Pojem percepce a její závady a poruchy

Slovo:

percepce a její závady a poruchy


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Závady a poruchy vnímání
K závadám a poruchám vnímání patří především defekty způsobené kvantitativními a kvalitativními odlišnostmi čidel, ať je to krátkozrakost, dalekozrakost, šeroslepost, nedoslýchavost atp.
Kvantitativní jsou např.:
- nedoslýchavost a hluchota,
hyperakuze (přecitlivělost na zvuky),
diplakuze (dvojité slyšení),
diplopie (dvojité vidění),
- slabozrakost až slepota,
- hypogeuzie (dysgeuzie) až ageuzie (částečná či úplná ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty),
(opakem je palatabilita, což je pozitivní a subjektivní hedonická chuťová reakce na vůni, vzhled, konzistenci a strukturu konzumovaných nápojů a jídel),
- parosmie - porucha čichového vnímání.
Kvalitativní ( v oblasti zrakové, sluchové, hmatové, čichové, chuťové) jsou:
Iluze - zkreslený vjem, nesprávná interpretace zevního podnětu.
Vjem je vyvolán skutečným podnětem, ale plně mu neodpovídá, vnímající si nereálnosti může být vědom, ale nedokáže ji korigovat (např. zrakové iluze - člověk v šeru má dojem, že pohybující se strom je útočník, který ho může ohrozit, sluchové – štěkot psa vnímá jako nadávky člověka, tělové – např. iluze gravidity u žen...). Iluze se může objevit i u zcela zdravých jedinců.
Pseudoiluze – uvědomuje si nereálnost interpretace.
Achromatopsie (monochromatoza) - úplná barvoslepost, neschopnost rozeznávat barvy, černobílé vidění.
Barvoslepost bývá u mužů častější než u žen.
Dichromatopsie (dichromazie)– částečná barvoslepost např. protanopie a lehčí protanomálie (pro červenou barvu), deuteranopie a lehčí deuteranomálie (pro zelenou barvu), tritanopie a lehčí tritanomálie (pro modrou barvu).
Vysoký výskyt výrazné selektivní percepce pod vlivem afektů, emocí nebo stáří může signalizovat percepční obranu, stres nebo i vážnější poruchu znemožňující objektivní vnímání a hodnocení reality.
Mezi tzv. percepční dysfunkce patří tendence k zrcadlovému vidění, nižší úroveň tvarové diferenciace, nedotváření celosti tvaru z organizovaně strukturovaných částí.
Vážnou poruchou vnímání je daltonismus, což je úplná nebo částečná barevná slepota. Místo barev vidí postižený odstíny šedi.
Nejvážnější poruchou vnímání jsou halucinace, klamné, šalebné vjemy. Při nich objektivně nepůsobí na čidla zvenčí určitý podnět, člověk však má přesto nejen dojem, ale nevývratné přesvědčení, že jde o skutečný vjem. Halucinace mohou být akustické (sluchové), např. akoasmata (jednoduchové sluchové halucinace jako jsou záslechy, zvonění, skřípání, praskání, hukot), dále optické (zrakové), např. záblesků, barevných skvrn, jisker, tj. fotomy, dále mikropsie
( zrakové vnímání předmětů ve zmenšených rozměrech než je tomu ve skutečnosti), čichové (odorace či olfakce), chuťové (gustace), např. mladý psychotik tvrdil, že ho jeho matka chtěla otrávit pomocí cyankali, které mu dala do jídla, které mělo chuť jader meruněk, hmatové (taktilní), verbálně motorické, intrapsychické, kombinované atp. Nemocní mají zvýšený pocit pravdivosti zážitku a nejsou schopni kritického ověření jeho pravosti. Halucinace se vyskytují také u intoxikací.
Pseudohalucinace jsou zdánlivé vjemy vznikající bez vnějšího podnětu, kdy však člověk připouští omyl, nereálnost vnímaného a je schopen kritické opravy.
Při vnímání prostorových vlastností předmětů mohou vznikat zrakové klamy. Mnohé z nich se vysvětlují tzv. centrací, což je soustředění vnímání na jednu část zorného pole, na tzv. figuru. To, co vnímáme nejasně, je tzv. pozadí. Figura se ovšem za určitých okolností může stát pozadím a naopak.
Jiným klamem je tzv. fí-fenomen jednoho ze zakladatelů tvarové psychologie Maxe Wertheimera (1880 - 1943). Podněty vyskytující se současně nebo objevující se rychle po sobě nejsou vnímány jako elementy vedle sebe, ale vzájemně na sebe působí a vytvářejí tvar (Gestalt), tj. celek, který se nedá redukovat na součet částí.
Pro diagnostiku různých poruch je důležitá např. mydriáza, rozšířením zornic.

Knihy

Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka -- autor: Vitásková Kateřina, Červinková Helena, Dzidová Lenka
Poruchy metabolismu a výživy -- autor: Svačina Štěpán, kolektív autorov
Poruchy dýchání ve spánku -- autor: Betka Jaroslav, Kubíčková Jaroslava, Klozar Jan, Šonka Karel, Kolektiv autorů
Správanie (chcenie) človeka a poruchy správania -- autor: Kafka Jozef
Hyperkinetická porucha a poruchy chování -- autor: kolektiv a, Paclt Ivo

Komentáře ke slovu percepce a její závady a poruchy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » percepce (vnímání)
následující slovo: » percepcionalismus
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2272
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz