Pojem emoce

Slovo:

emoce


Význam:

• proces prožívání, hnutí mysli, prožitkový aspekt vědomí

• pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň

• vědomá duševní reakce subjektivně prožívaná jako určitý cit či pocit, obvykle zaměřená vůči určitému objektu, doprovázená fyziologickými změnami a výrazovými projevy a podněcující k určitému způsobu chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Facial Feedback Hypothesis, funkční copingová strategie, emotional contagion, Darwin Robert Charles (1809-1882), sublimitní negativní emoce, eager to soothe hurt feelings (angl.), lexithymie, pugnické city, subkortikální komunikace, Meichenbaum Donald, Behavioural, heuristika afektivní, Harvey William (1578-1657), periferní teorie emocí, aesthetic emotion (angl.), expresivní jazyk, konstruktivní emoce, gestalt terapie, osobnost typu D, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), schizotypní porucha, demagog, emocionální gramotnost, emoční inteligence, dysfunkční emoce, Emotional and Behavior Disorder angl. (zkratka EBD), automediace, reaktivní výtvor, paratelické chování, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, sensation seeking tendency (angl.), semigrafický symbol, healing emotions (angl.), psychologie puberty, emotivní konzumace jídel a nápojů, syndrom vyhoření, negativní postoj některých žen k těhotenství, numinózní, typ apollinský, tymolabilita, trojjedinost mozku, persona typu C, asertivní chování, Vorwickelova typologie učitelů, city v lidském životě, temperament jako personální složka, destruktivní emoce, intruzivní, emočně nestabilní porucha, alexitymie, kultivace emocí, apolinský typ člověka, nadlimitní zátěž, ventilace v psychologii, impulzivní jednání, afektivní ambivalence, emoční labilita, emoční inkontinence, perennalismus, psychická deprivace a subdeprivace, komplex, katatymie, frigidní, dogmatizmus, projekce, psychotik, anhedonie, display rules, sociální percepce, patické, simplexní schizofrenie, emocionalismus, kvaziargumentace, emociogenní stimuly, prekomunikační jednání, degravovaný, katharsis (řec.), afektivní jednání, emoční inteligence, Philip Lersch (1898-1972), efekt emotivity percepce, emoční stenokardie, degravace, emoční ambivalence, emotikon, ventilové slovo, emocionalizace, katatymní myšlení, smajlíky, xichtíky, emocionální argumentace, automatické myšlenky, alexitymický, ruminační strategie, depersonalizaceKnihy

Emoce -- autor: Nakonečný Milan
Emoce a interpersonální vztahy -- autor: Slaměník Ivan
Emoce pod maskou -- autor: Friesen Wallace, Ekman Paul
Olgoj Chorchoj: Logika Emoce -- autor: Hubatová-Vacková Lada, Koryčánek Rostislav
Emoce -- autor: Poláčková Šolcová Iva

Komentáře ke slovu emoce


 
» přidat nový komentář

Obsáhlejší neregistrovaný 05.02.2007 19:13
» reagovat
Mohlo by to být obsáhlejší, jinak pěkné.
 
Emoce z psychologického hlediska. Daniel Kořínek 21.03.2006 20:39
» reagovat
Širší pojem než cit; emoce jsou komplexní psychologický fenomén, který složku zážitkovou, fyziologickou, behaviorální a výrazovou. Již Wundt (1897) uvádí, že existuje více dimenzí emocí, a tyto dimenze josu navíc poláritní. Každá emoce má svůj protiklad, např. libost má protiklad v nelibosti, vzrušení v uklidnění, napětí v uvolnění, apod. Za zcela základní se považuje polarita libost/nelibost. Základními emocemi jsou: štěstí, hněv, smutek, strach a odpor. Během vývoje jedince dochází k postupné obsahové difernciaci ve vývoji emocí. Základní funkce emocí je hodnotící. Základní emoce se u člověk utvářely v průběhu evoluce a mají velký význam z hlediska adaptace, protože řídí jednání a reakce při neočekávaných a mimořádných událostech.
 
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   
> Recenze lehce a stručně neregistrovaný 05.11.2006 13:22
» reagovat
  Hezké, děkuji.
   Navigace

předchozí slovo: » emo styl
následující slovo: » emociogenní stimuly
slovo se nachází na stránce: E:27
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz