Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, reading difficulties (angl.), Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), DITOR - heuristický model, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, in vivo kód, sociální mozek, Coctail party phenomen, fenomén koktejlové party, psychické kontejnerování, Hraše Josef, normalita statistická, familiární milieu, perex v literatuře, Caselmann Christian Theobald, tractatio (lat.), John/Joane genderová kasuistika, adaptační kapacita, efekt kobří, megaproblém, afektualizace, paliativní medicina, duplikace krychle, trisekce úhlu, kruciálny, krizová komunikace, Situation, Salter Andrew, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), funkční copingová strategie, esteticky orientovaný personální typ, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, Potential Trouble Source (PTS), politický, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, syndrom spasitele, difficulté (franc.), design výzkumu, expresivní psaní, CHIPS-test, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, dospívání, postpubescence, batole (toddler), edukační psychologie, interview (rozhovor), autokognice a self-management, perinatální období vývoje, dospělost, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodin a vývoj dětí, zdraví, anormativni chovani dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, duševní zdraví člověka, normální kojenec, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, škola podporující zdraví, životní styl, schopnosti a dovednosti, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, kreativita (tvořivost), pozornost a její závady a poruchy, paliativní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), pain (angl.), Disease, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, erudice řešením problémů, PSI zkratka ve zdravotnictví, studijní maladaptace vysokoškoláků, adultopsychologie první dospělosti, adultopsychologie interevia, pojmové (myšlenkové) učení, rediagnostika, healthy lifestyle, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, spánek a snění a jeho závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, charakteristika dětí, konformně orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, Club di Roma, aplikovaný výzkum, kognitivizace, divergentní myšlení, chronemika, bioetika, AHA Erlebnis, casus socialis, heuristická výuka, technická kreativita, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, ruminační strategie, DM (zkr.), dvouhlavňové otázky, aporetika, Diogenův syndrom, psychická ruminace, zdravotně orientovaná zdatnost, divergentní kognice, postformální myšlení, hypokinéza, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, gordický, gnozeologie, heuristika, hypotéza, inteligence, inkubace, globalistika, gerontologie, aporie, aporéma, bionika, deus ex machina, geomechanika, internacionalizmus, intervence, inovátoři, agitace, genderová dimenze, kultivace emocí, sekundární prevence, heuristický, technokrat, pragmatizmus, okazionalizmus, problematika, sociální, synektika, pragmatická pedagogika, sociální marketing, metoda DITOR, Metoda Philips 66, interpersonální senzitivita, intuitivní, systém VOKS, reflexivní styl učení, Gordonova metoda, Metoda 635, subproblém, nozognózie, boiled frog syndrom, disturbance handler, klíčové kompetence, kompetence k řešení problémů, Angelmanův syndrom, kritické myšlení, challenge (angl.), pozitivní iluze, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, Fromm Erich (1900-1980), heuristická orientace, problem solving (angl.), sakrblé, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), kontextualizace, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, interaktivní deník, optometrie, emoční opora, operacionalizace, tactical reasoning (angl.), predelikvence, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), technostres, faktor komplexity inteligence, century problems (angl.), hyperreflexe, exekutivní psychické funkce, strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), monografická metoda, holistický přístup, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, klinické rodiny, metaparadigma, amnestická afázie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), kosmopolitní vůdci mínění, Kohoutek Rudolf, faktor redefinice, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane
Webové programování v ASP.NET 2.0 -- autor: Bellinaso Marco
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémové děti a mládež
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz