Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, Bühlerová Ch., Beneš Edvard, Pardel Tomáš, školní výkonnost, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, hlubinná psychologie, Úvod do mentální retardace, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, prevence, sebevědomí snížené, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), závady a poruchy pozornosti, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, Normální a zdravá osobnost, stabilizovaný, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, rediagnostika, Úvod do behaviorismu, pain (angl.), psychické kontejnerování, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, násilí, Úvod do experimentální psychologie, vývoj, normy chování pro sociální komunikaci, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do personalismu a charakterologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, efekt kobří, Edukativní determinanty psychiky, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, zvýšená psychosomatická tenze, závady a poruchy mobility a pozornosti, Koupit ozempic na hubnutí//WhatsApp: +44 7537 184646, Garantujeme rychlé vyřízení vaší žádosti o kredit., infodemie, marital problems, etapy tvořivosti, management práce, axióza, dotazník jako výzkumná metoda, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, perseverační dysfunkční stabilita, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), agresivita, myšlení a kreativita, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, mravní výchova ve společnosti, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, body oriented psychotherapy (angl.), Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, interakce, katatýmně humanitní psychoterapie, Etický a morální charakter, tvořiví a talentovaní lidé, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, schopnosti a nadání, normalita a psychické zdraví, mikromanagement, mikromanažer, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, megaproblém, adaptační kapacita, aporéma, Diogenův syndrom, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, chronemika, ruminační strategie, psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, dvouhlavňové otázky, psychická ruminace, aplikovaný výzkum, domestic violence (angl.), predelikvence, operacionalizace, emoční opora, interaktivní deník, optometrie, analytické schopnosti, exekutivní psychické funkce, divergentní kognice, hyperreflexe, century problems (angl.), faktor komplexity inteligence, sociální marketing, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, Club di Roma, AHA Erlebnis, strategic reasoning (angl.), gordický, intervence, internacionalizmus, inteligence, inkubace, hypotéza, heuristika, gnozeologie, pragmatizmus, globalistika, gerontologie, geomechanika, deus ex machina, bionika, aporie, okazionalizmus, problematika, casus socialis, peer programy, ventilace v psychologii, pozitivní reinterpretace, konstruktivní myšlení, heuristická výuka, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, sekundární prevence, sociální, kultivace emocí, genderová dimenze, inovátoři, agitace, technokrat, synektika, tactical reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), tractatio (lat.), Potential Trouble Source (PTS), glokalizace, monotematik, expresivní psaní, CHIPS-test, politický, ad nauseam, Situation, difficulté (franc.), krizová komunikace, kruciálny, duplikace krychle, trisekce úhlu, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), design výzkumu, organizační učení, realistická orientace osobnosti, storming v týmu, sociální mozek, in vivo kód, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, ICD zkratka ve zdravotnictví, reading difficulties (angl.), aktivní pozitivní imaginace, hlavní úkoly a cíle vědy, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), afektualizace, paliativní medicina, syndrom spasitele, CDR zkratka ve zdravotnictví, intelektuální modální orientace osobnosti, dysfunkční copingová strategie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), sociální dovednosti, subproblém, nozognózie, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, metoda Colective Notebook, monografická metoda, disturbance handler, holistický přístup, klinické rodiny, metaparadigma, faktor redefinice, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, boiled frog syndrom, klíčové kompetence, funkční copingová strategie, sakrblé, pozitivní iluze, kritické myšlení, challenge (angl.), heuristická orientace, kontextualizace, problem solving (angl.), Angelmanův syndrom, Metoda 635, kompetence k řešení problémů, systém VOKS, intuitivní, interpersonální senzitivita, metoda DITOR, Gordonova metoda, Půjčka na konci roku s rychlým přístupem

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz