Pojem sociální mobilita

Slovo:

sociální mobilita


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Sociální mobilita je horizontální nebo vertikální pohyb jednotlivců nebo skupin ve společenské struktuře.
Horizontální mobilita je přechod na jiné místo se stejným sociálním statusem. Existují dva typy horizontální mobility: horizontální mobilita mezi podnikem a společností, tj. fluktuace, a horizontální mobilita uvnitř podniku (organizace), tj. překládání z jednoho pracovního místa na jiné místo stejné úrovně.
Určitá úroveň horizontální mobility uvnitř podniku (tj. překládání z jednoho pracovního místa na jiné místo stejné úrovně), ale i mezi podnikem a společností (tj. fluktuace) je žádoucí. Jestliže však fluktuace pracovníků přesáhne optimální hranici, danou přirozenou obměnou pracovníků a potřebami řešit některé problémy podniku nebo zaměstnanců, stává se nebezpečím pro stabilitu sociálního systému podniku a překážkou pro plnění jeho cílů.
Vertikální mobilita je buď sociální vzestup (kariéra) nebo sociální sestup. Aspirace na sociální vzestup mohou být dvojího druhu: loajální-jestliže člověk v nižší pozici aspiruje na vyšší pozici, ale uznává vyšší schopnosti člověka na této pozici. Konfliktní-jestliže člověk v nižší pozici aspiruje na vyšší pozici a neuznává schopnosti a dovednosti člověka na této pozici.
Rozlišuje se také mobilita intergenerační a introgenerační.
Intergenerační mobilita je např. změna sociálního statusu synů ve vztahu k sociálnímu statusu otce, tedy mezi generacemi.
Introgenerační mobilita je pohybem uvnitř jedné generace.
Před řešením interpersonálních problémů sociální mobilitou (např. rozbíjení "klik" překládáním a propouštěním pracovníků) je nutno zjišťovat mezilidské vztahy v pracovní skupině. Pracovní skupina je mocným prostředkem ovlivňování jednotlivých pracovníků.
Dobré vztahy mezi lidmi jsou do značné míry závislé na umění jednat s lidmi. Společenská atmosféra má nejenom vliv na výskyt konfliktů, ale ovlivňuje vedle spokojenosti pracovníků i jejich pracovní produktivitu. Člověk není pouze somatický mechanismus, jeho psychologická a sociální stránka má často rozhodující vliv na jeho výkonnost i zdraví.
Existují různé zásady i pro hodnocení chyb lidí v pracovním procesu. Jednou z nich je např. zásada "horké plotny". Podle této zásady by záporné hodnocení, např. disciplinární opatření, mělo mít stejný účinek jako dotek horké plotny. Mělo by obsahovat varování, a to okamžité, neosobní a důsledné.
Využitelná je i zásada sendvičového modelu záporného hodnocení. Záporná stimulace je podle tohoto modelu vložena mezi dvě pochvalné poznámky, čímž se stává pro hodnoceného přijatelnější.

Knihy

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku -- autor: Klír Tomáš
Návrat k sociálnímu původu -- autor: Katrňák Tomáš, Fučík Petr
Migrační strategie -- autor: Grulich Josef
Spříznění volbou? -- autor: Katrňák Tomáš

Komentáře ke slovu sociální mobilita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » sociální dyskomfort
následující slovo: » sociální apraxie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2785
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz