Pojem prepuberta

Slovo:

prepuberta


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

PREPUBERTA (období od 6 do 10 let) je u zdravých dětí obdobím relativně harmonického vývoje a klidu, a to u dívek přibližně do deseti let a chlapců do jedenácti let. Často se toto období uvádí jako mladší školní věk charakterizovaný realističností. Jde o poměrně spokojené vývojové údobí, které se i výchovně u normálních dětí tohoto věku poměrně dobře zvládá. Tělesné tvary dětí jsou plnější. U dívek mezi 9. a 10. rokem dochází k výraznějšímu růstu pánevních kostí, k zaoblování hýždí a k nepatrnému vyklenutí mléčné žlázy. Děti se učí čtení, psaní, počítání a sociální komunikaci a kooperaci. Vyvíjí se u nich sebenkontrola a frustrační tolerance vůči konfliktům se sousedy, spolužáky, učiteli. Jde o tzv. období nezdůvodněné autority. Bývá označováno také jako období realismu, který má různé podoby, např. naivní, střízlivou nebo relativně kritickou. Pobyt mimo rodinu však většina dětí vnímá nelibě, zejména když jde o pobyt v nemocnici. Škola má v tomto období velký vliv na utváření a rozvíjení osobnosti dítěte. Hlavním druhem činnosti se stává učení. Podle francouzského vývojového psychologa René Zazza (1910-1996/- a s našimi doplňky: Dítě šestileté: chová se adekvátně, zralým způsobem ve vztahu k cizím osobám, někdy chodí o něco později spát, obléká se samo bez cizí pomoci, zajímají ho obrázky v ilustrovaných časopisech, zajímají ho texty knížek pro děti, bez protestu se rozloučí s rodiči, rádo sleduje dětské televizní pořady, ví, čeho se týká profese jeho otce. Dítě sedmileté: samo přechází přes ulici, má vlastní peníze o jejichž vydání si rozhoduje samo, účastní se skupinových her, je již schopno odpovědnosti, přestalo již věřit na svatého Mikuláše, umí určit čas a řídit se jím, je schopno samo napsat dopis, smiřuje se s tím, že již není výlučným objektem péče matky, má vedle hry i jiné kontakty s kamarády, sleduje televizní pořady (zejména pro děti), přebírá telefonáty (i z mobilního telefonu). Dítě osmileté: přestalo věřit na bajky a pohádky, akceptuje odpovědnost za svá provinění, chodí či jezdí samo do školy, umí samo navázat kontakt s hostem, samo se myje (s kontrolou), samo se pouští do vypracovávání úloh do školy, užitečně doma pomáhá, když jde nakupovat, umí si překontrolovat vrácené peníze, utrácí samo peníze ze svého kapesného, pravidelně čte ilustrovaný časopis, umí telefonovat, zajímá se o rozhlasové a televizní pořady, zajímá se o počítač. Dítě devítileté: krájí si samo každé maso, zajímá se o určitý druh aktuálních rozhlasových či televizních zpráv, umí poslat dopis, e-mail, napsat SMS, je schopno uchovat si pro sebe tajemství, dost objektivně již hodnotí své učitele, když má od rodičů svolení, nevrací se přímo ze školy domů, čistí si nehty (na pokyn a s kontrolou), nevěří již v neomylnost rodičů čte časopisy i celé knížky až do konce, zajímá se o rozhlas a televizi. Dítě desetileté: je schopno zůstat doma i půl dne samo, sleduje samo rozhlas a televizi, umí telefonovat, ovládá základní počítačové dovednosti, má-li souhlas rodičů, chodí za kamarády, má-li svolení rodičů, přivádí si kamarády domů, má již stálejší přátele, při stolování má ubrousek na kolenou, myje si samo obličej bez příkazu, vážně dovede diskutovat s matkou i s otcem, čistí si samo nehty (bez kontroly) , myje si samo uši (s kontrolou), samo si zapálí plyn, Samo jezdí domovním, výtahem, samo se ukládá ke spánku, rodiče mu již nechodí přát dobrou noc. Dítě jedenáctileté: samo telefonuje (z pevného telefonu i z mobilu), sleduje rozhlasové a televizní pořady, zajímá se o počítač, prohlubuje si doma školní znalosti, jezdí na kole, samo dělá úkoly (někdo mu je pouze zkontroluje), stává se, že někdy nespí až do 23. či 24. hodiny, začíná posuzovat a hodnotit své rodiče, čistí si samo obuv, hraje tématické hry, sbírá informace o aktualitách (např. ve sportu), samo si připravuje svačinu, samo si vybírá četbu. Odborné poznatky z ontogenetické (vývojové) psychologie by měly být pro každého žáka a žákyni, studentku a studenta, obsaženy v jejich povinné výuce, a to alespoň na střední škole. Vývojové a výchovné potíže s dětmi v tomto věkovém údobí je možno konzultovat např. v pedagogicko-psychologických poradnách. Literatura HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s. ISBN 80-7178-386-2. KOHOUTEK, R. Psychologie duševního vývoje. Brno: Mendelova univerzita, 2008.127 stran. ISBN 978-80-7375-185-2.Některá související slova

prepuberty (angl.)

Komentáře ke slovu prepuberta


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.


Knihy
  Stručná historie času Stručná historie času
autor: Hawking Stephen
Clavicula SalomonisClavicula Salomonis
autor: Mathers MacGregor S. L.
Mediální výchovaMediální výchova
autor: Pospíšil Jan Závodný, Závodná Lucie Sára
Za objektivemZa objektivem
autor: Suchet David

Navigace

předchozí slovo: » prepsychose
následující slovo: » prepuberty (angl.)
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2387
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz