Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abionóza, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Normální a zdravá osobnost, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, patogen - patogenní, organická porucha osobnosti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, předmět psychologie duševního vývoje, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, školní výkonnost, osobnost mentálně bulimická, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Vaněk Jan, major factors of personality (super traits), výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, osobnost mentálně anorektická, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, saturace potřeb v rodině, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, giant three theory, sebepoznání a sebeřízení, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, CST zkratka, D.A.T. zkratka v psychologii, nezaměstnanost individuální, láska, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, normalita a psychické zdraví, zájmy, filia jako varianta lásky, schopnosti a nadání, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, key factors (angl.), pracovní motivace a stimulace, tvořiví a talentovaní lidé, zvýšená psychosomatická tenze, intrapunitivita, sociální psychologie práce a řízení, inženýrská psychologie, monomanická fixace, závady a poruchy pohybu, stáří podle E. H. Eriksona, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, biologické formativní vlivy, školní, aklimace, numerický faktor, sociální determinace, retróza, centrální obezita, mutageny, individuocentrismus, multifaktoriální, rozvodový potenciál, psychosomatóza, faktorová analýza, Generální faktor schopností, induktivní faktor, salutory, patoplastický vliv, sex ratio, MDF, kviescence, impaktový faktor (IF), ekologická valence, sociální opora, emocionální funkce rodiny, sociální gradient, fundamentální atribuční chyba, fibrinogen, patogeny, komunitní psychiatrie, hydrotop, izokvanta, alokace, ekosystém, ekotop, geopolitika, input, kapitál, mutagen, psychosomatický, teratogen, valence, izokosta, PT-zkr., PUSH faktory, PULL faktory, salutogenní, HDL, psychoimunologie, prekoncepční, determinanta, zvýšený psychoticismus, buffery v psychologii, Index lidského rozvoje, labilizátory, fluenticita, edafotop, Edukace, akademické stresy, stabilizátory člověka, Wertherův efekt, NGF zkratka ve zdravotnictví, externalista v psychologii, internalista v psychologii, GMA zkratka v humanitních vědách, impakt faktor, vývojově psychologické teorie osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, cirkumstancie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, profesní dotazník, násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, nonkognitivní vlastnosti, BDNF zkratka ve zdravotnictví, stenovalentní, kryptomera, základní nika, geopolitický, PEST analýzy, genetické dispozice, risk factor (angl.), Cattell, dysprozodie, dotazník SAHA, interní stresor, externí stresor, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), behaviorální genetika, impact factor ( angl.), nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Renzulli Joseph S., patoplastický faktor, anamnéza v prenatální psychologii, determinace psychiky a osobnosti, Determinanty normální osobnosti, prospektivní výzkum, introgenní persona, exogenní persona, endogenní persona, závady a poruchy mobility a pozornosti

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz