Pojem faktor

Slovo:

faktor


Význam:

• činitel, zprostředkovatel

• síla uplatňující se v nějakém procesu

• kdo vede nebo rozděluje práci (zvl. v tiskárně)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

schopnosti intelektu, motivation (angl.), senzitivita s intropunitivitou, personalismus a charakterologie, poradenská pedagogická psychologie, potřeby, osobnost v psychologii, healthy lifestyle, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, edukační psychologie, vývoj jedince, autokognice a self-management, Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, předškolní dítě, prepubescence, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, dospívání, pessimism (angl.), hatefulness (angl.), kognitivní disonance, BDNF zkratka ve zdravotnictví, cirkumstancie, nonkognitivní vlastnosti, stabilizátory člověka, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, impact factor ( angl.), sociální atitudy, introgenní persona, exogenní persona, endogenní persona, Wertherův efekt, NGF zkratka ve zdravotnictví, internalista v psychologii, Disease, interest (angl.), psychická způsobilost pro školu, externalista v psychologii, kreativita (tvořivost), Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, represe jako přizpůsobovací operace, persona (osobnost) v psychologii, problémové děti a mládež, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, školní vysvědčení, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, komunikace sociální, bezpečnost práce, únava, únava a vyčerpání, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, vyučování, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, novověká psychologie, Tělesné, anormativni chovani dětí, zdraví, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, duševní zdraví člověka, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prospektivní výzkum, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, Index lidského rozvoje, modální persona, labilizátory, APTT (zkr.), PT-zkr., buffery v psychologii, zvýšený psychoticismus, modální osobnost, psychoimunologie, prekoncepční, determinanta, heparin, komunitní psychiatrie, multifaktoriální, individuocentrismus, Ravenovy progresivní matrice, rozvodový potenciál, psychosomatóza, mutageny, centrální obezita, salutory, patogeny, sociální determinace, retróza, HDL, superantigen, kapitál, input, mutagen, psychosomatický, teratogen, hostilita, geopolitika, aklimace, alokace, ekosystém, ekotop, valence, izokvanta, PULL faktory, škytavka, homocystein, salutogenní, PUSH faktory, peptický vřed, izokosta, kyslíkové radikály, cytokiny, DIC, faktorová analýza, Generální faktor schopností, kryptomera, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), behaviorální genetika, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), externí stresor, Cattell, dysprozodie, dotazník SAHA, interní stresor, Contra factum non datur argumentum, Renzulli Joseph S., temperament jako personální složka, bazální struktura osobnosti, pozornost, Vorwickelova typologie učitelů, sociální percepce a kognice, Determinanty normální osobnosti, determinace psychiky a osobnosti, rodové studie, Vývojové stadium zralého vcěku, patoplastický faktor, anamnéza v prenatální psychologii, risk factor (angl.), genetické dispozice, impaktový faktor (IF), kviescence, ekologická valence, sociální opora, emocionální funkce rodiny, Quickův test, MDF, numerický faktor, induktivní faktor, patoplastický vliv, sex ratio, sociální gradient, STH zkr., stenovalentní, základní nika, geopolitický, PEST analýzy, edafotop, hydrotop, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), fundamentální atribuční chyba, fibrinogen, fluenticita, abionózaKnihy

Faktor Churchill -- autor: Johnson Boris
Aha faktor -- autor: Kounios John, Beeman Mark
Faktor Merde -- autor: Clarke Stephen
Dezertéri alebo ľudský faktor -- autor: Marenčin Albert
Faktor Merde (brož.) -- autor: Clarke Stephen

Komentáře ke slovu faktor


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 20.06.2012 16:44
» reagovat
faktor mezinárodního prostředí
 Navigace

předchozí slovo: » faktoid
následující slovo: » faktor elaborace
slovo se nachází na stránce: F:5
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz