Pojem emoce

Slovo:

emoce


Význam:

• proces prožívání, hnutí mysli, prožitkový aspekt vědomí

• pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň

• vědomá duševní reakce subjektivně prožívaná jako určitý cit či pocit, obvykle zaměřená vůči určitému objektu, doprovázená fyziologickými změnami a výrazovými projevy a podněcující k určitému způsobu chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Úvod do pedagogické psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, anomie v etice, emocionalista, akademické stresy, Úvod do kognitivní psychologie, školní, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Lersch Philipp, Dougall William, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, citové závady a poruchy, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, adaptační reakce pasivní, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, emoční poruchy, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, náladovost člověka, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, agresivita u dětí, Úvod do patopsychologie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, schopnosti a nadání, Famile a persona, emotainment, kreativní a talentované osoby, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, pracovní motivace a stimulace, myšlení v pracovním procesu, výkonnost lidské paměti, emoce, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, akronym KEMSAK, ERT zkratka ve zdravotnictví, afektivní bloky myšlení, emotikon, smajlíky, xichtíky, ruminační strategie, ventilové slovo, emocionalizace, simplexní schizofrenie, emocionalismus, katatymní myšlení, alexitymický, automatické myšlenky, emociogenní stimuly, kvaziargumentace, katharsis (řec.), afektivní jednání, prekomunikační jednání, degravovaný, emocionální argumentace, emoční ambivalence, degravace, impulzivní jednání, afektivní ambivalence, psychotik, patické, sociální percepce, display rules, projekce, komplex, dogmatizmus, frigidní, katatymie, anhedonie, psychická deprivace a subdeprivace, nadlimitní zátěž, ventilace v psychologii, emoční inkontinence, emoční labilita, emočně nestabilní porucha, alexitymie, perennalismus, apolinský typ člověka, kultivace emocí, emoční stenokardie, efekt emotivity percepce, tymolabilita, typ apollinský, numinózní, trojjedinost mozku, emoční inteligence, emocionální gramotnost, Meichenbaum Donald, subkortikální komunikace, pugnické city, emotivní konzumace jídel a nápojů, reaktivní výtvor, sensation seeking tendency (angl.), emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, semigrafický symbol, healing emotions (angl.), Emotional and Behavior Disorder angl. (zkratka EBD), dysfunkční emoce, paratelické chování, Behavioural, lexithymie, expresivní jazyk, aesthetic emotion (angl.), periferní teorie emocí, osobnost a chování typu D, konstruktivní emoce, destruktivní emoce, Philip Lersch (1898-1972), emoční inteligence, intruzivní, demagog, schizotypní porucha, emotional contagion, Facial Feedback Hypothesis, funkční copingová strategie, eager to soothe hurt feelings (angl.), sublimitní negativní emoce, heuristika afektivní, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Harvey William (1578-1657), depersonalizaceKnihy

Emoce v medicíně II a III -- autor: Höschl Cyril
Emoce pod kontrolou -- autor: Loja Radka
Emoce -- autor: Nakonečný Milan
Řeč emocí - Co se vám emoce snaží říct -- autor: McLarenová Karla
Emoce v marketingu -- autor: Vysekalová Jitka, kolektiv

Komentáře ke slovu emoce


 
» přidat nový komentář

Obsáhlejší neregistrovaný 05.02.2007 19:13
» reagovat
Mohlo by to být obsáhlejší, jinak pěkné.
 
Emoce z psychologického hlediska. Daniel Kořínek 21.03.2006 20:39
» reagovat
Širší pojem než cit; emoce jsou komplexní psychologický fenomén, který složku zážitkovou, fyziologickou, behaviorální a výrazovou. Již Wundt (1897) uvádí, že existuje více dimenzí emocí, a tyto dimenze josu navíc poláritní. Každá emoce má svůj protiklad, např. libost má protiklad v nelibosti, vzrušení v uklidnění, napětí v uvolnění, apod. Za zcela základní se považuje polarita libost/nelibost. Základními emocemi jsou: štěstí, hněv, smutek, strach a odpor. Během vývoje jedince dochází k postupné obsahové difernciaci ve vývoji emocí. Základní funkce emocí je hodnotící. Základní emoce se u člověk utvářely v průběhu evoluce a mají velký význam z hlediska adaptace, protože řídí jednání a reakce při neočekávaných a mimořádných událostech.
 
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   Navigace

předchozí slovo: » emo styl
následující slovo: » emoce, nálady a afekty
slovo se nachází na stránce: E:27
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz