Pojem duševní hygiena

Slovo:

duševní hygiena


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

vědní obor, nauka o tom, jak se chránit před duševními závadami (dificilitami), poruchami chování a prožívání, pa poruchami oosbnosti a jak upevňovat duševní zdraví a rozvíjet adekvátní a optimální fungování duševní činnosti, též psychohygiena a mentální hygiena. Duševní hygiena představuje „systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy“ (Míček, 1984). Zpočátku se duševní hygiena zaměřovala na deskripci negativních vlivů na duševní zdraví člověka. Později je její zájem rozšířen i o eliminaci těchto negativních vlivů a na snahu o rozvoj jedince. (Bedrnová, 1999). Počátky duševní hygieny jsou spjaty již se starověkem. Myšlenky uchování duševního zdraví se zde objevují ve spisech filozofických, lékařských i ve společenských normách. Např. antický filozof Demokritos spatřuje optimalizaci individuálního života v nalezení rovnováhy mezi sebou, přírodou a okolním světem, ve střídmosti a schopnosti radovat se z maličkostí. (Bedrnová, 1999) Pojem a termín „duševní hygiena“ se do života společnosti podařilo prosadit Cliffordu W. Beersovi na začátku 20. století. Postupně jsou zakládány různé organizace věnující se duševní hygieně (např. Světová federace duševního zdraví – WFMH – World Federation for Mental Health), mnoho odborných autorů se zabývá touto problematikou z nejrůznějších úhlů pohledu. Na duševní hygienu ve školním prostředí se zaměřují Černý, Míček, Hřebíček, Bartko aj. Uvádějí nejrůznější faktory, které ovlivňují psychické zdraví školáka. Černý (1960) spatřoval problémy v osobnosti a specifikách dítěte či učitele, v jejich vzájemném vztahu i ve vztahu dětí mezi sebou, ve změně školy nebo třídy, ve vlivu médií. Profesor Libor Míček (1984) zkoumal vliv učitele, vyučovacího procesu, problémy školní zralosti, přetěžování žáka, výkonnostní křivky žáků a žákyň, přiměřeného výběru učiva, nepozornosti, aktivity žáků, respektování didaktických zásad a sociálně psychologických aspektů výchovy), kázně, zkoušení. Engelmeyer (1974) se zabýval především duševní hygienou práce, Schenk-Danzingerová (1980) analyzovala negativní emoční zážitky dítěte a kvalitu a kvantitu frustrační tolerance, přetěžování, vyřazování z třídního kolektivu, Bühlerová (1958) popsala stres ze zkoušení, ze soutěživosti, z netaktnosti vůči dětem ale připomínala potřebu sounáležitosti a potíže s přestupem dítěte do nové třídy či školy. Všechny uvedené problémy řeší též psychologie zdraví, která se zaměřuje nejenom na hygienu a pohodu psychikou, ale i na pohodu somatickou a sociální.

Komentáře ke slovu duševní hygiena


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » dušesloví
následující slovo: » duševní pohoda
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:746
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz