Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Disease, normality (angl.), paliativní péče ve zdravotnictví, pain (angl.), rediagnostika, motorika člověka, healthy lifestyle, kreativita (tvořivost), pozornost a její závady a poruchy, adultopsychologie první dospělosti, PSI zkratka ve zdravotnictví, studijní maladaptace vysokoškoláků, adultopsychologie interevia, pojmové (myšlenkové) učení, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, erudice řešením problémů, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, spánek a snění a jeho závady a poruchy, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, dospělost, sebevzdělávání, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, storming v týmu, aktivní pozitivní imaginace, syndrom pomahačů, reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, ICD zkratka ve zdravotnictví, Philippsův efekt, kognitivní a učební strategie, DITOR - heuristický model, syndrom spasitele, Bateson Gregory, CDR zkratka ve zdravotnictví, paliativní medicina, afektualizace, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, Coctail party phenomen, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, psychické kontejnerování, Hraše Josef, normalita statistická, familiární milieu, Caselmann Christian Theobald, megaproblém, sociální mozek, in vivo kód, John/Joane genderová kasuistika, tractatio (lat.), efekt kobří, adaptační kapacita, perinatální období vývoje, postpubescence, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, únava, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, didaktické testy, mládí, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, pubertální stadium vývoje, vývojové období batolete, kojenecké období vývoje, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, sebehodnocení, hry dětí předškolního věku, persona a její poznávání, vyučování, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, druhy učení, stabilizovaný, novověká psychologie, středověká psychologie, schopnosti a dovednosti, životní styl, škola podporující zdraví, normální kojenec, duševní zdraví člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, edukační psychologie, batole (toddler), dospívání, autokognice a self-management, interview (rozhovor), dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, zdraví, anormativni chovani dětí, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, pozorování, Tělesné, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, DIFICILITY chování a prožívání dětí, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, punitivita, reinterpretace, postformální myšlení, hypokinéza, DM (zkr.), ruminační strategie, Club di Roma, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, kognitivizace, divergentní myšlení, chronemika, bioetika, aporetika, dvouhlavňové otázky, domestic violence (angl.), exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, analytické schopnosti, optometrie, emoční opora, interaktivní deník, century problems (angl.), technostres, divergentní kognice, psychická ruminace, Diogenův syndrom, zdravotně orientovaná zdatnost, pragmatická pedagogika, faktor komplexity inteligence, sociální marketing, casus socialis, ventilace v psychologii, inkubace, hypotéza, heuristika, inteligence, internacionalizmus, okazionalizmus, intervence, gordický, gnozeologie, bionika, aporie, aporéma, deus ex machina, geomechanika, globalistika, gerontologie, pragmatizmus, problematika, vyhýbavá porucha osobnosti, peer programy, sekundární prevence, technická kreativita, heuristická výuka, pozitivní reinterpretace, konstruktivní myšlení, kultivace emocí, genderová dimenze, synektika, sociální, technokrat, heuristický, inovátoři, agitace, operacionalizace, predelikvence, esteticky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, funkční copingová strategie, dysfunkční copingová strategie, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, kognitivně, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, heuristická orientace, kontextualizace, Tomáš Akvinský (1225-1274), Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), pozitivní iluze, kritické myšlení, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, monotematik, expresivní psaní, CHIPS-test, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, difficulté (franc.), design výzkumu, politický, Potential Trouble Source (PTS), duplikace krychle, trisekce úhlu, kruciálny, krizová komunikace, Situation, Salter Andrew, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), problem solving (angl.), monografická metoda, holistický přístup, klinické rodiny, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, metaparadigma, faktor redefinice, moderate drinking (angl.), strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), amnestická afázie, Kohoutek Rudolf, kosmopolitní vůdci mínění, praktická inteligence, nozognózie, reflexivní styl učení, intuitivní, interpersonální senzitivita, systém VOKS, kompetence k řešení problémů, sakrblé, Angelmanův syndrom, metoda DITOR, Metoda Philips 66, boiled frog syndrom, subproblém, disturbance handler, klíčové kompetence, Gordonova metoda, Metoda 635, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin
Problém tří těles -- autor: Cch' Liou, -sin
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémové děti a mládež
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz