Pojem parciální nedostatky řeči

Slovo:

parciální nedostatky řeči, jazyka a poznávacích procesů


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Mezi symptomy této poruchy, závady či dificility patří:
- nedostatečně rozvinutá řeč
- nedostatky v porozumění řeči
- dyslalické potíže (patlavost v řeči)
- značné potíže ve čtení a jazykových předmětech, ač např. v matematice dobře prospívá
- zadrhování při čtení
- zaměňování slov a písmen
- na konci prvního ročníku i později dítě zaměňuje tvarově nebo zvukově podobná písmena
- slabikování
- neschopnost při čtení sledovat obsah čteného (i ve vyšším ročníku)
- obtížný sklad i jednoduchých slov
- dítě při čtení vyslovuje jen s většími obtížemi těžší skupiny souhlásek a těžší neznámá slova-přehazuje hlásky a slabiky, hlavně koncové, vynechává hlásky a slabiky
- "poznává" najednou celá slova, domýšlí si koncovky a slabiky (často chybně)
- přehazuje často pořadí hlásek a slabik ve slově (maso-samo, tam-mat, svatba-stavba, suk - kus atd. - jde o tzv. kinetické inverze).
Při zaměňování zrcadlově nebo tvarově či zvukově podobných písmen: s-z, p-q, m-n, h-k, z-c, b-d, t-j jde o tzv. statické inverze (reverze).
Rozlišování zrcadlových písmen souvisí s vývojem uvědomělého poznávání pravé a levé strany. Někdy je čtení jen nápadně pomalé, těžkopádné, ale bez typických chyb.
V písemném projevu dítěte často vynechává a přidává písmenka, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky: di-dy atp.,
-špatně píše tvary písmen,
- zaměňuje je, přehazuje pořadí písmen ve slově (dysortografie bývá asi v 60 % spojena s dyslexií).
Kvalitativně vážnější specifická porucha čtení, která je v Mezinárodní klasifikaci nemocí 10 zařazena mezi specifické vývojové poruchy školních dovedností, musí mít přítomny tyto dva znaky:
1/ Skóre přesnosti anebo chápání čteného je nejméně dvě standardní odchylky pod očekávanou úrovní pro chronologický věk a obecnou inteligenci dítěte, přičemž jak schopnost čtení, tak i IQ je hodnoceno podle individuálně provedeného testu, standardizovaného pro danou kulturu a vzdělávací systém.
2/ Anamnéza vážnějších potíží při čtení nebo skóre testu, které splňují první /výše uvedené/ kriterium v dřívějším věku a skóre v písemném testu, který je nejméně dvě standardní odchylky pod úrovní očekávanou pro chronologický věk a IQ dítěte.
Specifická porucha čtení přitom není přímým důsledkem vadné zrakové nebo sluchové ostrosti ani neurologické poruchy.
Podle profesora Zdeňka Matějčka (1922-2004) v České republice popsal dyslexii jako první profesor Josef Langmeier (1921-2007) v roce 1952.
Mezi další parciální nedostatky poznávacích funkcí patří např.:
- snížená výkonnost v oblasti některé duševní funkce (např. ve zrakovém a sluchovém vnímání a pozornosti)
- poruchy vývoje řeči
- počítání na prstech
- obtížné odpoutávání se od názoru a obtížné vypracování číselných pojmů (dyskalkulie)
- velké potíže při kreslení a malování (dyspinxie)
- závady ve vnímání a reprodukci hudby, neschopnost zapamatovat si melodii a reprodukovat rytmus (dysmúzie).
Odborná psychologická diagnostika dětí specifickými závadami a poruchami učení:
Vedle speciálních zkoušek čtení srovnávaných s testy inteligence můžeme využít i Zkoušku G sestavenou slovenským pedagogickým psychologem Mikulášem Milanem (1915–1976) pro diagnostiku porozumění obsahu čteného textu. Zkouška G vysoce korelovala s testem verbální inteligence. Aplikovanou je stále zkouška čtení od profesora Z.Matějčka a klinického logopeda Z. Žlaba, která v kombinaci s omnibusovou zkouškou inteligence může být využita i diagnostice specifické poruchy čtení.
Klasifikace a hodnocení dětí se specifickými závadami a poruchami učení:
U žáka s prokázanou poruchou se ve výchovně vzdělávacím procesu používají klasifikační stupně pouze v případech, kdy mají skutečně informativní hodnotu, jinak se užívá převážně slovní hodnocení. Při slovním hodnocení se uvádí: ovládnutí učiva předepsaného osnovami (např. ovládá se značnými mezerami), úroveň myšlení (např. odpovídá nesprávně i na návodné otázky), úroveň vyjadřování (např. vyjadřuje se s potížemi), úroveň aplikace vědomostí (např. dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává), píle a zájem o učení (např. má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty).
Ve vyšších ročnících základní i střední školy učitelky a učitelé při klasifikaci a hodnocení přihlížejí k druhu a stupni nápravy poruchy, pokud má vliv na úroveň práce v jednotlivých předmětech. Místo kontrolních prací a diktátů, na jejichž výsledky má porucha vliv, volí individuální formy zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků.

Knihy

Zářečí - Řeči - Za řečí -- autor: Bulvová Renata
Řeči řeči -- autor: Boyle T. C.
Řeč těla -- autor: Bruno Tiziana, Adamczyk Gregor
Řeč těla -- autor: Bruno Tiziana, Adamczyk Gregor
Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět) -- autor: Vaňková Irena

Komentáře ke slovu parciální nedostatky řeči, jazyka a poznávacích procesů


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » parciální strumektomie
následující slovo: » parciální subdeprivace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2599
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz