Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, konformně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, dysfunkční copingová strategie, kruciálny, krizová komunikace, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, design výzkumu, expresivní psaní, CHIPS-test, Salter Andrew, Situation, Potential Trouble Source (PTS), politický, suportivně orientovaný personální typ, kognitivně, reflexivní styl učení, systém VOKS, kompetence k řešení problémů, Angelmanův syndrom, intuitivní, interpersonální senzitivita, Metoda 635, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, metoda DITOR, sakrblé, problem solving (angl.), challenge (angl.), kritické myšlení, pozitivní iluze, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, Fromm Erich (1900-1980), heuristická orientace, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), kontextualizace, difficulté (franc.), organizační učení, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, Hraše Josef, familiární milieu, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, adaptační kapacita, efekt kobří, megaproblém, Caselmann Christian Theobald, normalita statistická, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, erudice řešením problémů, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, pozornost a její závady a poruchy, kreativita (tvořivost), pojmové (myšlenkové) učení, adultopsychologie interevia, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, studijní maladaptace vysokoškoláků, PSI zkratka ve zdravotnictví, adultopsychologie první dospělosti, tractatio (lat.), John/Joane genderová kasuistika, Problem Solving Process (angl.)), pozitivní imaginace, DITOR - heuristický model, kognitivní a učební strategie, afektualizace, paliativní medicina, hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, syndrom spasitele, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, in vivo kód, sociální mozek, ICD zkratka ve zdravotnictví, Philippsův efekt, storming v týmu, reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, klíčové kompetence, disturbance handler, technická kreativita, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, inovátoři, genderová dimenze, kultivace emocí, sekundární prevence, ventilace v psychologii, casus socialis, chronemika, ruminační strategie, DM (zkr.), psychagogika, bioetika, divergentní myšlení, AHA Erlebnis, aplikovaný výzkum, Club di Roma, kognitivizace, agitace, heuristický, globalistika, gnozeologie, gordický, heuristika, gerontologie, geomechanika, aporéma, aporie, bionika, deus ex machina, hypotéza, inkubace, problematika, sociální, synektika, technokrat, pragmatizmus, okazionalizmus, inteligence, internacionalizmus, intervence, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, kosmopolitní vůdci mínění, Kohoutek Rudolf, faktor redefinice, metaparadigma, amnestická afázie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), predelikvence, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), klinické rodiny, holistický přístup, praktická inteligence, nozognózie, subproblém, boiled frog syndrom, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, monografická metoda, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, operacionalizace, emoční opora, Diogenův syndrom, psychická ruminace, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, dvouhlavňové otázky, aporetika, punitivita, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, pragmatická pedagogika, sociální marketing, domestic violence (angl.), analytické schopnosti, optometrie, interaktivní deník, exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, faktor komplexity inteligence, technostres, century problems (angl.), aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémové děti a mládež
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz