Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aplikace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, Bühlerová Ch., Beneš Edvard, Pardel Tomáš, školní výkonnost, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, práce a její motivace, burnout- stav osobnostního vyhoření, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do mentální retardace, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, biologické determinanty osobnosti, prioritization (angl.), závady a poruchy pozornosti, sebevědomí snížené, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, Filozofie, teorie vývoje a utváření osobnosti, adaptační kapacita, efekt kobří, megaproblém, perex v literatuře, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, pain (angl.), rediagnostika, stabilizovaný, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, drogové závislosti, zdravá škola, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, sociální mozek, prosociální a morální charakter, Zjišťování záporů řídící práce, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, závislost na alkoholu, akronym KEMSAK, prevence syndromu vyhoření, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, axióza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, perseverační dysfunkční stabilita, mentální retardace, stresy a psychická mikrotraumata na školách, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Základní vrstvy lidského mozku, sociální interakce ve skupině, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poruchy a závady jazyka, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, talenty a jejich třídění, edukativní, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, mikromanagement, mikromanažer, kreativní a talentované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Famile a persona, schopnosti a nadání, katatýmně humanitní psychoterapie, body oriented psychotherapy (angl.), interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, tractatio (lat.), in vivo kód, aporéma, dvouhlavňové otázky, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, chronemika, ruminační strategie, psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, Diogenův syndrom, AHA Erlebnis, exekutivní psychické funkce, operacionalizace, emoční opora, interaktivní deník, optometrie, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), hyperreflexe, psychická ruminace, century problems (angl.), faktor komplexity inteligence, sociální marketing, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, divergentní kognice, aplikovaný výzkum, casus socialis, tactical reasoning (angl.), okazionalizmus, aporie, bionika, deus ex machina, geomechanika, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, heuristika, hypotéza, inkubace, inteligence, internacionalizmus, intervence, pragmatizmus, ventilace v psychologii, sekundární prevence, pozitivní reinterpretace, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, kultivace emocí, problematika, genderová dimenze, inovátoři, agitace, technokrat, synektika, sociální, predelikvence, strategic reasoning (angl.), Ariadnina nit, monotematik, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, kruciálny, krizová komunikace, Situation, Potential Trouble Source (PTS), ad nauseam, politický, CHIPS-test, expresivní psaní, glokalizace, funkční copingová strategie, Problem Solving Process (angl.)), International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, ICD zkratka ve zdravotnictví, reading difficulties (angl.), storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, afektualizace, design výzkumu, paliativní medicina, syndrom spasitele, CDR zkratka ve zdravotnictví, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, difficulté (franc.), dysfunkční copingová strategie, pozitivní iluze, moderate drinking (angl.), subproblém, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), amnestická afázie, kosmopolitní vůdci mínění, faktor redefinice, metaparadigma, klinické rodiny, holistický přístup, monografická metoda, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, exekutivní schopnosti a dovednosti, praktická inteligence, nozognózie, boiled frog syndrom, kritické myšlení, kompetence k řešení problémů, challenge (angl.), heuristická orientace, kontextualizace, problem solving (angl.), sakrblé, Angelmanův syndrom, systém VOKS, disturbance handler, intuitivní, interpersonální senzitivita, metoda DITOR, Gordonova metoda, Metoda 635, klíčové kompetence, etapy tvořivostiKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane
Jak se zbavit závislosti na alkoholu -- autor: Pešek Roman
Pouta lásky -- autor: Benjamin Jessica
Problém Spinoza -- autor: Yalom Irvin D.

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz