Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

poznávací metody psychiky a osobnosti, rozhovor jako poznávací metoda, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Číselný čtverec, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Coctail party phenomen, Alzheimer Alois, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do kognitivní psychologie, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, sebevědomí snížené, poruchy chování v MKN 10, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Famile a persona, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, závady a poruchy pozornosti, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vizuální pozornost, auditivní pozornost, prosexie, kognitivní procesy, sourozenecká rivalita, Ganserův syndrom, suicentrizmus, porucha sourozenecké rivality, captatio benevolentiae, kognitiva, numero, mentální stres, kognitivní příznaky, hypoprosekcie, hyperprosexie, koketa, galantnost, eskamotáž, egocentrizmus, koketerie, ostentativní, hypoprosexie, event marketing, spektakulózní, paradox, tenacita pozornosti, vigilita pozornosti, attention (angl.), plauzibilita, atención, kognitivum, mindfulness (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, STDIN, sati ( v jazyce páli), Achtsamkeit (něm.), obtruzivní, budivé aminy, bradyfrenie, eklatantní, orientační reflex, filantropická hysterie, zastřené vědomí, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Trail Making Test (TMT), orální charakter, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), protivolní pozornost, dhárana, akribieKnihy

Pozornost pro děti od 4 do 8 let
Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda - Průvodce na cestě k vědomému životu -- autor: Michie David
Matematika a pozornost SPU pro děti od 6 do 9 let

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání psychiky a osobnosti
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2292
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz