Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

akribie, závady a poruchy pozornosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, poruchy chování v MKN 10, rodina a saturace potřeb, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Číselný čtverec, rozhovor jako poznávací metoda, poznávací metody psychiky a osobnosti, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Mládí a jeho vývoj, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, rozhovor a jeho typy, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, mentální retardace, dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, psychotraumatické zážitky v životě, Extrapunitivní a agresivní osobnost, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Základní vrstvy lidského mozku, intrapunitivita, psychonervová labilita, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, saturace potřeb v rodině, Úvod do kognitivní psychologie, egocentrizmus, sourozenecká rivalita, filantropická hysterie, zastřené vědomí, vigilita pozornosti, tenacita pozornosti, kognitiva, numero, mentální stres, kognitivní příznaky, captatio benevolentiae, porucha sourozenecké rivality, kognitivní procesy, prosexie, Ganserův syndrom, eklatantní, suicentrizmus, hypoprosekcie, hyperprosexie, hypoprosexie, event marketing, spektakulózní, paradox, ostentativní, koketerie, koketa, galantnost, eskamotáž, orientační reflex, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), profesní dotazník, Achtsamkeit (něm.), Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Alzheimer Alois, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, vizuální pozornost, auditivní pozornost, STDIN, sati ( v jazyce páli), obtruzivní, Trail Making Test (TMT), teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, plauzibilita, attention (angl.), atención, kognitivum, mindfulness (angl.), budivé aminy, bradyfrenie, orální charakter, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), protivolní pozornost, dhárana, cognitive processes (angl.)

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání vlastní spokojenosti s výdělkem
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2479
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz