pojem konzultace až pojem kooperace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konzultace, konsultace  >>   porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího  » konzultace
konzultant, konsultant  >>   odborný poradce; vyučující poskytující konzultace  » konzultant
konzultativní, konsultativní  >>   poradní  » konzultativní
konzum, konsum  >>   spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna  » konzum
konzumace, konsumace  >>   spotřeba, konzum; právo dokonání něčeho  » konzumace
konzument  >>   spotřebitel, odběratel;(ekol.) heterotrofní organizmy (zprav. živočichové) žívící se organickou stravou vytvořenou jinými autotrofními organizmy (rostlinami) 1 komentář» konzument
konzumní, konsumní  >>   spotřební; průměrné kvality 3 komentáře» konzumní
konzumovat, konsumovat  >>   spotřebovat, spotřebovávat, strávit  » konzumovat
konzumpce, konsumpce  >>   spotřeba, pohlcení, užívání spotřebních předmětů k uspokojení potřeb; obsažení jednoho trestného činu v jiném 2 komentáře» konzumpce
kooperace  >>   spolupráce, součinnost, spolupůsobení lidí, kteří jsou zainteresováni na efektivním výsledném produktu svých společných aktivit  » kooperacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz