ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu pozitivní

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
pozitivní termoterapie >>  metoda, kdy se z léčebných důvodů teplo do organismu přivádí, též hypertermie vloženo uživatelem» pozitivní termoterapie
pozitivní aserce >>  zřetelné sdělení a vyjádření pochvaly, komplimentu, ocenění, kladného postoje a vztahu vloženo uživatelem» pozitivní aserce
pozitivní diskriminace >>  Tento pojem je vymezen Americkou psychologickou asociací od r. 1995 - "O pozitivní diskriminaci lze hovořit tehdy, jestliže je vynakládáno záměrné úsilí s cílem zajistit, že v pracovní a vzdělávací oblasti nedochází k diskriminaci, musí být zajištěny rovné příležitosti". Zdroj: Atkinson, Psychologie, Portál, Praha 2003, str. 669 vloženo uživatelem» pozitivní diskriminace
pozitivní ekonomie >>  přijímá ekonomickou realitu jaká je. Nevnáší žádné soudy ani návrhy na zlepšení. vloženo uživatelem» pozitivní ekonomie
pozitivní emoční bilance >>  prožívání stavu uspokojení individuálních citových potřeb v přítomnosti a optimistického očekávání do budoucna vloženo uživatelem» pozitivní emoční bilance
pozitivní estetično >>  krásno vloženo uživatelem» pozitivní estetično
pozitivní evaluace >>  kladné hodnocení osobnosti druhého člověka, pochvala, povzbuzení, vyjádření pozitivního očekávání pokud jde o jeho chování a jednání v budoucnosti, projevy úcty a respektu vůči hodnocenému člověku vloženo uživatelem» pozitivní evaluace
pozitivní haptika >>  kladná neverbální komunikace dotekem, naspř. pohlazení, podání ruky, poklepání po rameni, objetí vloženo uživatelem» pozitivní haptika
pozitivní identita >>  prosazování se, budování svého sebevědomí, obrazu sebe sama (image)rozvojem a prezentováním svých kladů, respektováním sociálně kladných rolí, norem a pravidel, získávání pozornosti adekvátním sociálním a právním chováním vloženo uživatelem» pozitivní identita
pozitivní iluze >>  nerealistický, příliš optimistický přístup k řešení různých problémů, nadhodnocování vlastních individuálních možností regulovat svůj život i život druhých lidí, přeceňování vlastního subjektu možného vloženo uživatelem» pozitivní iluzehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz