Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost dítěte, školní výkonnost, Pardel Tomáš, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Beneš Edvard, Bühlerová Ch., rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět patopsychologie, předmět pedagogické psychologie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, Úvod do mentální retardace, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, prioritization (angl.), závady a poruchy pozornosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, stabilizovaný, rediagnostika, pain (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, psychické kontejnerování, Coctail party phenomen, efekt kobří, adaptační kapacita, tractatio (lat.), megaproblém, perex v literatuře, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, zábavy v mládí, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, rozhovor a jeho typy, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Etický a morální charakter, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, perseverační dysfunkční stabilita, axióza, závady a poruchy mobility a pozornosti, etapy tvořivosti, management práce, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, pozornost, škola a její formativní vlivy, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, normalita a psychické zdraví, mikromanagement, mikromanažer, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, edukativní, kreativní a talentované osoby, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, body oriented psychotherapy (angl.), katatýmně humanitní psychoterapie, Famile a persona, schopnosti a nadání, sociální mozek, in vivo kód, reinterpretace, punitivita, externí lokalizace řízení, hypokinéza, postformální myšlení, dvouhlavňové otázky, aporetika, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, kognitivizace, Club di Roma, aplikovaný výzkum, divergentní myšlení, bioetika, ruminační strategie, chronemika, Diogenův syndrom, psychická ruminace, optometrie, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), interaktivní deník, emoční opora, predelikvence, operacionalizace, exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, zdravotně orientovaná zdatnost, divergentní kognice, pragmatická pedagogika, sociální marketing, century problems (angl.), faktor komplexity inteligence, AHA Erlebnis, casus socialis, inkubace, hypotéza, heuristika, inteligence, internacionalizmus, okazionalizmus, intervence, gordický, gnozeologie, bionika, aporie, aporéma, deus ex machina, geomechanika, globalistika, gerontologie, pragmatizmus, problematika, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, ventilace v psychologii, pozitivní reinterpretace, sekundární prevence, kultivace emocí, synektika, sociální, technokrat, agitace, genderová dimenze, inovátoři, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), ad nauseam, Potential Trouble Source (PTS), Situation, politický, CHIPS-test, monotematik, expresivní psaní, krizová komunikace, kruciálny, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, dysfunkční copingová strategie, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, duplikace krychle, trisekce úhlu, glokalizace, design výzkumu, storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, reading difficulties (angl.), ICD zkratka ve zdravotnictví, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Problem Solving Process (angl.)), afektualizace, organizační učení, difficulté (franc.), hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, paliativní medicina, syndrom spasitele, funkční copingová strategie, pozitivní iluze, abreaktivní psychoterapie, metoda Colective Notebook, sociální dovednosti, exekutivní schopnosti a dovednosti, praktická inteligence, subproblém, nozognózie, monografická metoda, holistický přístup, amnestická afázie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), moderate drinking (angl.), kosmopolitní vůdci mínění, faktor redefinice, klinické rodiny, metaparadigma, boiled frog syndrom, disturbance handler, problem solving (angl.), sakrblé, Angelmanův syndrom, kontextualizace, heuristická orientace, kritické myšlení, challenge (angl.), kompetence k řešení problémů, systém VOKS, Metoda 635, klíčové kompetence, Gordonova metoda, metoda DITOR, intuitivní, interpersonální senzitivita, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz