Pojem relativní

Slovo:

relativní


Význam:

jsoucí ve vztahu k něčemu, vyplývající ze srovnání s něčím, platící, hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, vztažný, závislý, podmíněný (op. absolutní)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, poznávací a intervenční interview, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, interakce, schopnosti a nadání, sekundární psychické procesy, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, osobnost dítěte, Cannon W.B., závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebeřízení, prevence, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, sebevědomí zvýšené, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kreativní a talentované osoby, edukativní, Historie psychologických aktivit ve školství, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, výhova problémových dětí, extravertní orientace člověka, osobnost submisivní a intropunitivní, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, extrapunitivita a agresivní chování, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, inženýrská psychologie, skupina schizofrenií, prostředí a psychosomatika člověka, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, pracovní prostředí a psychosomatika, rozhovor na pracovišti, emoce, sebepoznání a sebeřízení, zábavy v mládí, biologické formativní vlivy, princip homeostáze, segmentace spotřebitelů, fenytoin, invariabilita, individuace, expresivní afázie, paranoidní schizofrenie, psychotická deprese, indikace (z lat.), triptych, melting pot, dalton, fluidní inteligence, teachable moment (angl.), in finem, kvartérní prevence, kompasové ego, stabilita inteligence, percentil, konzistence, kóta, matematika, konsolidace, kondicionalizmus, gearing, kasta, persona, relativita, workshop, phishing, dificilita, trilogie, tetralogie, relykros, statika, Brocova (motorická) afázie, afázie kondukční (centrální), planar, dekalogie, psychologie prepuberty, androgynie genderu, defenzivní styl chování, P typ dyslexie, percepční typ dyslexie, prepuberty (angl.), akademické stresy, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, pravohemisférový typ dyslexie, defekt u člověka, Pax Romanum, motologie, dualismus v psychologii, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), subproblém, afázie transkortikální motorická (echolalická, substruktura, neokorporativismus, Norm - Referenced Tests(NRTs), Culture Free Tests (angl.), ministresory, restrategizace, vnitřní dítě, index lomu, hašovací funkce, Seligmanova rovnice štěstí, autarkieKnihy

Občanský zákoník Komentář Sv.V -- autor: Švestka Jiří, Dvořák Jan, Pelikánová Irena
Občanský zákoník Komentář Sv.VI -- autor: Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef
Upíři z Morganville 3 - Půlnoční ulička -- autor: Caine Rachel

Komentáře ke slovu relativní


 
» přidat nový komentář

hlupáci zatím se vám daří neregistrovaný 05.11.2018 14:22
» reagovat
relativně se vám daří
 
  Luciii 13.12.2017 20:58
» reagovat
Krásně vysvětlený pojem :)
 
Teorie relativity je vadná neregistrovaný 11.08.2017 17:14
» reagovat
A.Einstein nevěděl co je to čas, nevěděl kde se bere a nedůvodně se domníval, že čas plyne, a se vzrůstající rychlostí, že se musí rychlost "plynutí" zpomalovat. Zrelativizoval čas, čímž to jen zašmodrchal. Ve skutečnosti čas není ani relativní, ani absolutní ani neplyne, ani neteče, jakýkoli čas se musí vyrábět.Pochopitelný je příklad ze všech sportovních závodů, kde se dělají rekordy v běžeckých disciplínách, a všude jinde ve vesmíru i v životě. Kdo nesouhlasí, může se vyjádřit na mou adresu johan.jiri@centrum.cz
 
888 neregistrovaný 12.08.2014 16:26
» reagovat
relativní je i sex..
 
... neregistrovaný 20.01.2013 11:38
» reagovat
Berete-li větu "Vše je relativní." jako dogma, pak jste stoupenci dogmatismu a musíte si aspoň uvědomit, že existují i jiná dogmata, která tuto větu zavrhují. Tudíž vám nezbývá nic, než se jen stále konfrontovat se svými odpůrci.
Lékem je vědět, že nic nevíme. Pravdivost světonázoru si neověříme.
 
>   neregistrovaný 26.01.2014 15:14
» reagovat
  Když řekneme, že "vše je relativní", tak relativní je i to, že "je vše relativní". Připouštíme tedy možnost, že něco relativní není. Což není popření tvrzení že "je vše relativní", když je toto samotné tvrzení relativní.
Věta "Vše je relativní" se nikdy nemůže stát dogmatem, popíralo by samo sebe.
   
rltvta neregistrovaný 13.02.2012 16:59
» reagovat
všechno je relativní
 
> Petr Bird neregistrovaný 25.03.2012 12:54
» reagovat
  A co má tohle tvrzení znamenat?
   
>>   neregistrovaný 23.10.2013 08:13
» reagovat
   To znamená, že je vše podmíněno vším.
    
> Ano neregistrovaný 16.12.2012 12:06
» reagovat
  Tohle prohlásil sám Einstein a ten na sto procent věděl co říká
   
>> Einstein neregistrovaný 27.12.2012 21:42
» reagovat
   Takže když někdo něco prohlásí, vy to hned berete jako dogma? Pro mě je to zatím jenom věta bez významu.
    
>>>   neregistrovaný 01.04.2014 23:37
» reagovat
    Relativně máš pravdu.
     
Bližší vysvětlení Vladimír Černý 28.08.2009 18:53
» reagovat
relativní můžou být jakákoliv tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje,pro které existuje,nebo i může existovat možnost,že za jiných okolností.nebo z jiného úhlu pohledu tyto tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje nemusí platit.
 
...!? neregistrovaný - Pavel 04.08.2005 22:13
» reagovat
E=mc2
 Navigace

předchozí slovo: » relativizmus, relativismus
následující slovo: » relativní deprivace
slovo se nachází na stránce: R:37
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz