Pojem relativní

Slovo:

relativní


Význam:

jsoucí ve vztahu k něčemu, vyplývající ze srovnání s něčím, platící, hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, vztažný, závislý, podmíněný (op. absolutní)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, prevence, sebeřízení, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, Filozofie, poznávací a intervenční interview, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, charakter a jeho utváření, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, zábavy v mládí, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, biologické formativní vlivy, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Cannon W.B., osobnost dítěte, sekty, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Edukativní determinanty psychiky, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, potěšení, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), extravertní orientace člověka, emoce, skupina schizofrenií, sekundární psychické procesy, kreativní a talentované osoby, edukativní, schopnosti a nadání, interakce, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, sociální interakce ve skupině, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, extrapunitivita a agresivní chování, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, individuace, invariabilita, princip homeostáze, psychotická deprese, paranoidní schizofrenie, stabilita inteligence, expresivní afázie, segmentace spotřebitelů, fenytoin, in finem, teachable moment (angl.), kompasové ego, kvartérní prevence, indikace (z lat.), triptych, percentil, dificilita, konzistence, kóta, matematika, konsolidace, kondicionalizmus, gearing, kasta, persona, relativita, workshop, phishing, trilogie, tetralogie, relykros, statika, melting pot, dalton, P typ dyslexie, percepční typ dyslexie, defenzivní styl chování, pravohemisférový typ dyslexie, defekt u člověka, ministresory, restrategizace, androgynie genderu, planar, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, prepuberty (angl.), dekalogie, psychologie prepuberty, Culture Free Tests (angl.), vnitřní dítě, substruktura, subproblém, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), afázie transkortikální motorická (echolalická, afázie kondukční (centrální), fluidní inteligence, Brocova (motorická) afázie, Pax Romanum, motologie, Seligmanova rovnice štěstí, index lomu, hašovací funkce, Norm - Referenced Tests(NRTs), dualismus v psychologii, neokorporativismus, autarkieKnihy

Občanský zákoník Komentář Sv.VI -- autor: Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef
Upíři z Morganville 3 - Půlnoční ulička -- autor: Caine Rachel
Upíři z Morganville 5 - Pán hrůzovlády -- autor: Caine Rachel
Struktury významu -- autor: Skovajsa Marek

Komentáře ke slovu relativní


 
» přidat nový komentář

hlupáci zatím se vám daří neregistrovaný 05.11.2018 14:22
» reagovat
relativně se vám daří
 
  Luciii 13.12.2017 20:58
» reagovat
Krásně vysvětlený pojem :)
 
Teorie relativity je vadná neregistrovaný 11.08.2017 17:14
» reagovat
A.Einstein nevěděl co je to čas, nevěděl kde se bere a nedůvodně se domníval, že čas plyne, a se vzrůstající rychlostí, že se musí rychlost "plynutí" zpomalovat. Zrelativizoval čas, čímž to jen zašmodrchal. Ve skutečnosti čas není ani relativní, ani absolutní ani neplyne, ani neteče, jakýkoli čas se musí vyrábět.Pochopitelný je příklad ze všech sportovních závodů, kde se dělají rekordy v běžeckých disciplínách, a všude jinde ve vesmíru i v životě. Kdo nesouhlasí, může se vyjádřit na mou adresu johan.jiri@centrum.cz
 
888 neregistrovaný 12.08.2014 16:26
» reagovat
relativní je i sex..
 
... neregistrovaný 20.01.2013 11:38
» reagovat
Berete-li větu "Vše je relativní." jako dogma, pak jste stoupenci dogmatismu a musíte si aspoň uvědomit, že existují i jiná dogmata, která tuto větu zavrhují. Tudíž vám nezbývá nic, než se jen stále konfrontovat se svými odpůrci.
Lékem je vědět, že nic nevíme. Pravdivost světonázoru si neověříme.
 
>   neregistrovaný 26.01.2014 15:14
» reagovat
  Když řekneme, že "vše je relativní", tak relativní je i to, že "je vše relativní". Připouštíme tedy možnost, že něco relativní není. Což není popření tvrzení že "je vše relativní", když je toto samotné tvrzení relativní.
Věta "Vše je relativní" se nikdy nemůže stát dogmatem, popíralo by samo sebe.
   
rltvta neregistrovaný 13.02.2012 16:59
» reagovat
všechno je relativní
 
> Petr Bird neregistrovaný 25.03.2012 12:54
» reagovat
  A co má tohle tvrzení znamenat?
   
>>   neregistrovaný 23.10.2013 08:13
» reagovat
   To znamená, že je vše podmíněno vším.
    
> Ano neregistrovaný 16.12.2012 12:06
» reagovat
  Tohle prohlásil sám Einstein a ten na sto procent věděl co říká
   
>> Einstein neregistrovaný 27.12.2012 21:42
» reagovat
   Takže když někdo něco prohlásí, vy to hned berete jako dogma? Pro mě je to zatím jenom věta bez významu.
    
>>>   neregistrovaný 01.04.2014 23:37
» reagovat
    Relativně máš pravdu.
     
Bližší vysvětlení Vladimír Černý 28.08.2009 18:53
» reagovat
relativní můžou být jakákoliv tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje,pro které existuje,nebo i může existovat možnost,že za jiných okolností.nebo z jiného úhlu pohledu tyto tvrzení,myšlenky,jevy,nebo děje nemusí platit.
 
...!? neregistrovaný - Pavel 04.08.2005 22:13
» reagovat
E=mc2
 Navigace

předchozí slovo: » relativizmus, relativismus
následující slovo: » relativní deprivace
slovo se nachází na stránce: R:37
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz