Pojem životní strategie

Slovo:

životní strategie


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Životní strategie můžeme třídit na primárně materiální (orientované na hmotnou stránku života), primárně výkonové (orientované na vysoký pracovní výkon, často až workoholický) a primárně statusové (orientované na vzdělání, kultivaci sebe sama a společenské postavení).
Životní strategie je ovlivněna prostředím ve kterém se člověk doposud vyvíjel a rozvíjel. Důležité jsou i vlastní osobní vize a vlastní autonomní a analytické i prognostické představy, cítění, myšlení a volní tendence.
Cílem žádoucí výchovy a sebevýchovy je dosáhnout primární dominantní hodnotové orientace na morálně pozitivní a duchovní hodnoty. Jde o proces axiologizace osobnosti, tj. formování správných hodnotových orientací, jako je dobro, pravda, láska, čestnost, vstřícnost, spravedlnost, tolerance.
Hodnotové orientace charakterizoval německý vývojový psycholog Hans Thomae(1915-2001) technikami, jimiž se snaží jedinec svou existenci uplatnit, prožít, vystupňovat a rozšířit.
Techniky uplatnění existence jsou:
výkon (vytvoření objektivního přírůstku hodnoty),
přizpůsobení (kompromis mezi útočnou reakcí a úzkostí),
bezohledné sebeprosazování,
vyhýbání se dané situaci,
zlehčování nezdaru,
tvoření iluzí.
Techniky prožitku existence jsou:
práce v okruhu předem daném,
lehké přizpůsobování,
bezohledné prosazování působící prožitek,
hravý styk s lidmi a se světem,
opozice pro pouhý požitek z opozice,
obrácení člověka ke světu a k člověku,
slepé podřízení osudu.
Techniky stupňování existence jsou:
vytvoření díla,
utváření sebe,
získávání moci,
opozice a boj,
obětavost a pomoc druhým,
prohloubené obrácení se k Bohu a ke světu.
Techniky rozšířené existence jsou:
vytváření díla pro uznání kvality,
přizpůsobení,
zdůraznění vnější formy,
koketerie,
lichocení,
svádění,
uspokojení a štěstí z úspěchů druhých lidí.
Kompetentní a kvalifikované profesní úkony a jejich interpretace v oblasti psychologické diagnostiky a jejich intervence a interpretace v oblasti zájmů, hodnot, ideálů a cílů člověka mají svá odborná pravidla a musí být také v souladu s etickým kodexem profese psychologa.
Literatura
HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s.
ISBN 80-7178-386-2.
KOHOUTEK, R. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. Brno: Masarykova univerzita, 2006.167 stran.
55-972A-2006 02/58 6/PedF.
VÁGNEROVÁ, M.- KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících.
Praha: Karolinum, 2008. 540 stran.
ISBN 978 802 461 5387.Některá související slova

life strategies (angl.)Knihy

Vnitřní síla -- autor: Bisio Tom
Protoindustriální společnost -- autor: Jirásková Šárka Nekvapil
Už nechcete žít sami? -- autor: Kinauer, Peter F.
Rozvod a změny reprodukčních strategií -- autor: Fučík Petr
Manažment pre malú planétu -- autor: Stead Jean G.

Komentáře ke slovu životní strategie


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » životní stereotyp
následující slovo: » životní styl
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:4155
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz