pojem heterofázie až pojem heteroklize - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
heterofázie  >>   porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit  » heterofázie
heteroforie  >>   porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání  » heteroforie
heterofylie  >>   různolistost  » heterofylie
heterogamie  >>   cizosprašnost  » heterogamie
heterogeneze, heterogenese  >>   teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody  » heterogeneze
heterogenita  >>   různá struktura složení nebo vlastnost heterogenního složení, různorodost, heterogennost (op. homogenita)  » heterogenita
heterogenní  >>   mající nestejnorodé složení, strukturu, různorodý, nestejnorodý, různotvárný (op. homogenní)  » heterogenní
heterogonie  >>   různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování  » heterogonie
heterokarpie  >>   výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci  » heterokarpie
heteroklize, heteroklise  >>   mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost  » heteroklizehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz