Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aplikace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, Bühlerová Ch., Beneš Edvard, Pardel Tomáš, školní výkonnost, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, profesní a studijní orientacei, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do mentální retardace, prevence, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, Rodina a její sociální determinace, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), závady a poruchy pozornosti, sebevědomí snížené, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, vývoj, práce a její motivace, poznávací a intervenční interview, drogové závislosti, efekt kobří, megaproblém, perex v literatuře, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, pain (angl.), rediagnostika, stabilizovaný, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, pracovní a osobní hodnocení, saturace potřeb v rodině, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, násilí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, tractatio (lat.), závislost na alkoholu, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Základní vrstvy lidského mozku, perseverační dysfunkční stabilita, etapy tvořivosti, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, axióza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, Zjišťování záporů řídící práce, akronym KEMSAK, normální a abnormální stáří, Zásady a pravidla chování a jednání, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, sociální interakce ve skupině, mikromanažer, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, mikromanagement, edukativní, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, katatýmně humanitní psychoterapie, body oriented psychotherapy (angl.), interakce, adaptační kapacita, sociální mozek, aporéma, dvouhlavňové otázky, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, chronemika, ruminační strategie, psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, Diogenův syndrom, AHA Erlebnis, exekutivní psychické funkce, operacionalizace, emoční opora, interaktivní deník, optometrie, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), hyperreflexe, psychická ruminace, century problems (angl.), faktor komplexity inteligence, sociální marketing, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, divergentní kognice, aplikovaný výzkum, casus socialis, tactical reasoning (angl.), okazionalizmus, aporie, bionika, deus ex machina, geomechanika, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, heuristika, hypotéza, inkubace, inteligence, internacionalizmus, intervence, pragmatizmus, ventilace v psychologii, sekundární prevence, pozitivní reinterpretace, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, kultivace emocí, problematika, genderová dimenze, inovátoři, agitace, technokrat, synektika, sociální, predelikvence, strategic reasoning (angl.), in vivo kód, glokalizace, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, kruciálny, krizová komunikace, Situation, Potential Trouble Source (PTS), ad nauseam, politický, CHIPS-test, expresivní psaní, monotematik, design výzkumu, dysfunkční copingová strategie, pozitivní imaginace, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, ICD zkratka ve zdravotnictví, reading difficulties (angl.), storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), difficulté (franc.), afektualizace, paliativní medicina, syndrom spasitele, CDR zkratka ve zdravotnictví, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, realistická orientace osobnosti, funkční copingová strategie, moderate drinking (angl.), monografická metoda, nozognózie, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, metoda Colective Notebook, sociální dovednosti, holistický přístup, boiled frog syndrom, klinické rodiny, metaparadigma, faktor redefinice, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), subproblém, disturbance handler, pozitivní iluze, Angelmanův syndrom, kritické myšlení, challenge (angl.), heuristická orientace, kontextualizace, problem solving (angl.), sakrblé, kompetence k řešení problémů, klíčové kompetence, systém VOKS, intuitivní, interpersonální senzitivita, metoda DITOR, Gordonova metoda, Metoda 635, marital problemsKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane
Jak se zbavit závislosti na alkoholu -- autor: Pešek Roman
Pouta lásky -- autor: Benjamin Jessica
Problém Spinoza -- autor: Yalom Irvin D.

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz