pojem konkláve až pojem konkrétum - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konkláve  >>   uzavřená místnost, kde kardinálové volí papeže; toto shromáždění kardinálů 1 komentář» konkláve
konkluze, konkluse  >>   závěr, konečný výsledek, rozhodnutí  » konkluze
konkordance  >>   shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)  » konkordance
konkordantní  >>   shodný, souhlasný; harmonický  » konkordantní
konkordát  >>   smlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví  » konkordát
konkrece  >>   zhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně  » konkrece
konkrement  >>   patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen  » konkrement
konkretizace, konkretisace  >>   upřesnění, uskutečnění, realizace  » konkretizace
konkrétní  >>   představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní);určitý (opak obecný);(lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum;(hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby;(uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody;(mat.) číslo-pojmenované;takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický;(filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily;(liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykový  » konkrétní
konkrétum  >>   něco smysly vnímatelného; podstatné jméno konkrétní  » konkrétumhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz