Pojem vědomí v humanitních vědách

Slovo:

vědomí v humanitních vědách


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

VĚDOMÍ ve filozofii je často charakterizováno velmi široce a obecně např. jako celá psychika, duševno, duše, mysl. V jednotlivých vědách o člověku je vědomí charakterizováno úžeji a konkrétněji, např. jako: stav v němž si člověk uvědomuje sám sebe, své okolí, danou situaci, své duševní jevy, činnosti, projevy, procesy a stavy. VĚDOMÍ v psychologii je arousal a vigilita (bdělost), stav úrovně vnímání, myšlení, prožívání a pozornosti, je to vlastně určitá hladina aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty. V normálním vědomí člověk adekvátně vnímá a uvědomuje si sebe sama a ze své svobodné vůle reaguje na různé podněty z vnitřního i vnějšího prostředí, poznává, monitoruje a promýšlí je, vyhodnocuje a interpretuje a reaguje na ně a ukládá si je jako engramy, tj paměťové stopy. Úroveň jasnosti vědomí se označuje jako lucidita. Hyperlucidita je maximální a pro některé jednoduché a automatizované aktivity až nadměrná jasnost a ostrost vědomí. Kapacita vědomí je dána jeho rozsahem. Uroveň vlastního sebeuvědomování, vědomí vlastního somatopsychického já je idiognóze (autopsychická orientace). Allopsychické vědomí je dáno úrovní orientace v čase, místě a v situaci. Během dne se více či méně úroveň, kvalita, kvantita a jasnost vědomí během různých činností a jednání, a také pod vlivem různých emočních a afektivních tenzí, stresů, únavy a vyčerpání člověka mění. Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Některé podněty jsou navíc vytěsňovány do podvědomí a nevědomí (např. tíživé emoční zážitky), ale mají přesto vliv na prožívání i chování a jednání člověka. V kolektivním nevědomí jsou obsaženy také archetypy, což jsou jakési instinkty, dědičně či vrozeně dané dispozice a vzorce pro prožívání a chování se a jednání určitým způsobem. Podvědomě vnímané podněty mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl". Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavost. Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.

Knihy

Problém dějinného vědomí -- autor: Gadamer Hans-Georg
Útěk před realitou v humanitních vědách -- autor: Shapiro Ian
Možné světy v humanitních vědách -- autor: Sture Allén
Medicína vědomí -- autor: Bourzat Francoise
Paměť a trauma pohledem humanitních věd - Komentovaná antologie teoretických textů -- autor: Kratochvil Alexander

Komentáře ke slovu vědomí v humanitních vědách


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí a vnímání člověka
následující slovo: » vědomosti
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3226
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz