pojem identifikace až pojem idioblast - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
identifikace  >>   zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání; ztotožnění se s někým 2 komentáře» identifikace
identita  >>   totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka  » identita
ideo-  >>   první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový  » ideo-
ideograf  >>   ideogram  » ideograf
ideografie  >>   způsob psaní s použitím ideogramů  » ideografie
ideogram  >>   znak pro pojem, ideu, ideograf;báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum  » ideogram
ideokracie  >>   vláda idejí  » ideokracie
ideologie  >>   soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost;soustava idejí, která odráží přesvědčení a zájmy národa, politických celků ap. a je základem politického jednání; soubor přesvědčení, jehož prostřednictvím určitá skupina nebo společnost dává skutečnosti řád a činí ji srozumitelnou; nauka o povaze a původu idejí 1 komentář» ideologie
idio-  >>   první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní  » idio-
idioblast  >>   buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk  » idioblasthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz