Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

literní, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, FQRST, videotrénink interakcí (VTI), Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Ontogenetické stadium latence, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, teoretický typ učitele, ekonomický typ učitele, socializace osobnosti, sociální typ učitele, metaučení, sociální insuficience, metaautoedukace, personální profesní potenciál, Skill Driven Learning (angl.), core self- evaluation (angl.), dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, zlatý věk motoriky, VDN zkratka ve školství, regrese psychiky a osobnosti, syndrom zneuznaného genia, dificility počítání, dificilita lexie, acquisition (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, Specific Language Impairment (SLI), dysaptibilita ve stáří, dificilní docilita, motorická debilita, aspektabilita, aspektivita, Weinert F.E., business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, hard skills, metacognitive skills, chaining (angl.), survival skills (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), Job kluby, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, kognitivní simplicita, kognitivní komplexita, despiritualizace, fachidiot, overachiever (angl.), leadership ability (angl.), emocionální gramotnost, self-reflexivity (angl.), autisté, emoční inteligence, antecepce, mentální kapacita, dekognitivizace, hypolexie, pseudodyslexie, language skills (angl.), fitness (angl.), plurilingvismus, Behavioural, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, digitální demence, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, hypohedonie, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, gerontogeneze, expresivní dysfázie, nichtsmacher (něm.), narativní schopnosti a dovednosti, ASD zkratka ve zdravotnictví, skilling (angl.), předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), pre-literacy skills (angl.), psychologie batolete, study skills (angl.), antitalent, self-management skills (angl.), evaluace dětí ve škole, talentovanost a tvořivost, didaktika a psychodidaktika, superpower (angl.), projekční psychologické diagnostické metody, role ve skupině, stasibazifobie, TTCT zkratka ve školství, vůle a její závady a poruchy, představivost, longevita, Taročková Tatiana, adultopsychologie první dospělosti, percepčně motorické učení, racionalizace jako přizpůsobovací operace, artificióza, Raven John Carlyle, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Döringova typologie učitelů, thinking (angl), disabilities (angl.), asertivní chování, kognitivní vývoj dětí a mládeže, psychomotorické nadání, kognitivní a učební strategie, counseling skills (angl.), memory skills (angl.), nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, symbolické funkce, fonologická dyslexie, insuficienční blud, zraková dyslexie, Rüstungsdispositionen, filobatik, mesiášský komplex, somatognozie, senzomotorická docilita, mentální deteriorizace, ingenium, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, tardivní dyskineze, senzomotorická edukabilita, research skills (angl.), didaktické hry, edukační pilíře podle J. Delorse, sociální podmiňování, sociální posilování, funkctional skills (angl.), management skills (angl.), kompetence občanské, systém VOKS, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, asertivní trénink, implicitní paměť, waldorfská škola, studentské portfolio, edukační hodnoty, manažerské praktiky, lehká mentální retardace, automatismy, dyskinéza, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, efektivní komunikace, kulturní kapitál, genetická epistemologie, TIMMS, inkontinence emocí, interpersonální efektivita, kognitivní doména, intelektuální kapitál, tacit knowledge (angl.), petrifikační hodnota, leadership, soft skills (angl.), personální autonomie, sociálně komunikativní strategie, didaktický test, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, operacionální dyskalkulie, grafická dyskalkulie, dyspraxie, workshop, transfer, dysfázie, esencionalismus v pedagogice, jazyková inteligence, edukační strategie, teorie, repertoár, deteriorace, demence, autoregulace, dyslexie, kompetence, rekvalifikace, paragrafie, hudební inteligence, interpersonální inteligence, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, skryté kurikulum, behaviorální terapie, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, aktivní sociální učení, dysfrázie, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, kulturní transmise, pozitivní seberealizace, dysgramatismus, profesní orientace, komunikační disabilita, logopedická depistáž, language controlling (angl.), Rogers, life skills (angl.), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), řečová dyspraxie, behaviorální strategie, exekutivní schopnosti a dovednosti, skills (angl.), written skills (angl.), sociální dovednosti, resilience image, semi-savant, social skills (angl.), coping self efficacy (angl.), oral skills (angl.), didaktická kostka, PQRST metoda, individuální přístup, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, exercitatio, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), dezintegrační dětská porucha, deteriorace intelektu, metapaměť, abilympiáda, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, mentální retardace hluboká, senilní demence, disability (angl.), redidaxe, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, strukturování učiva, dyslogičnost, autokongruence, self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, interakční výcvik, self - efficacy (angl.), regresivní vývoj, mentoring, profesní bonita, kognitiva, fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, autoregulace učení, procedurální paměť, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), behaviorální kompetence, tvrdé kompetence, Zweihand-Koordination Test (něm.), behaviorální interview, komunikační bariéry, grafastenie, teaching reading (angl.), developing communicative skills, nedeklarativní paměť, narativní kompetence, laterální transfer, kognitivní cíle, agrafieKnihy

Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Tvůrčí technické dovednosti -- autor: Honzíková Jarmila, Sojková Margareta
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:645
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz