pojem konzervatizmus až pojem konzulát - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konzervatizmus, konservatismus, konzervativizmus, konservativismus  >>   lpění na tradičních hodnotách, na tom, co je zažité; politická zásada tradicionalistického zaměření  » konzervatizmus
konzervatoř, konservatoř  >>   střední odborná škola uměleckého směru  » konzervatoř
konziliární, konsiliární  >>   poradní  » konziliární
konzilium, konsilium  >>   poradní sbor; odborná porada lékařů  » konzilium
konzistence  >>   soudržnost, spojitost, tuhost, pevnost, hutnost;(log.) bezespornost;(psych.) pevnost, relativní stálost a soudržnost psychických vlastností a funkcí 1 komentář» konzistence
konzistoř, konsistoř  >>   poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví  » konzistoř
konzola  >>   nosný článek vysunutý ze zdi, zpravidla dekorativně pojatý, podpírající další stavební díl (balkon, římsu), nesoucí sochu apod., konzolový nosník;nosník zpravidla vodorovný, na jednom konci upevněný;kovový dílec sloužící na nesení, popř. na upevnění předmětů (záclonových tyčí, těles ústředního topení, umyvadel apod.);nosič připevněný např. na sloup nebo stožár k nesení izolátorů, vodičů, návěstidel apod.  » konzola
konzul  >>   (dipl.) zástupce jmenovaný vládou do velkých měst cizích států, mající na starosti ochranu zvl. hospodářských a právních zájmů svého státu a jeho občanů;(ve st. Římě) jeden ze dvou řádných nejvyšších volených úředníků v době republiky, majících nejvyšší pravomoc, zvláště vojenskou a soudní;(hist. ve Francii) titul nejvyšších státních úředníků (pův. tří) v letech 1799-1804  » konzul
konzulární, konsulární  >>   souvisící s úřadem konzula  » konzulární
konzulát, konsulát  >>   budova konzulárního úřadu; úřad konzula  » konzuláthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz