Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, interakce, Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost učitelů, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, sebevědomí snížené, poruchy chování v MKN 10, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, závady a poruchy pozornosti, charakter a jeho utváření, kreativní a talentované osoby, psychonervová labilita, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, mentální retardace, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poradenství ve školství, osobnost submisivní a intropunitivní, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, intrapunitivita, Základní vrstvy lidského mozku, rozhovor na pracovišti, psychotraumatické zážitky v životě, rozhovor a jeho typy, hyperkinetické závady a poruchy, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, pracovní prostředí a psychosomatika, edukativní a sociální zanedbanost, poznávací metody psychiky a osobnosti, zábavy v mládí, numero, kognitiva, tenacita pozornosti, mentální stres, kognitivní příznaky, porucha sourozenecké rivality, captatio benevolentiae, vigilita pozornosti, zastřené vědomí, Trail Making Test (TMT), dhárana, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), eklatantní, filantropická hysterie, orientační reflex, kognitivní procesy, prosexie, koketerie, ostentativní, paradox, koketa, galantnost, egocentrizmus, eskamotáž, spektakulózní, event marketing, Ganserův syndrom, sourozenecká rivalita, suicentrizmus, hypoprosekcie, hypoprosexie, hyperprosexie, protivolní pozornost, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Alzheimer Alois, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, perex v literatuře, fenomén koktejlové party, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, profesní dotazník, Úvod do kognitivní psychologie, vizuální pozornost, auditivní pozornost, kognitivum, atención, mindfulness (angl.), budivé aminy, orální charakter, bradyfrenie, attention (angl.), plauzibilita, sati ( v jazyce páli), STDIN, Achtsamkeit (něm.), obtruzivní, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, akribieKnihy

Pozornost pro děti od 4 do 8 let
Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda -- autor: Michie David
KuliFerdo Predškolák s ADHD 1 -- autor: Budíková Jaroslava, Komendová Lenka

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání vlastní spokojenosti s výdělkem
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2381
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz