ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání

Výsledky hledání výrazu analýza

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
ABC analýza, analýza ABC >>  rozdělení zkoumané oblasti na věci klíčové, důležité a nepodstatné (praktická aplikace Paretova pravidla). Uplatnitelná takřka kdekoli, např. v oblasti řízení pohledávek a závazků, řízení lidských zdrojů, řízení rozpracovanosti ve výrobě, řízení prodeje, řízení zásob, ... vloženo uživatelem» ABC analýza
analýza >>  rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu;rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě;(chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu; (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.;užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu; důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná;zkratka pro psychoanalýzu 1 komentář» analýza
analýza >>  rozbor; Vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. vloženo uživatelem» analýza
analýza in situ >>  pozorování, měření a rozbor v terénu, v přirozené situaci, přímo na daném místě a v reálném čase vloženo uživatelem» analýza in situ
analýza kovariance >>  rozbor vzájemné vazby (vztahu) mezi dvěma náhodnými veličinami vloženo uživatelem» analýza kovariance
analyzátor >>  přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí  » analyzátor
analyzátor psychický >>  receptor (např. zrakový, sluchový), dostředivá nervová dráha vedoucí do mozkového centra a mozkové centrum (ústředí) vloženo uživatelem» analyzátor psychickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz