Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kritické myšlení, pozitivní iluze, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, challenge (angl.), Fromm Erich (1900-1980), Tomáš Akvinský (1225-1274), kontextualizace, heuristická orientace, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, esteticky orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, dysfunkční copingová strategie, Spranger Eduard (1882-1963), problem solving (angl.), boiled frog syndrom, disturbance handler, klíčové kompetence, Metoda 635, subproblém, nozognózie, abreaktivní psychoterapie, exekutivní schopnosti a dovednosti, praktická inteligence, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, kompetence k řešení problémů, Angelmanův syndrom, sakrblé, systém VOKS, reflexivní styl učení, metoda DITOR, interpersonální senzitivita, intuitivní, kruciálny, krizová komunikace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, reading difficulties (angl.), storming v týmu, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, Ariadnina nit, in vivo kód, megaproblém, Caselmann Christian Theobald, perex v literatuře, efekt kobří, adaptační kapacita, sociální mozek, John/Joane genderová kasuistika, tractatio (lat.), DITOR - heuristický model, pozitivní imaginace, expresivní psaní, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, CHIPS-test, politický, Salter Andrew, Situation, Potential Trouble Source (PTS), design výzkumu, difficulté (franc.), paliativní medicina, afektualizace, Problem Solving Process (angl.)), syndrom spasitele, Bateson Gregory, organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, metoda Colective Notebook, sociální dovednosti, sekundární prevence, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, technická kreativita, kultivace emocí, genderová dimenze, heuristický, agitace, inovátoři, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, casus socialis, technokrat, synektika, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, heuristika, hypotéza, pragmatizmus, problematika, sociální, okazionalizmus, intervence, inkubace, inteligence, internacionalizmus, chronemika, ruminační strategie, operacionalizace, predelikvence, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), emoční opora, interaktivní deník, domestic violence (angl.), analytické schopnosti, optometrie, moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), klinické rodiny, holistický přístup, monografická metoda, metaparadigma, faktor redefinice, amnestická afázie, kosmopolitní vůdci mínění, Kohoutek Rudolf, exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, punitivita, externí lokalizace řízení, DM (zkr.), psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, faktor komplexity inteligence, technostres, century problems (angl.), sociální marketing, pragmatická pedagogika, psychická ruminace, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, aplikaceKnihy

Problém jáství -- autor: Dolák Antonín
Filosofie 5. - Problém duše -- autor: Fuchs Jiří
Na problém orientovaná psychoterapia -- autor: al A. Blaser et
Angličtina No Problem -- autor: Gruber David
Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied -- autor: Černík Václav, Viceník Jozef

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz