Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Cattell 16 PF zkratka v psychologii, organická porucha osobnosti, patogen - patogenní, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost mentálně bulimická, osobnost mentálně anorektická, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, formování chování a prožívání, sebeřízení, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, školní, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, osobnost dítěte, školní výkonnost, osobnost učitelů, Vaněk Jan, major factors of personality (super traits), předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, zvýšené psychosomatické tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, monomanická fixace, závady a poruchy pohybu, stáří podle E. H. Eriksona, výběr a volba povolání, pracovní prostředí a psychosomatika, prostředí a psychosomatika člověka, hyperkinetické závady a poruchy, talent v otázkách a odpovědích, adaptační reakce pasivní, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, edukativní a sociální zanedbanost, láska, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, inženýrská psychologie, sociální psychologie práce a řízení, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, zájmy, filia jako varianta lásky, pracovní motivace a stimulace, key factors (angl.), normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, psychologie biologická, edukativní, schopnosti a nadání, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, kreativní a talentované osoby, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, individuocentrismus, mutageny, multifaktoriální, rozvodový potenciál, psychosomatóza, centrální obezita, retróza, komunitní psychiatrie, salutory, patogeny, sociální determinace, faktorová analýza, Generální faktor schopností, ekologická valence, impaktový faktor (IF), sociální opora, emocionální funkce rodiny, sociální gradient, kviescence, MDF, numerický faktor, induktivní faktor, patoplastický vliv, sex ratio, PT-zkr., labilizátory, mutagen, kapitál, psychosomatický, teratogen, valence, input, geopolitika, aklimace, alokace, ekosystém, ekotop, izokvanta, izokosta, determinanta, prekoncepční, zvýšený psychoticismus, buffery v psychologii, Index lidského rozvoje, psychoimunologie, HDL, PUSH faktory, PULL faktory, homocystein, salutogenní, fundamentální atribuční chyba, fibrinogen, Wertherův efekt, stabilizátory člověka, NGF zkratka ve zdravotnictví, externalista v psychologii, internalista v psychologii, nonkognitivní vlastnosti, cirkumstancie, exogenní persona, endogenní persona, impact factor ( angl.), BDNF zkratka ve zdravotnictví, GMA zkratka v humanitních vědách, impakt faktor, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, profesní dotazník, násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, vývojově psychologické teorie osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, introgenní persona, prospektivní výzkum, genetické dispozice, PEST analýzy, risk factor (angl.), Cattell, dysprozodie, geopolitický, základní nika, fluenticita, hydrotop, edafotop, stenovalentní, dotazník SAHA, interní stresor, patoplastický faktor, Renzulli Joseph S., anamnéza v prenatální psychologii, determinace psychiky a osobnosti, Determinanty normální osobnosti, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, externí stresor, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), kryptomera, behaviorální genetika, abionózaKnihy

Faktor Churchill -- autor: Johnson Boris
Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Ľudský faktor v spravodajských službách
Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání -- autor: Langer Jiří, kolektiv autorů
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce -- autor: Šanderová Petra

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz