Pojem relativní

Slovo:

relativní


Význam:

jsoucí ve vztahu k něčemu, vyplývající ze srovnání s něčím, platící, hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, vztažný, závislý, podmíněný (op. absolutní)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výsledky učení (vědomosti, sebevědomí a jeho poruchy, vyučování, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, senzitivní osoby s intropunitivitou, testy inteligence, persona a její poznávání, profesní psychologické poradenství, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, intelektové závady a poruchy, zdravý životní styl, sociální kognice a percepce, perinatalita, vůle a jednání člověka, úraz (trauma), mladší školní věk (prepuberta), stáří jako vývojová etapa, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, interview (rozhovor), psychometrika, prepubescence, vývoj jedince, edukační psychologie, autokognice a self-management, způsobilost pro školní docházku, duševní zdraví člověka, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, novověká psychologie a pedagogika, únava, didaktické testy, strukturální vlastnosti osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, Postmoderní směr psychologie, postoje a vztahy, chyby při posuzování psychiky a osobnosti, psychologie vyučování a výchovy, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, psychologie zdraví a nemoci, výchova a její zkoumání, úspěšné studium, akademické stresy, sebepoznávání a sebeřízení, psychologie ontogenetická, motivace sociální, autodidakce (sebevzdělávání), sociální psychologie rodiny, osvětlení a barevná úprava, psychologie kognitivní, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, zábavy v mládí, biologické formativní vlivy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Cannon W.B., sociální determinace v rodině, Edukace, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, percepce (vnímání), činitelé pracovního prostředí, postmoderní sociologizující směr psychologie, genialita a tvořivost, intropunitivní zaměření osobnosti, historie výchovného poradenství, klasifikace psychických jevů, ontogenetická stadia lidského jedince, vývojové stadium prepuberty, citové procesy a stavy člověka, normální osobnost člověka, vývojové stadium mládí, vývojové stadium dlouhověkosti, stadia poradenského rozhovoru, normalita osobnosti, posuzování pracovníků, pedagogicko psychologická poradenská péče, podmínky tvořivosti, agresivní a extrapunitivní chování, typy pracovního prostředí a osobnostní orientace, mírná subnorma intelektu, syndrom profesního vyhoření, pozice ve skupinách, klasifikace sociálních skupin, psychologické aspekty pracovního prostředí, faktory pracovního prostředí, postpubescence, perinatální období vývoje, kompasové ego, kvartérní prevence, in finem, teachable moment (angl.), melting pot, triptych, indikace (z lat.), princip homeostáze, invariabilita, segmentace spotřebitelů, sociální učení, fenytoin, dalton, biostratigrafie, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Pretexting, Pax Romanum, motologie, dualismus v psychologii, subproblém, substruktura, fluidní inteligence, Brocova (motorická) afázie, afázie kondukční (centrální), afázie transkortikální motorická (echolalická, individuace, psychotická deprese, kóta, konzistence, matematika, persona, relativita, konsolidace, kondicionalizmus, asociace, autarkie, gearing, kasta, relykros, statika, maladaptivní profesní a studijní orientace, percentil, stabilita inteligence, expresivní afázie, paranoidní schizofrenie, dificilita, pokuta a její výše, tetralogie, trilogie, workshop, phishing, neokorporativismus, Norm - Referenced Tests(NRTs), prevence ve zdravotnictví, prepuberty (angl.), accident, normality (angl.), interakce ve skupinách, pozornost a její závady a poruchy, formativní vlivy člověka, psychický infantilismus, autokognice a autoregulace, duševno, dovednosti, prepuberta, healthy lifestyle, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, will (angl.), psychologie prepuberty, dekalogie, defekt u člověka, restrategizace, pravohemisférový typ dyslexie, P typ dyslexie, percepční typ dyslexie, ministresory, Culture Free Tests (angl.), hašovací funkce, Seligmanova rovnice štěstí, index lomu, vnitřní dítě, defenzivní styl chování, perinatální stadium vývoje, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, androgynie genderu, sociální atitudy, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, prevence a její typy, personální struktura, charakter jako personální složka, volní složka osobnosti, vnímání, absolutníKnihy

Půlnoční ulička -- autor: Caine Rachel
Detektory pro bezdotykové měření teplot -- autor: Lysenko Vladimír
Živí mrtví Smutek nás pozůstalých -- autor: Kirkman Albert, Adlard Charlie
Magorův ranní zpěv. Magorova děťátka -- autor: Jirous Ivan Martin
Struktury významu -- autor: Skovajsa Marek

Komentáře ke slovu relativní


 
» přidat nový komentář

hlupáci zatím se vám daří neregistrovaný 05.11.2018 14:22
» reagovat
relativně se vám daří
 
  Luciii 13.12.2017 20:58
» reagovat
Krásně vysvětlený pojem :)
 
Teorie relativity je vadná neregistrovaný 11.08.2017 17:14
» reagovat
A.Einstein nevěděl co je to čas, nevěděl kde se bere a nedůvodně se domníval, že čas plyne, a se vzrůstající rychlostí, že se musí rychlost "plynutí" zpomalovat. Zrelativizoval čas, čímž to jen zašmodrchal. Ve skutečnosti čas není ani relativní, ani absolutní ani neplyne, ani neteče, jakýkoli čas se musí vyrábět.Pochopitelný je příklad ze všech sportovních závodů, kde se dělají rekordy v běžeckých disciplínách, a všude jinde ve vesmíru i v životě. Kdo nesouhlasí, může se vyjádřit na mou adresu johan.jiri@centrum.cz
 
888 neregistrovaný 12.08.2014 16:26
» reagovat
relativní je i sex..
 
... neregistrovaný 20.01.2013 11:38
» reagovat
Berete-li větu "Vše je relativní." jako dogma, pak jste stoupenci dogmatismu a musíte si aspoň uvědomit, že existují i jiná dogmata, která tuto větu zavrhují. Tudíž vám nezbývá nic, než se jen stále konfrontovat se svými odpůrci.
Lékem je vědět, že nic nevíme. Pravdivost světonázoru si neověříme.
 
>   neregistrovaný 26.01.2014 15:14
» reagovat
  Když řekneme, že "vše je relativní", tak relativní je i to, že "je vše relativní". Připouštíme tedy možnost, že něco relativní není. Což není popření tvrzení že "je vše relativní", když je toto samotné tvrzení relativní.
Věta "Vše je relativní" se nikdy nemůže stát dogmatem, popíralo by samo sebe.
   
rltvta neregistrovaný 13.02.2012 16:59
» reagovat
všechno je relativní
 
> Petr Bird neregistrovaný 25.03.2012 12:54
» reagovat
  A co má tohle tvrzení znamenat?
   
>>   neregistrovaný 23.10.2013 08:13
» reagovat
   To znamená, že je vše podmíněno vším.
    
> Ano neregistrovaný 16.12.2012 12:06
» reagovat
  Tohle prohlásil sám Einstein a ten na sto procent věděl co říká
   
>> Einstein neregistrovaný 27.12.2012 21:42
» reagovat
   Takže když někdo něco prohlásí, vy to hned berete jako dogma? Pro mě je to zatím jenom věta bez významu.
    
>>>   neregistrovaný 01.04.2014 23:37
» reagovat
    Relativně máš pravdu.
     
Bližší vysvětlení Vladimír Černý 28.08.2009 18:53
» reagovat
relativní můžou být jakákoliv tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje,pro které existuje,nebo i může existovat možnost,že za jiných okolností.nebo z jiného úhlu pohledu tyto tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje nemusí platit.
 
...!? neregistrovaný - Pavel 04.08.2005 22:13
» reagovat
E=mc2
 Navigace

předchozí slovo: » relativizmus, relativismus
následující slovo: » relativní deprivace
slovo se nachází na stránce: R:37
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz