Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Blížkovský Bohumír, osobnost učitelů, Bühlerová Ch., předmět patopsychologie, předmět pedagogické psychologie, Beneš Edvard, Pardel Tomáš, osobnost dítěte, školní výkonnost, sebevědomí snížené, závady a poruchy pozornosti, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Úvod do mentální retardace, prevence, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, pedagogicko psychologické výzkumy, stabilizovaný, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, perex v literatuře, Coctail party phenomen, psychické kontejnerování, rediagnostika, pain (angl.), Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, edukativní a sociální zanedbanost, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, rozhovor na pracovišti, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho typy, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, závislost na alkoholu, nikotinismus jako závislost, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, osobnost submisivní a intropunitivní, mentální retardace, Úvod do patopsychologie, Lilian, prevence syndromu vyhoření, mobilita, psychologické poradenství ve školství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, mravnost a její výchova a sebvýchova, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, katatýmně humanitní psychoterapie, body oriented psychotherapy (angl.), psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, schopnosti a nadání, Famile a persona, Základní vrstvy lidského mozku, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, Zjišťování záporů řídící práce, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, mikromanažer, edukativní, kreativní a talentované osoby, mikromanagement, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, megaproblém, efekt kobří, hypokinéza, reinterpretace, punitivita, postformální myšlení, aporetika, Diogenův syndrom, dvouhlavňové otázky, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, divergentní myšlení, kognitivizace, Club di Roma, bioetika, chronemika, psychagogika, ruminační strategie, psychická ruminace, divergentní kognice, emoční opora, interaktivní deník, optometrie, operacionalizace, predelikvence, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), analytické schopnosti, domestic violence (angl.), sociální marketing, pragmatická pedagogika, zdravotně orientovaná zdatnost, faktor komplexity inteligence, century problems (angl.), exekutivní psychické funkce, hyperreflexe, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, inkubace, hypotéza, heuristika, inteligence, internacionalizmus, okazionalizmus, intervence, gordický, gnozeologie, bionika, aporie, aporéma, deus ex machina, geomechanika, globalistika, gerontologie, pragmatizmus, problematika, heuristická výuka, technická kreativita, vyhýbavá porucha osobnosti, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, casus socialis, ventilace v psychologii, peer programy, sekundární prevence, technokrat, synektika, sociální, agitace, inovátoři, kultivace emocí, genderová dimenze, moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), expresivní psaní, CHIPS-test, politický, monotematik, glokalizace, difficulté (franc.), design výzkumu, ad nauseam, Potential Trouble Source (PTS), trisekce úhlu, kvadratura kruhu, Problem Solving Style (angl.), duplikace krychle, kruciálny, Situation, krizová komunikace, organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, ICD zkratka ve zdravotnictví, in vivo kód, sociální mozek, adaptační kapacita, tractatio (lat.), reading difficulties (angl.), storming v týmu, paliativní medicina, syndrom spasitele, CDR zkratka ve zdravotnictví, afektualizace, Problem Solving Process (angl.)), aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, nozognózie, subproblém, disturbance handler, boiled frog syndrom, metoda Colective Notebook, sociální dovednosti, faktor redefinice, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, metaparadigma, klinické rodiny, monografická metoda, holistický přístup, klíčové kompetence, Metoda 635, challenge (angl.), heuristická orientace, kontextualizace, kritické myšlení, pozitivní iluze, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, problem solving (angl.), sakrblé, interpersonální senzitivita, metoda DITOR, Gordonova metoda, intuitivní, systém VOKS, Angelmanův syndrom, kompetence k řešení problémů, aplikaceKnihy

Problém cely č. 13 / The Problem of Cell 13 -- autor: Futrelle Jacques
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Problém tří těles -- autor: Cch'-sin Liou
Pig Wrestling: The Brilliantly Simple Way to Solve Any Problem... and Create the Change You Need -- autor: Lindsay Pete
Harry and an Electrical Problem -- autor: Cadwallader Jane

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problémy výchovy dětí
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz