Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

duplikace krychle, kruciálny, krizová komunikace, Salter Andrew, trisekce úhlu, kvadratura kruhu, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), Situation, Potential Trouble Source (PTS), design výzkumu, difficulté (franc.), organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, glokalizace, videotrénink interakcí (VTI), politický, CHIPS-test, expresivní psaní, monotematik, funkční copingová strategie, esteticky orientovaný personální typ, kompetence k řešení problémů, Angelmanův syndrom, sakrblé, problem solving (angl.), systém VOKS, reflexivní styl učení, Metoda Philips 66, metoda DITOR, interpersonální senzitivita, intuitivní, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, pozitivní iluze, kritické myšlení, kontextualizace, heuristická orientace, Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, normalita statistická, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, studijní maladaptace vysokoškoláků, familiární milieu, Hraše Josef, perex v literatuře, fenomén koktejlové party, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, PSI zkratka ve zdravotnictví, adultopsychologie první dospělosti, paliativní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), Disease, pain (angl.), kreativita (tvořivost), pozornost a její závady a poruchy, adultopsychologie interevia, pojmové (myšlenkové) učení, erudice řešením problémů, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Caselmann Christian Theobald, megaproblém, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, storming v týmu, DITOR - heuristický model, pozitivní imaginace, syndrom spasitele, paliativní medicina, afektualizace, Problem Solving Process (angl.)), reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, John/Joane genderová kasuistika, tractatio (lat.), adaptační kapacita, efekt kobří, sociální mozek, in vivo kód, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, Gordonova metoda, Metoda 635, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, genderová dimenze, kultivace emocí, sekundární prevence, peer programy, casus socialis, AHA Erlebnis, ruminační strategie, DM (zkr.), psychagogika, vnitřní lokalizace řízení, chronemika, bioetika, aplikovaný výzkum, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, inovátoři, agitace, globalistika, gnozeologie, gordický, heuristika, gerontologie, geomechanika, aporéma, aporie, bionika, deus ex machina, hypotéza, inkubace, sociální, synektika, technokrat, heuristický, problematika, pragmatizmus, inteligence, internacionalizmus, intervence, okazionalizmus, externí lokalizace řízení, punitivita, Kohoutek Rudolf, faktor redefinice, metaparadigma, klinické rodiny, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), holistický přístup, monografická metoda, subproblém, boiled frog syndrom, disturbance handler, klíčové kompetence, nozognózie, praktická inteligence, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, exekutivní schopnosti a dovednosti, predelikvence, operacionalizace, psychická ruminace, divergentní kognice, zdravotně orientovaná zdatnost, pragmatická pedagogika, Diogenův syndrom, dvouhlavňové otázky, reinterpretace, hypokinéza, postformální myšlení, aporetika, sociální marketing, faktor komplexity inteligence, analytické schopnosti, optometrie, interaktivní deník, emoční opora, domestic violence (angl.), exekutivní psychické funkce, technostres, century problems (angl.), hyperreflexe, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Jake má problém -- autor: Amis Kingsley
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane
Problém tří těles -- autor: Cch´-Sin Liou

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémové děti a mládež
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz