Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

Filozofie, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, Číselný čtverec, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, poznávací metody psychiky a osobnosti, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, závady a poruchy pozornosti, charakter a jeho utváření, poruchy chování v MKN 10, sebevědomí snížené, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, hyperkinetické závady a poruchy, kariéra a nezaměstnanost, rozhovor a jeho typy, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mmorodinné a mimoškolní prostředí, studijní a profesní poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Historie psychologických aktivit ve školství, Výkonnost a kariéra, edukativní a sociální zanedbanost, psychonervová labilita, intrapunitivita, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, psychotraumatické zážitky v životě, pracovní prostředí a psychosomatika, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, vrozené závady a poruchy, zvýšené psychosomatické tenze, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, mentální stres, numero, kognitivní příznaky, captatio benevolentiae, kognitivní procesy, porucha sourozenecké rivality, kognitiva, tenacita pozornosti, eklatantní, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), orientační reflex, filantropická hysterie, vigilita pozornosti, zastřené vědomí, prosexie, sourozenecká rivalita, koketerie, ostentativní, koketa, galantnost, egocentrizmus, eskamotáž, paradox, spektakulózní, suicentrizmus, Ganserův syndrom, hypoprosekcie, hyperprosexie, event marketing, hypoprosexie, Trail Making Test (TMT), dhárana, Coctail Party Probleme, Coctail party phenomen, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, auditivní pozornost, vizuální pozornost, Alzheimer Alois, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, STDIN, sati ( v jazyce páli), budivé aminy, mindfulness (angl.), bradyfrenie, orální charakter, protivolní pozornost, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), kognitivum, atención, obtruzivní, Achtsamkeit (něm.), teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, attention (angl.), plauzibilita, akribieKnihy

Pozornost pro děti od 4 do 8 let
Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda - Průvodce na cestě k vědomému životu -- autor: Michie David
První úkoly Rozvíjíme pozornost, paměť a obrazotvornost

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání vlastní spokojenosti s výdělkem
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2360
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz