Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, pozitivní iluze, kritické myšlení, heuristická orientace, Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), esteticky orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, trisekce úhlu, duplikace krychle, kruciálny, krizová komunikace, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, kontextualizace, Tomáš Akvinský (1225-1274), disturbance handler, klíčové kompetence, Metoda 635, Gordonova metoda, boiled frog syndrom, subproblém, exekutivní schopnosti a dovednosti, praktická inteligence, nozognózie, Metoda Philips 66, metoda DITOR, Angelmanův syndrom, sakrblé, problem solving (angl.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), kompetence k řešení problémů, systém VOKS, interpersonální senzitivita, intuitivní, reflexivní styl učení, Salter Andrew, Situation, ICD zkratka ve zdravotnictví, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, in vivo kód, Philippsův efekt, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, aktivní pozitivní imaginace, storming v týmu, reading difficulties (angl.), sociální mozek, John/Joane genderová kasuistika, perex v literatuře, fenomén koktejlové party, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, Caselmann Christian Theobald, megaproblém, tractatio (lat.), adaptační kapacita, efekt kobří, syndrom pomahačů, kognitivní a učební strategie, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, design výzkumu, difficulté (franc.), monotematik, expresivní psaní, Potential Trouble Source (PTS), politický, CHIPS-test, organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, Problem Solving Process (angl.)), pozitivní imaginace, DITOR - heuristický model, afektualizace, paliativní medicina, CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, syndrom spasitele, abreaktivní psychoterapie, metoda Colective Notebook, sekundární prevence, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, technická kreativita, kultivace emocí, genderová dimenze, heuristický, agitace, inovátoři, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, casus socialis, technokrat, synektika, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, heuristika, hypotéza, pragmatizmus, problematika, sociální, okazionalizmus, intervence, inkubace, inteligence, internacionalizmus, chronemika, ruminační strategie, operacionalizace, predelikvence, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), emoční opora, interaktivní deník, domestic violence (angl.), analytické schopnosti, optometrie, moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), klinické rodiny, holistický přístup, monografická metoda, sociální dovednosti, metaparadigma, faktor redefinice, amnestická afázie, kosmopolitní vůdci mínění, Kohoutek Rudolf, exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, punitivita, externí lokalizace řízení, DM (zkr.), psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, faktor komplexity inteligence, technostres, century problems (angl.), sociální marketing, pragmatická pedagogika, psychická ruminace, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou
Webové programování v ASP.NET 2.0 -- autor: Bellinaso Marco
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz