Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Číselný čtverec, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, školní výkonnost, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, osobnost učitelů, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, osobnost mentálně anorektická, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, Vaněk Jan, major factors of personality (super traits), výchovné determinanty psychiky a osobnosti, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, profesní dotazník, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, vývojově psychologické teorie osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, Edukace, školní, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, osobnost mentálně bulimická, organická porucha osobnosti, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, filia jako varianta lásky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, schopnosti a nadání, Famile a persona, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, key factors (angl.), psychologie biologická, integrita já proti zoufalství, kreativní a talentované osoby, edukativní, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, patogen - patogenní, duševní vývoj člověka, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, impakt faktor, GMA zkratka v humanitních vědách, sociální determinace, retróza, centrální obezita, mutageny, patogeny, salutory, Index lidského rozvoje, labilizátory, PT-zkr., komunitní psychiatrie, individuocentrismus, multifaktoriální, induktivní faktor, patoplastický vliv, sex ratio, MDF, numerický faktor, Generální faktor schopností, rozvodový potenciál, psychosomatóza, faktorová analýza, buffery v psychologii, zvýšený psychoticismus, kapitál, mutagen, psychosomatický, teratogen, input, geopolitika, aklimace, alokace, ekosystém, ekotop, valence, izokvanta, HDL, psychoimunologie, prekoncepční, determinanta, salutogenní, homocystein, izokosta, PUSH faktory, PULL faktory, kviescence, impaktový faktor (IF), determinace psychiky a osobnosti, Determinanty normální osobnosti, prospektivní výzkum, introgenní persona, anamnéza v prenatální psychologii, patoplastický faktor, behaviorální genetika, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Renzulli Joseph S., exogenní persona, endogenní persona, Wertherův efekt, NGF zkratka ve zdravotnictví, externalista v psychologii, internalista v psychologii, stabilizátory člověka, nonkognitivní vlastnosti, impact factor ( angl.), BDNF zkratka ve zdravotnictví, cirkumstancie, kryptomera, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), fibrinogen, fluenticita, hydrotop, edafotop, fundamentální atribuční chyba, sociální gradient, ekologická valence, sociální opora, emocionální funkce rodiny, stenovalentní, základní nika, dysprozodie, dotazník SAHA, interní stresor, externí stresor, Cattell, risk factor (angl.), geopolitický, PEST analýzy, genetické dispozice, abionózaKnihy

Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Management lidského faktoru -- autor: Častorál Zdeněk
Apoštolský nuncius v Praze -- autor: Šmíd Marek
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce -- autor: Šanderová Petra
Kľúčová podmienka inklúzie? Ľudský faktor -- autor: Šuhajdová Ivana

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz