pojem konvergence až pojem konvexita - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konvergence  >>   sbíhavost, sbíhání, sbližování, sjednocování, slučování;(biol.)na sobě nezávislý vývoj podobných znaků (např. tělesných struktur velryb a ryb) u zvířat či rostlin různého druhu, který je důsledkem podobných způsobů chování nebo života ve stejném prostředí;koordinovaný pohyb obou očí, díky němuž se obraz určitého bodu formuje na obdobných místech sítnice v obou očích; souběžná inervace určité buňky více než jedním nervovým vláknem;(mat.) blížící se vlastní limitě;kladný rozdíl mezi přítok em vzduchu do určité oblasti a odtokem z ní 5 komentářů» konvergence
konvergentní  >>   sbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí 1 komentář» konvergentní
konvertibilita  >>   směnitelnost, převoditelnost, přepočitatelnost  » konvertibilita
konvertiplán  >>   experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním  » konvertiplán
konvertita  >>   kdo přestoupil na jinou víru, zejm. Katolickou  » konvertita
konvertor  >>   měnič, směšovač, převodník; hutnická pec  » konvertor
konvertovat  >>   změnit, obrátit, přestoupit  » konvertovat
konverzace, konversace  >>   rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce  » konverzace
konverze, konverse  >>   přeměna, změna, obrat; změna náboženského vyznání, přestup k jiné víře, obrácení na jinou víru; obrat v smýšlení, v přesvědčení, změna názorové orientace; (zák.) přeměna dosavadního dluhu v jiný, zprav. stejného druhu, ale za podmínek pro dlužníka výhodnějších; (zák.) neoprávněné nabytí cizího majetku; (zák.) přeměna nemovitého majetku v movitý a naopak; (jaz.) tvoření nového slova změnou jeho tvaroslovné charakteristiky, spojenou často s přechodem k jinému slovnímu druhu (např. zlý 4 komentáře» konverze
konvexita  >>   vydutost, vypouklost, vypuklost, konvexnost  » konvexitahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz