pojem homologizace až pojem homotetie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
homologizace, homologisece  >>   ověření shodnosti, podobnosti  » homologizace
homolýza, homolysa  >>   homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály  » homolýza
homomorfizmus, homomorfismus  >>   vztah podobnosti ve struktuře systémů  » homomorfizmus
homomorfóza, homomorfosa  >>   náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu  » homomorfóza
homonymie  >>   stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita  » homonymie
homonymum  >>   slovo nebo jiná jazyková jednotka znějící nebo psaná stejně, ale různého významu 1 komentář» homonymum
homosexualita  >>   sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví 8 komentářů» homosexualita
homosféra  >>   část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou  » homosféra
homotalizmus, homotalismus  >>   systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů  » homotalizmus
homotetie  >>   stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení  » homotetiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz