charakteristika žáků a žákyň, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, dyssynergie, vzdělání, set skills, human capital (angl.), management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, terciární socializace, basic skills (angl, abarognóza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, prevence syndromu vyhoření, nadání, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), profesní orientace a její zjišťování, sebereflexivita, dysgnózie a agnózie, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, kreativní a talentované osoby, inteligence jazyková, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, rozhovor jako poznávací metoda, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Seton E.T., knowledge structures (angl.), vývoj, sebevědomí normální, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, Famile a persona, pozornost, schopnosti a nadání, anomie v neuropsychologii, interakce, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, vědomosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, burnout- stav osobnostního vyhoření, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, adekvátní psychické kompetence, sociální insuficience, autoregulace, soft skills (angl.), TIMMS, inkontinence emocí, petrifikační hodnota, leadership, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, sociálně komunikativní strategie, personální autonomie, interpersonální efektivita, kulturní kapitál, efektivní komunikace, waldorfská škola, studentské portfolio, implicitní paměť, asertivní trénink, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, genetická epistemologie, kognitivní doména, edukační hodnoty, self - efficacy (angl.), self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, autokongruence, dyslogičnost, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, interakční výcvik, fyziologický dysgramatismus, tacit knowledge (angl.), dysmetrie, kognitiva, profesní bonita, regresivní vývoj, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, intelektuální kapitál, edukační hodnotová orientace, manažerské praktiky, procedurální paměť, dyspraxie, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, interpersonální inteligence, hudební inteligence, jazyková inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, workshop, pozitivní seberealizace, transfer, teorie, repertoár, rekvalifikace, paragrafie, dyslexie, deteriorace, demence, kulturní transmise, profesní orientace, hypokalkulie, lexická dyskalkulie, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, automatismy, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, sociální kompetence, dysgramatismus, behaviorální terapie, nootropika, skryté kurikulum, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, dysfrázie, autoregulace učení, developing communicative skills, metaautoedukace, fachidiot, metacognitive skills, hard skills, Weinert F.E., business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), despiritualizace, kognitivní komplexita, chaining (angl.), kognitivní simplicita, Job kluby, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, kompetence občanské, systém VOKS, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), survival skills (angl.), overachiever (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), emocionální gramotnost, metaučení, socializace osobnosti, aspektabilita, aspektivita, mentální kapacita, dekognitivizace, antecepce, emoční inteligence, self-reflexivity (angl.), leadership ability (angl.), hypolexie, pseudodyslexie, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, Behavioural, plurilingvismus, language skills (angl.), fitness (angl.), exercitatio, Rey-Osterriethova komplexní figura, teaching reading (angl.), behaviorální kompetence, sociální dovednosti, resilience image, semi-savant, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, tvrdé kompetence, Communicative Skills (angl.), coping self efficacy (angl.), metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), komunikační bariéry, grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, social skills (angl.), didaktická kostka, klíčové kompetence, individuální přístup, metapaměť, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, senilní demence, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, PQRST metoda, oral skills (angl.), overconfidence effect (angl.), behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, řečová dyspraxie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), life skills (angl.), skills (angl.), written skills (angl.), dysimpatie

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:728
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz