Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, kognitivně, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, challenge (angl.), kritické myšlení, pozitivní iluze, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, kruciálny, krizová komunikace, Salter Andrew, Situation, duplikace krychle, trisekce úhlu, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, Fromm Erich (1900-1980), heuristická orientace, Metoda 635, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, metoda DITOR, klíčové kompetence, disturbance handler, nozognózie, subproblém, boiled frog syndrom, interpersonální senzitivita, intuitivní, problem solving (angl.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), kontextualizace, sakrblé, Angelmanův syndrom, reflexivní styl učení, systém VOKS, kompetence k řešení problémů, Potential Trouble Source (PTS), politický, in vivo kód, sociální mozek, John/Joane genderová kasuistika, tractatio (lat.), Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, adaptační kapacita, efekt kobří, psychické kontejnerování, Hraše Josef, familiární milieu, normalita statistická, Coctail party phenomen, fenomén koktejlové party, megaproblém, Caselmann Christian Theobald, perex v literatuře, reading difficulties (angl.), storming v týmu, design výzkumu, difficulté (franc.), organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, glokalizace, videotrénink interakcí (VTI), CHIPS-test, expresivní psaní, monotematik, CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, DITOR - heuristický model, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), syndrom spasitele, paliativní medicina, afektualizace, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, technická kreativita, heuristická výuka, sekundární prevence, kultivace emocí, agitace, inovátoři, genderová dimenze, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, kognitivizace, divergentní myšlení, bioetika, chronemika, Club di Roma, aplikovaný výzkum, ventilace v psychologii, casus socialis, AHA Erlebnis, heuristický, technokrat, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, heuristika, hypotéza, pragmatizmus, problematika, sociální, synektika, okazionalizmus, intervence, inkubace, inteligence, internacionalizmus, ruminační strategie, DM (zkr.), tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), predelikvence, operacionalizace, optometrie, interaktivní deník, emoční opora, amnestická afázie, kosmopolitní vůdci mínění, monografická metoda, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, holistický přístup, klinické rodiny, Kohoutek Rudolf, faktor redefinice, metaparadigma, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, dvouhlavňové otázky, reinterpretace, punitivita, psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, Diogenův syndrom, psychická ruminace, technostres, century problems (angl.), hyperreflexe, exekutivní psychické funkce, faktor komplexity inteligence, sociální marketing, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, pragmatická pedagogika, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou
Webové programování v ASP.NET 2.0 -- autor: Bellinaso Marco

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz