Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

konfliktové situace, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, zdraví, anormativni chovani dětí, interview (rozhovor), handicapované děti, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, memory (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, accident, psychická způsobilost pro školu, poradenská pedagogická psychologie, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, předškolní dítě, edukační psychologie, batole (toddler), prepubescence, sebevzdělávání, postpubescence, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, vyučování, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, psychomotorická instabilita dětí, Submisivní a intropunitivní chování, didaktické testy, mládí, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, Tělesné, středověká psychologie, únava, únava a vyčerpání, komunikace nonverbální, komunikace sociální, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, pozornost a její závady a poruchy, problémové děti a mládež, moteto, kognitivní příznaky, mentální stres, captatio benevolentiae, porucha sourozenecké rivality, prosexie, kognitivní procesy, numero, kognitiva, orientační reflex, eklatantní, filantropická hysterie, zastřené vědomí, tenacita pozornosti, vigilita pozornosti, sourozenecká rivalita, Ganserův syndrom, koketerie, konkrétní, koketa, galantnost, egocentrizmus, eskamotáž, ostentativní, paradox, hypoprosekcie, suicentrizmus, hyperprosexie, hypoprosexie, spektakulózní, event marketing, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Trail Making Test (TMT), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, STDIN, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, sati ( v jazyce páli), sociální atitudy, Achtsamkeit (něm.), auditivní pozornost, vizuální pozornost, Coctail party phenomen, Upoutávání pozornosti jako adaptační operace, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, Ravenův test inteligence, perex v literatuře, obtruzivní, teorie filtru pozornosti, bradyfrenie, budivé aminy, orální charakter, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), dhárana, protivolní pozornost, mindfulness (angl.), kognitivum, plauzibilita, Broadbent Donald Eric, Vorwickelova typologie učitelů, vnímání, atención, attention (angl.), akribieKnihy

Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let -- autor: neuveden
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda - Průvodce na cestě k vědomému životu -- autor: Michie David
První úkoly Rozvíjíme pozornost, paměť a obrazotvornost

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání psychiky a osobnosti
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2208
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz