Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dospívání, perinatální období vývoje, prepubescence, předškolní dítě, vývoj jedince, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, senzitivita s intropunitivitou, schopnosti intelektu, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, edukační psychologie, autokognice a self-management, duševní zdraví člověka, způsobilost pro školní docházku, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, motivation (angl.), potřeby, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, NGF zkratka ve zdravotnictví, represe jako přizpůsobovací operace, persona (osobnost) v psychologii, problémové děti a mládež, Wertherův efekt, stabilizátory člověka, BDNF zkratka ve zdravotnictví, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, kognitivní disonance, cirkumstancie, nonkognitivní vlastnosti, kreativita (tvořivost), externalista v psychologii, Motives (angl.), healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, pessimism (angl.), hatefulness (angl.), internalista v psychologii, Disease, interest (angl.), psychická způsobilost pro školu, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, senzitivní osoby s intropunitivitou, genderové problémy člověka, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, vyučování, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, sociální kognice a percepce, perinatalita, učení sociální, sebehodnocení, GMA zkratka v humanitních vědách, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), city zaměřené na vnější svět, testy inteligence, persona a její poznávání, zájmy, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, postoje a vztahy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, výchova a učení, hodnocení a klasifikace ve škole, školní vysvědčení, únava a vyčerpání, únava, Tělesné, novověká psychologie, komunikace sociální, bezpečnost práce, impact factor ( angl.), endogenní persona, PT-zkr., APTT (zkr.), heparin, komunitní psychiatrie, salutory, labilizátory, Index lidského rozvoje, determinanta, prekoncepční, zvýšený psychoticismus, buffery v psychologii, modální persona, patogeny, sociální determinace, psychosomatóza, rozvodový potenciál, faktorová analýza, Generální faktor schopností, numerický faktor, Ravenovy progresivní matrice, multifaktoriální, retróza, centrální obezita, mutageny, individuocentrismus, psychoimunologie, modální osobnost, mutagen, kapitál, psychosomatický, teratogen, valence, input, hostilita, alokace, aklimace, ekosystém, ekotop, geopolitika, izokvanta, izokosta, homocystein, škytavka, salutogenní, superantigen, HDL, PULL faktory, PUSH faktory, kyslíkové radikály, cytokiny, DIC, peptický vřed, induktivní faktor, patoplastický vliv, Renzulli Joseph S., Contra factum non datur argumentum, rodové studie, Vývojové stadium zralého vcěku, patoplastický faktor, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), externí stresor, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), kryptomera, behaviorální genetika, anamnéza v prenatální psychologii, determinace psychiky a osobnosti, prospektivní výzkum, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální atitudy, introgenní persona, exogenní persona, sociální percepce a kognice, Vorwickelova typologie učitelů, Determinanty normální osobnosti, bazální struktura osobnosti, temperament jako personální složka, pozornost, interní stresor, dotazník SAHA, emocionální funkce rodiny, sociální opora, sociální gradient, STH zkr., Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), ekologická valence, impaktový faktor (IF), sex ratio, MDF, Quickův test, kviescence, fundamentální atribuční chyba, fibrinogen, genetické dispozice, PEST analýzy, risk factor (angl.), Cattell, dysprozodie, geopolitický, základní nika, fluenticita, hydrotop, edafotop, stenovalentní, abionózaKnihy

Faktor Churchill -- autor: Johnson Boris
Aha faktor -- autor: Kounios John, Beeman Mark
Faktor Merde -- autor: Clarke Stephen
Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce -- autor: Šanderová Petra

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz