Pojem problémové děti a mládež

Slovo:

problémové děti a mládež


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Mezi obecné cíle výchovy a vzdělávání patří adekvátně rozvinutá a přiměřeně dané věkové etapě zralá a harmonická osobnost. Tohoto stavu však nedosahuje poměrně velké množství dětí a mládeže. Rozvoj osobnosti není u všech dětí stejný a často ani optimální. U významného procenta dětí (asi u 15-20 %) a mládeže dochází k více či méně problémovému vývoji chování, osobnosti a mentální výkonnosti pod vlivem mnoha různých psychogenních, sociálních i biologických faktorů. Učitelé a vychovatelé ve školství mají možnost často jako první poznávat různé závady chování a prožívání, které signalizují ohrožení normálního, zdravého psychického a osobnostního vývoje a chování žáka s důsledky pro jeho sociálně pedagogické a profesní začleňování.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat závadám a poruchám v chování a prožívání dětí a mládeže, jejich včasnému zjišťování, klasifikaci, nápravě a prevenci.
Závady chování (dificility) je přitom třeba přesně diferencovat od vážnějších poruch chování a poruch osobnosti.
Má-li škola s problémovými dětmi úspěšně pracovat, musí být pracovníci školy informováni nejenom o podstatě výukových potíží a závad a poruch chování, ale i formách depistáže dětí se závadami a poruchami chování, o nápravné činnosti a o možnostech průběžné a systematické spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, s orgány péče o děti a rodinu, se soudy, policií atd.
Problematiku vážných poruch chování a poruch osobnosti zapříčiněných organickými příčinami, neurotickými, psychotickými procesy a stavy a mentální retardací je třeba řešit primárně ve spolupráci s klinickými psychology a psychiatrickými zařízeními pro děti a mládež.
Dificility, tj. výchovné a výukové obtíže, které jsou ještě v rámci širší normy (nejsou tedy ani, poruchami osobnosti nebo chování, ani schizofrenické, dementní nebo mentálně retardované) jsou řešitelné speciálně a sociálně pedagogickými a psychologickými prostředky.
Dificility jsou většinou determinovány celým komplexem podmínek a příčin, což je důležité jak pro jejich diagnostiku, tak pro nápravu.
Podmínky a příčiny vzniku dificilit mohou být:
biogenní–např. vliv vrozených faktorů, včetně dědičnosti,
sociogenní–např. parentogenie (příčiny tkví v rodině), pedagogenie (příčiny tkví ve výchově ve škole),
psychogenní--tkvící např. v intelektuální pasivitě, ve vystupňovaných pubertálních povahových změnách.
Úkolem pedagogických pracovníků a školních i poradenských psychologů je záměrně, cílevědomě a soustavně působit na vychovávané a vzdělávané jedince tak, aby byl zajištěn pozitivní rozvoj jejich osobnosti.
Pedagogové, výchovní poradci i psychologové ve školství musí hledat cesty, jak účinněji než dosud pracovat s psychickými možnostmi a potenciální osobností všech (i problémových) žáků, aby dosahovali úspěšnosti ve škole, v pracovním procesu i v životě.

Knihy

Problémové chování dětí a mládeže -- autor: Navrátil Stanislav, Mattioli Jan
Řízení o zaplacení směnečného nároku -- autor: Chalupa Radim
Problémové chování psů -- autor: Eichler Ivo
Problémové chování psů -- autor: Eichler Ivo
Problémové partie -- autor: Haddon Mark

Komentáře ke slovu problémové děti a mládež


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problémy výchovy dětí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2312
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz