Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, hlubinná psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, Bühlerová Ch., předmět patopsychologie, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, storming v týmu, reading difficulties (angl.), International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, ICD zkratka ve zdravotnictví, Problem Solving Process (angl.)), afektualizace, organizační učení, difficulté (franc.), hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, paliativní medicina, syndrom spasitele, Ariadnina nit, in vivo kód, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, psychické kontejnerování, pain (angl.), stabilizovaný, rediagnostika, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, tractatio (lat.), sociální mozek, adaptační kapacita, efekt kobří, megaproblém, Beneš Edvard, Pardel Tomáš, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, pozornost, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, interakce, body oriented psychotherapy (angl.), myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, mikromanagement, mikromanažer, schopnosti a nadání, katatýmně humanitní psychoterapie, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, závady a poruchy pozornosti, sebevědomí snížené, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost dítěte, školní výkonnost, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Teoretická východiska psychologického poradenství, prioritization (angl.), charakter a jeho utváření, Filozofie, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, prevence, Úvod do mentální retardace, design výzkumu, glokalizace, chronemika, bioetika, ruminační strategie, psychagogika, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, divergentní myšlení, kognitivizace, ventilace v psychologii, pozitivní reinterpretace, casus socialis, AHA Erlebnis, Club di Roma, aplikovaný výzkum, punitivita, reinterpretace, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, sociální marketing, faktor komplexity inteligence, hyperreflexe, century problems (angl.), divergentní kognice, psychická ruminace, postformální myšlení, hypokinéza, aporetika, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, heuristika, gordický, hypotéza, inkubace, internacionalizmus, inteligence, gnozeologie, globalistika, aporie, aporéma, bionika, deus ex machina, gerontologie, geomechanika, intervence, okazionalizmus, kultivace emocí, genderová dimenze, sekundární prevence, peer programy, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, inovátoři, agitace, problematika, pragmatizmus, sociální, synektika, technokrat, exekutivní psychické funkce, domestic violence (angl.), challenge (angl.), heuristická orientace, kritické myšlení, pozitivní iluze, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, kontextualizace, problem solving (angl.), intuitivní, interpersonální senzitivita, systém VOKS, kompetence k řešení problémů, sakrblé, Angelmanův syndrom, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, ad nauseam, Potential Trouble Source (PTS), politický, CHIPS-test, monotematik, expresivní psaní, Situation, krizová komunikace, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), trisekce úhlu, duplikace krychle, kruciálny, metoda DITOR, Gordonova metoda, moderate drinking (angl.), strategic reasoning (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), amnestická afázie, faktor redefinice, kosmopolitní vůdci mínění, tactical reasoning (angl.), predelikvence, optometrie, analytické schopnosti, interaktivní deník, emoční opora, operacionalizace, metaparadigma, klinické rodiny, subproblém, nozognózie, boiled frog syndrom, disturbance handler, Metoda 635, klíčové kompetence, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, monografická metoda, holistický přístup, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz