Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, násilí, Úvod do pedagogické psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, stabilizovaný, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, psychické kontejnerování, pain (angl.), rediagnostika, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, CDR zkratka ve zdravotnictví, syndrom spasitele, afektualizace, paliativní medicina, difficulté (franc.), design výzkumu, CHIPS-test, politický, expresivní psaní, monotematik, glokalizace, Problem Solving Process (angl.)), pozitivní imaginace, tractatio (lat.), sociální mozek, adaptační kapacita, efekt kobří, megaproblém, in vivo kód, Ariadnina nit, storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, reading difficulties (angl.), ICD zkratka ve zdravotnictví, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, body oriented psychotherapy (angl.), katatýmně humanitní psychoterapie, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Úvod do mentální retardace, prevence, Pardel Tomáš, Beneš Edvard, školní výkonnost, osobnost dítěte, Blížkovský Bohumír, osobnost učitelů, Bühlerová Ch., předmět patopsychologie, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, závady a poruchy pozornosti, sebevědomí snížené, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, ad nauseam, Potential Trouble Source (PTS), kognitivizace, Club di Roma, divergentní myšlení, bioetika, ruminační strategie, chronemika, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, casus socialis, psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, psychická ruminace, Diogenův syndrom, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, sociální marketing, pragmatická pedagogika, dvouhlavňové otázky, aporetika, punitivita, externí lokalizace řízení, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, gordický, gnozeologie, heuristika, hypotéza, inteligence, inkubace, globalistika, gerontologie, aporie, aporéma, bionika, deus ex machina, geomechanika, internacionalizmus, intervence, genderová dimenze, inovátoři, kultivace emocí, sekundární prevence, peer programy, agitace, technokrat, pragmatizmus, okazionalizmus, problematika, sociální, synektika, faktor komplexity inteligence, century problems (angl.), Angelmanův syndrom, kompetence k řešení problémů, sakrblé, problem solving (angl.), heuristická orientace, kontextualizace, systém VOKS, intuitivní, Metoda 635, klíčové kompetence, Gordonova metoda, metoda DITOR, interpersonální senzitivita, challenge (angl.), kritické myšlení, duplikace krychle, trisekce úhlu, kruciálny, krizová komunikace, Situation, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), funkční copingová strategie, pozitivní iluze, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, disturbance handler, boiled frog syndrom, predelikvence, operacionalizace, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), moderate drinking (angl.), emoční opora, interaktivní deník, exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, domestic violence (angl.), analytické schopnosti, optometrie, amnestická afázie, kosmopolitní vůdci mínění, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, praktická inteligence, nozognózie, subproblém, metoda Colective Notebook, sociální dovednosti, metaparadigma, faktor redefinice, klinické rodiny, holistický přístup, monografická metoda, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz