Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pozornost a její závady a poruchy, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, erudice řešením problémů, kreativita (tvořivost), paliativní péče ve zdravotnictví, Disease, normality (angl.), pojmové (myšlenkové) učení, adultopsychologie interevia, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, normalita statistická, familiární milieu, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, studijní maladaptace vysokoškoláků, adultopsychologie první dospělosti, PSI zkratka ve zdravotnictví, pain (angl.), rediagnostika, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, motorika člověka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, spánek a snění a jeho závady a poruchy, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, Hraše Josef, psychické kontejnerování, DITOR - heuristický model, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, afektualizace, paliativní medicina, organizační učení, difficulté (franc.), hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, syndrom spasitele, Bateson Gregory, reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, megaproblém, efekt kobří, adaptační kapacita, Caselmann Christian Theobald, perex v literatuře, Coctail party phenomen, fenomén koktejlové party, tractatio (lat.), John/Joane genderová kasuistika, ICD zkratka ve zdravotnictví, Philippsův efekt, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, sociální mozek, in vivo kód, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, únava, mládí, didaktické testy, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, Tělesné, pozorování, novověká psychologie, středověká psychologie, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, sebevědomí a jeho poruchy, stabilizovaný, vyučování, druhy učení, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, genderové problémy člověka, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, interview (rozhovor), autokognice a self-management, edukační psychologie, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), psychologie práce a řízení, konfliktové situace, batole (toddler), dospívání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, dospělost, postpubescence, perinatální období vývoje, škola podporující zdraví, životní styl, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., disharmonická a abnormální osobnost dětí, anormativni chovani dětí, normální kojenec, schopnosti a dovednosti, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, design výzkumu, glokalizace, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, DM (zkr.), externí lokalizace řízení, punitivita, hypokinéza, reinterpretace, ruminační strategie, chronemika, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, casus socialis, Club di Roma, kognitivizace, bioetika, divergentní myšlení, postformální myšlení, aporetika, hyperreflexe, century problems (angl.), technostres, exekutivní psychické funkce, domestic violence (angl.), optometrie, analytické schopnosti, faktor komplexity inteligence, sociální marketing, Diogenův syndrom, dvouhlavňové otázky, psychická ruminace, divergentní kognice, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, ventilace v psychologii, pozitivní reinterpretace, hypotéza, heuristika, gordický, inkubace, inteligence, intervence, internacionalizmus, gnozeologie, globalistika, aporie, aporéma, bionika, deus ex machina, gerontologie, geomechanika, okazionalizmus, pragmatizmus, peer programy, sekundární prevence, kultivace emocí, vyhýbavá porucha osobnosti, technická kreativita, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, genderová dimenze, inovátoři, sociální, problematika, synektika, technokrat, agitace, heuristický, interaktivní deník, emoční opora, kognitivně, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, pozitivní iluze, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, esteticky orientovaný personální typ, kritické myšlení, challenge (angl.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), problem solving (angl.), sakrblé, Tomáš Akvinský (1225-1274), kontextualizace, Fromm Erich (1900-1980), heuristická orientace, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, politický, Potential Trouble Source (PTS), Situation, CHIPS-test, expresivní psaní, videotrénink interakcí (VTI), monotematik, Salter Andrew, krizová komunikace, Problem Solving Style (angl.), intelektuální modální orientace osobnosti, kvadratura kruhu, trisekce úhlu, kruciálny, duplikace krychle, Angelmanův syndrom, kompetence k řešení problémů, metaparadigma, faktor redefinice, Kohoutek Rudolf, klinické rodiny, holistický přístup, sociální dovednosti, monografická metoda, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, predelikvence, operacionalizace, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), moderate drinking (angl.), metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, metoda DITOR, Metoda Philips 66, Gordonova metoda, interpersonální senzitivita, intuitivní, systém VOKS, reflexivní styl učení, Metoda 635, klíčové kompetence, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, nozognózie, subproblém, disturbance handler, boiled frog syndrom, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémové děti a mládež
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz