Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, normální kojenec, rodina a vývoj dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, temperament a jeho poznávání, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, způsobilost pro školní docházku, konfliktové situace, postpubescence, prepubescence, batole (toddler), sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, předškolní dítě, edukační psychologie, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, handicapované děti, interview (rozhovor), paměť člověka, Tělesné, sebevědomí a jeho poruchy, vyučování, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, persona a její poznávání, úraz (trauma), sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, intelektové závady a poruchy, hry dětí předškolního věku, mladší školní věk (prepuberta), kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, komunikace nonverbální, únava, únava a vyčerpání, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, středověká psychologie, novověká psychologie, mládí, didaktické testy, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, memory (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, kognitivní příznaky, mentální stres, numero, moteto, captatio benevolentiae, kognitivní procesy, porucha sourozenecké rivality, kognitiva, tenacita pozornosti, eklatantní, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Trail Making Test (TMT), orientační reflex, filantropická hysterie, vigilita pozornosti, zastřené vědomí, prosexie, sourozenecká rivalita, koketerie, konkrétní, ostentativní, koketa, galantnost, egocentrizmus, eskamotáž, paradox, spektakulózní, suicentrizmus, Ganserův syndrom, hypoprosekcie, hyperprosexie, event marketing, hypoprosexie, dhárana, protivolní pozornost, vizuální pozornost, Ravenův test inteligence, perex v literatuře, auditivní pozornost, STDIN, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, accident, psychická způsobilost pro školu, pozornost a její závady a poruchy, problémové děti a mládež, Coctail party phenomen, Upoutávání pozornosti jako adaptační operace, sati ( v jazyce páli), Achtsamkeit (něm.), mindfulness (angl.), kognitivum, atención, budivé aminy, bradyfrenie, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), orální charakter, attention (angl.), vnímání, obtruzivní, sociální atitudy, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, Vorwickelova typologie učitelů, plauzibilita, akribieKnihy

Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Předškolák s ADHD Pozornost a hyperaktivita
Matematika a pozornost SPU pro děti od 6 do 9 let
Poslouchej, povídej, pamatuj si - Sluchové vnímání a pozornost -- autor: Škaloudová, Renata

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání psychiky a osobnosti
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2216
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz