Pojem pozornost

Slovo:

pozornost


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozornost je zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt, děj či cíl.
Může být bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající cílevědomý, výběrový charakter).
Zaměřenost vědomí je způsobována vnitřními faktory (např. zájmy, potřebami, ideály) i faktory vnějšími (zejména silou působícího podnětu).
Základními vlastnostmi pozornosti jsou:
Koncentrace (soustředění) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí.
Kapacita (rozsah) - určuje se podle toho, kolik jevů dovedeme současně postřehnout ve velmi krátkém časovém úseku.
Tenacita - schopnost a dovednost obírat se po dlouhou dobu jedním předmětem (koncentace v čase).
Vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k druhému a orientovat se v místě, čase a situaci.
Selektivita - schopnost vybrat si ze shluku jevů vždy jen jev určitého druhu - barvy, tvaru apod.
Distribuce - schopnost pozorovat několik jevů současně.
Oscilace - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti.
Stabilita - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem stejnoměrně po delší dobu.Některá související slova

Číselný čtverec, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, poznávací metody psychiky a osobnosti, zábavy v mládí, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, poruchy chování v MKN 10, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Alzheimer Alois, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, profesní dotazník, závady a poruchy pozornosti, charakter a jeho utváření, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, Mládí a jeho vývoj, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, intrapunitivita, psychonervová labilita, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, Úvod do mentální retardace, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, novověká filozofie, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, kognitivní procesy, porucha sourozenecké rivality, prosexie, sourozenecká rivalita, Ganserův syndrom, captatio benevolentiae, kognitivní příznaky, tenacita pozornosti, kognitiva, numero, mentální stres, suicentrizmus, hypoprosekcie, koketa, koketerie, galantnost, eskamotáž, egocentrizmus, ostentativní, paradox, hyperprosexie, hypoprosexie, event marketing, spektakulózní, vigilita pozornosti, zastřené vědomí, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, plauzibilita, attention (angl.), atención, obtruzivní, Achtsamkeit (něm.), vizuální pozornost, auditivní pozornost, STDIN, sati ( v jazyce páli), kognitivum, mindfulness (angl.), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Trail Making Test (TMT), eklatantní, orientační reflex, filantropická hysterie, dhárana, protivolní pozornost, budivé aminy, bradyfrenie, orální charakter, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), akribieKnihy

Pozornost pro děti od 4 do 8 let
Pozornost cvičení na posilování koncentrace pozornosti -- autor: Michalová Zděňka
Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti -- autor: Goleman Daniel
Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda - Průvodce na cestě k vědomému životu -- autor: Michie David
Od zápisu do lavice - 3. díl - Pozornost -- autor: Vlková Ivana

Komentáře ke slovu pozornost


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poznávání psychiky a osobnosti
následující slovo: » pozornost a její závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2343
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz