Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, patogen - patogenní, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, organická porucha osobnosti, osobnost mentálně bulimická, vývoj, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, předmět psychologie duševního vývoje, školní výkonnost, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, osobnost mentálně anorektická, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Vaněk Jan, major factors of personality (super traits), poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, láska, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, disociální a asociální chování dětí a mládeže, giant three theory, CST zkratka, mentální retardace, D.A.T. zkratka v psychologii, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, edukativní, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, key factors (angl.), pracovní motivace a stimulace, integrita já proti zoufalství, Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, filia jako varianta lásky, schopnosti a nadání, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, stáří podle E. H. Eriksona, závady a poruchy pohybu, intrapunitivita, sociální psychologie práce a řízení, inženýrská psychologie, monomanická fixace, školní, Edukace, rozvodový potenciál, multifaktoriální, psychosomatóza, faktorová analýza, Generální faktor schopností, individuocentrismus, mutageny, patogeny, salutory, sociální determinace, retróza, centrální obezita, numerický faktor, induktivní faktor, sociální gradient, emocionální funkce rodiny, fundamentální atribuční chyba, fibrinogen, fluenticita, sociální opora, ekologická valence, sex ratio, patoplastický vliv, MDF, kviescence, impaktový faktor (IF), komunitní psychiatrie, PT-zkr., psychosomatický, mutagen, teratogen, valence, izokvanta, kapitál, input, alokace, aklimace, ekosystém, ekotop, geopolitika, izokosta, PUSH faktory, zvýšený psychoticismus, determinanta, buffery v psychologii, Index lidského rozvoje, labilizátory, prekoncepční, psychoimunologie, PULL faktory, homocystein, salutogenní, HDL, hydrotop, edafotop, impakt faktor, GMA zkratka v humanitních vědách, vývojově psychologické teorie osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, internalista v psychologii, externalista v psychologii, nonkognitivní vlastnosti, cirkumstancie, stabilizátory člověka, Wertherův efekt, NGF zkratka ve zdravotnictví, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, násilí, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, profesní dotazník, BDNF zkratka ve zdravotnictví, impact factor ( angl.), dotazník SAHA, dysprozodie, interní stresor, externí stresor, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Cattell, risk factor (angl.), základní nika, stenovalentní, geopolitický, PEST analýzy, genetické dispozice, kryptomera, behaviorální genetika, prospektivní výzkum, Determinanty normální osobnosti, introgenní persona, exogenní persona, endogenní persona, determinace psychiky a osobnosti, anamnéza v prenatální psychologii, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Renzulli Joseph S., patoplastický faktor, abionózaKnihy

Faktor Churchill -- autor: Johnson Boris
Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Faktor Merde (brož.) -- autor: Clarke Stephen
Vzájemná pomoc: faktor evoluce -- autor: Kropotkin Petr
Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání -- autor: Langer Jiří, kolektiv autorů

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz