Pojem emoce

Slovo:

emoce


Význam:

• proces prožívání, hnutí mysli, prožitkový aspekt vědomí

• pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň

• vědomá duševní reakce subjektivně prožívaná jako určitý cit či pocit, obvykle zaměřená vůči určitému objektu, doprovázená fyziologickými změnami a výrazovými projevy a podněcující k určitému způsobu chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

tymolabilita, typ apollinský, emoční inteligence, emocionální gramotnost, pugnické city, numinózní, negativní postoj některých žen k těhotenství, city v lidském životě, Vorwickelova typologie učitelů, temperament jako personální složka, persona typu C, trojjedinost mozku, subkortikální komunikace, Meichenbaum Donald, heuristika afektivní, sublimitní negativní emoce, Harvey William (1578-1657), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Darwin Robert Charles (1809-1882), emotional contagion, lexithymie, Behavioural, eager to soothe hurt feelings (angl.), funkční copingová strategie, Facial Feedback Hypothesis, asertivní chování, syndrom vyhoření, city a jejich závady a poruchy, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, myšlení a jeho závady a poruchy, memoria a její typy, percepce a její závady a poruchy, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, Motives (angl.), afektivní bloky myšlení, reálná a efektivní konfrontace, semireálná konfrontace, Disease, represe jako přizpůsobovací operace, duševno, Emotional and Behavior Disorder angl. (zkratka EBD), dysfunkční emoce, automediace, reaktivní výtvor, emotivní konzumace jídel a nápojů, paratelické chování, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, sensation seeking tendency (angl.), motivy, semigrafický symbol, healing emotions (angl.), psychologie puberty, schizotypní porucha, demagog, ventilace v psychologii, emoční inkontinence, nadlimitní zátěž, emočně nestabilní porucha, alexitymie, emoční labilita, afektivní ambivalence, katatymní myšlení, emocionalizace, emocionalismus, simplexní schizofrenie, impulzivní jednání, kultivace emocí, apolinský typ člověka, komplex, projekce, katatymie, frigidní, dogmatizmus, psychotik, patické, psychická deprivace a subdeprivace, perennalismus, anhedonie, display rules, sociální percepce, ventilové slovo, emotikon, emoční inteligence, intruzivní, Philip Lersch (1898-1972), efekt emotivity percepce, emoční stenokardie, destruktivní emoce, konstruktivní emoce, gestalt terapie, osobnost typu D, periferní teorie emocí, aesthetic emotion (angl.), expresivní jazyk, afektivní jednání, katharsis (řec.), alexitymický, automatické myšlenky, ruminační strategie, xichtíky, smajlíky, emocionální argumentace, emoční ambivalence, emociogenní stimuly, kvaziargumentace, prekomunikační jednání, degravovaný, degravace, depersonalizaceKnihy

Tělo, smysly, emoce v literatuře / Tělo, smysly, emoce v jazyce -- autor: Vaňková Irena, Wiendl Jan
Emoce -- autor: Nakonečný Milan
Řeč emocí - Co se vám emoce snaží říct -- autor: McLarenová Karla
Emoce pod kontrolou -- autor: Loja Radka
Emoce v marketingu -- autor: Vysekalová Jitka, kolektiv

Komentáře ke slovu emoce


 
» přidat nový komentář

Obsáhlejší neregistrovaný 05.02.2007 19:13
» reagovat
Mohlo by to být obsáhlejší, jinak pěkné.
 
Emoce z psychologického hlediska. Daniel Kořínek 21.03.2006 20:39
» reagovat
Širší pojem než cit; emoce jsou komplexní psychologický fenomén, který složku zážitkovou, fyziologickou, behaviorální a výrazovou. Již Wundt (1897) uvádí, že existuje více dimenzí emocí, a tyto dimenze josu navíc poláritní. Každá emoce má svůj protiklad, např. libost má protiklad v nelibosti, vzrušení v uklidnění, napětí v uvolnění, apod. Za zcela základní se považuje polarita libost/nelibost. Základními emocemi jsou: štěstí, hněv, smutek, strach a odpor. Během vývoje jedince dochází k postupné obsahové difernciaci ve vývoji emocí. Základní funkce emocí je hodnotící. Základní emoce se u člověk utvářely v průběhu evoluce a mají velký význam z hlediska adaptace, protože řídí jednání a reakce při neočekávaných a mimořádných událostech.
 
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   Navigace

předchozí slovo: » emo styl
následující slovo: » emociogenní stimuly
slovo se nachází na stránce: E:27
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz