Pojem edukativní psychologie a její úkoly

Slovo:

edukativní psychologie a její úkoly


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Edukativní psychologie (též pedagogická psychologie) zkoumá psychologické zákonitosti procesu vyučování a výchovy (s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem člověka). Podle Václava Příhody ji můžeme definovat jako soustavu poznatků o vnitřní zákonitosti změn navozených v chování člověka během výchovně vzdělávacího procesu. Ladislav Ďurič charakterizoval pedagogickou psychologii či edukativní psychologii jako vědu o psychologických zákonitostech permanentního a cyklického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých.
Edukativní psychologie (pedagogická psychologie) se zabývá aplikací psychologických poznatků v pedagogické praxi, tj. ve vyučování a výchově dětí, mládeže i dospělých. Zkoumá změny v osobnosti jedince podmíněné a navozené výchovně vzdělávacím procesem.
Značné změny psychiky a osobnosti během edukace ve škole se týkají:
vědomostí, znalostí, zvyků, návyků a dovedností,
adaptivního chování, názorů a postojů,
hodnotových orientací a životního stylu.
Menší změny lze očekávat v takových vlastnostech osobnosti, jako jsou:
temperament a osobní tempo,
inteligence,
expresivní chování,
introverze,
extraverze,
neuroticismus,
psychoticismus.
Změny v psychice a osobnosti žáka během edukace zkoumá a navrhuje tzv. edukostrategie.
Pedagogická psychologie, resp. psychologie edukace (vzdělávání a výchovy) zkoumá rovněž:
otázky poznávání žáků (dětí i dospělých),
zvláštnosti jednotlivých vývojových etap osobnosti ve vztahu k vyučování a výchově,
problémy psychologických základů vyučovacího procesu,
účinnost didaktických postupů,
předpoklady a podmínky racionalizace vyučování a výchovné práce,
motivaci v pedagogickém procesu (např. význam potřeb, zájmů),
problémy poznávací činnosti a jejího rozvoje ve výchovně vzdělávacím procesu,
problémy psychologických základů výchovy (tělesné, intelektuální, estetické, polytechnické, volní, charakterové, citové a mravní), problém kázně z hlediska psychologického,
problémy psychologie žákovského kolektivu, jeho utváření a ovlivňování - vliv základních činitelů vývoje na osobnost (dědičnost, prostředí, výchova, sebevýchova),
problémy mechanismů utváření duševních zvláštností (socializace, nápodoba, ztotožnění (identifikace) atp.) během výchovné a vzdělávací činnosti.
Vztah pedagogická psychologie a obecné psychologie: obě se zabývají mechanismy chování a prožívání, ale pedagogická psychologie je zaměřena speciálně na formování lidské osobnosti v procesu vyučování a výchovy ve škole i v rodině. Z obecné psychologie čerpá pedagogická psychologie teoretická východiska.
Vztah pedagogická psychologie a vývojová - ontogenetické psychologie: obě se zabývají psychologickými zvláštnostmi určitých věkových údobí, ale edukativní (pedagogická) psychologie si především všímá, jak jsou tyto zvláštnosti ovlivňovány vyučováním a výchovou.
Pedagogická psychologie a pedagogika: obě se zabývají výchovou a vzděláním, avšak pedagogická psychologie se primárně zabývá tím, jak vyučování a výchova působí na psychiku a osobnost člověka, kdežto pedagogika se zabývá primárně zkoumáním toho, jak optimálně vyučovat a vychovávat z hlediska cílů výchovy a vyučování (tedy z hlediska pedagogické axiologie). Zkoumá všechny formy intencionálního (záměrného) působení na rozvoj osobnosti.
Pedagogická psychologie a sociální pedagogika: obě se zabývají žáky a výchovou, avšak sociální pedagogika je zaměřena na výchovu jako společenský jev a na školní třídu jako společenskou skupinu. Pedagogická psychologie je zaměřena na psychiku konkrétního žáka formovanou skupinami i jedinci ve výchovně-vzdělávacím procesu, zejména ve škole i v rodině.

Knihy

Jedu Edu -- autor: Tatíčková Irena
VYMYSLÍM TO - edukativní soubor her
Povím ti to - Edukativní soubor her
Baby edukativní kostky V lese
Scooby-Doo! - Kovová tabulka / Edukativní hračka

Komentáře ke slovu edukativní psychologie a její úkoly


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » edukativní interakce
následující slovo: » edukativní, sociální a biologické determinanty psychiky
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:765
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz