pojem kosmopolit až pojem košer - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
kosmopolit  >>   organizmus rozšířený po celé zeměkouli  » kosmopolit
kosmopolita  >>   světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu  » kosmopolita
kosmopolitizmus, kosmopolitismus  >>   světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu; idea zdůrazňující sounáležitost jedince i národů s lidstvem i jeho kulturou v protikladu k úzkoprsému vlastenectví; směr v české literatuře (koncem 19. stol.) usilující o nejširší zapojení české kultury do soudobého světového liter. proudu  » kosmopolitizmus
kosmopolitní  >>   kosmopolitický 9 komentářů» kosmopolitní
kosmoráma  >>   diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru  » kosmoráma
kosmos (řec.)  >>   vesmír, svět 1 komentář» kosmos (řec.)
kostální  >>   žeberní  » kostální
kostým  >>   dámský oblek; divadelní a maškarní oděv  » kostým
košárování  >>   umísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin  » košárování
košer  >>   nezávadný, čistý; k. maso připravené k požívání podle židovských náboženských předpisů 6 komentářů» košerhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz