Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, filia jako varianta lásky, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, integrita já proti zoufalství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, osobnost dítěte, školní výkonnost, osobnost učitelů, Vaněk Jan, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, major factors of personality (super traits), předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, duševní vývoj člověka, patogen - patogenní, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, sebeřízení, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, organická porucha osobnosti, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, osobnost mentálně anorektická, osobnost mentálně bulimická, edukativní, psychologie biologická, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nikotinismus jako závislost, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, giant three theory, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mentální retardace, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, CST zkratka, D.A.T. zkratka v psychologii, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), psychologické poradenství ve školství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mobilita, osobnost submisivní a intropunitivní, psychologické poznávací metody projektivní, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, monomanická fixace, stáří podle E. H. Eriksona, výběr a volba povolání, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, inženýrská psychologie, sociální psychologie práce a řízení, pracovní motivace a stimulace, key factors (angl.), normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, talent v otázkách a odpovědích, láska, edukativní a sociální zanedbanost, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, pracovní prostředí a psychosomatika, prostředí a psychosomatika člověka, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, faktorová analýza, psychosomatóza, Generální faktor schopností, numerický faktor, patoplastický vliv, induktivní faktor, rozvodový potenciál, multifaktoriální, retróza, sociální determinace, centrální obezita, mutageny, individuocentrismus, sex ratio, MDF, fluenticita, fibrinogen, hydrotop, edafotop, stenovalentní, fundamentální atribuční chyba, sociální gradient, impaktový faktor (IF), kviescence, ekologická valence, sociální opora, emocionální funkce rodiny, patogeny, salutory, psychosomatický, mutagen, teratogen, valence, izokosta, izokvanta, kapitál, input, alokace, aklimace, ekosystém, ekotop, geopolitika, PUSH faktory, PULL faktory, Index lidského rozvoje, buffery v psychologii, labilizátory, PT-zkr., komunitní psychiatrie, zvýšený psychoticismus, determinanta, salutogenní, homocystein, HDL, psychoimunologie, prekoncepční, základní nika, geopolitický, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, internalista v psychologii, externalista v psychologii, GMA zkratka v humanitních vědách, impakt faktor, vývojově psychologické teorie osobnosti, profesní dotazník, násilí, saturace potřeb v rodině, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, NGF zkratka ve zdravotnictví, Wertherův efekt, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), externí stresor, kryptomera, behaviorální genetika, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, interní stresor, dotazník SAHA, genetické dispozice, PEST analýzy, risk factor (angl.), Cattell, dysprozodie, Renzulli Joseph S., patoplastický faktor, BDNF zkratka ve zdravotnictví, impact factor ( angl.), cirkumstancie, nonkognitivní vlastnosti, stabilizátory člověka, endogenní persona, exogenní persona, determinace psychiky a osobnosti, anamnéza v prenatální psychologii, Determinanty normální osobnosti, prospektivní výzkum, introgenní persona, abionózaKnihy

Faktor Churchill -- autor: Johnson Boris
Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce -- autor: Šanderová Petra
Management lidského faktoru -- autor: Častorál Zdeněk
Ľudský faktor v spravodajských službách

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz