pojem konsekutivní až pojem konsonant - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konsekutivní  >>   účinkový; nepřetržitý, po sobě jdoucí, postupný  » konsekutivní
konsekvence  >>   důslednost; důsledek, následek; konsekventnost  » konsekvence
konsekvent  >>   následující člen; následek; logický závěr, výsledek  » konsekvent
konsekventní  >>   důsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům 3 komentáře» konsekventní
konsenzus, konsensus, konsens, consensus [konsenzus]  >>   shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost, jednomyslnost  » konsenzus
konsignace  >>   seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží  » konsignace
konsignant  >>   odesílatel, deponent  » konsignant
konsolidace  >>   zpevnění, tuhnutí, vystužení, upevnění, ustálení; sjednocení, sloučení, unifikace; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; (lék.) zkostnatění zlomeniny kosti, obecně proces, kdy se určitá tkáň stává pevnou a tuhou (např. v důsledku chorobných změn); (psych.) proces upevnění paměťových stop, zajišťující jejich relativní trvalost 14 komentářů» konsolidace
konsonance  >>   souznění, libozvuk, souzvuk 1 komentář» konsonance
konsonant  >>   souhláska  » konsonanthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz