Pojem pozice ve skupinách

Slovo:

pozice ve skupinách


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Pozice je souhrn práv, prestiže a povinností, které skupina jednotlivci určila. Člen určité sociální skupiny postupně poznává a přijímá za svůj systém skupinových pravidel, norem a cílů ve vyjadřování, v oblékání, v celém hodnotovém systému, což vše má vliv na utváření a změny jeho vlastní osobnosti, na tzv. individuální vzorec chování ve společnosti. Z dané pozice se odvíjejí očekávání na chování člověka v této pozici. Např. od pozice otce se očekává, že bude zabezpečovat existenci rodiny, udržovat emocionální vztahy k manželce a dětem, vychovávat děti a chovat se jako dospělý člověk. Protože je člověk členem více skupin, zaujímá také více různých pozic, které se navzájem značně liší.
Podle teorie "žebříku" nezačíná každý z nás kulturně na stejné příčce. Záleží na kulturním kapitálu typickém pro každou rodinu.
Na základě sociometrických testů zjišťujeme např. tato postavení (pozice) ve skupině:
Star (hvězda) je osoba populární. Získává ve skupině největší počet atrakcí (pozitivních voleb). Jde o tzv. postavení alfa.
Izolovaná (outsider) je "mimostojící" osoba, která nezískává žádnou volbu v sociometrickém testu. Ačkoliv je fyzickým členem skupiny, je psychologicky izolovaná od ostatních členů skupiny (tvoří tzv. "sociální ostrov"). Izolovaný jedinec sám také nikoho nevolí.
Marginální (okrajová, ale akceptovaná) je osoba, která získává relativně málo pozitivních voleb (méně než lze očekávat při náhodném rozvržení voleb). Jde o osoby v tzv. hvězdném stínu.
Odmítaná osoba dostává v sociometrickém testu pouze negativní volby (repulse). Upoutává sice pozornost členů skupiny, ale tato pozornostformu odmítání. Taková osoba je v situaci "černé ovce", resp. "obětního beránka". Jde o tzv. postavení omega.
Rovnocenná osoba s průměrnými volbami má postavení souřadné (gama).
Beta postavení zaujímá jedinec, který je uznáván jako expert či zkušenější starší bratr nebo sestra. Jeho postavení na rozdíl od postavení alfa však nepostrádá ze strany ostatních kritičnosti.
Bývají uváděny i jiné pozice, např. obětní beránek, fackovací panák, šašek (klaun), opozičník, svůdce, strážce demokracie, moralista, závislý souputník, aktivní pomocník, oponent, nezúčastněný. Epigon je zastáncem neformálního vedoucího. Konformista se nechává vést formálním vedoucím.
Trvalejší postavení, které má jedinec vzhledem ke svým vlastnostem v sociální skupině nebo v sociálním systému, se nazývá status. Vyjadřuje pozici v hierarchii společenské prestiže. Status se často pojí s určitým symbolem (např. hodnost u vojáků, akademický a pedagogický titul u vysokoškolských učitelů). Symboly jsou oceňovány jako znaky úspěchu. Úspěšný člověk mívá často tzv. vysoký sociální kapitál. To znamená že ho zná více lidí (a ví o jeho úspěších), než jich zná on sám. Má také vyšší úroveň bydlení, zařízení bytu, příjmů apod.
I částečné zlepšení sociálního statusu je pokládáno za společenský vzestup.
V oblasti vztahu vedoucího k podřízeným, hlavně pokud jde o definici funkcí, postavení, pozic, rolí jednotlivých podřízených, je třeba vzít rovněž v úvahu zjištění, že skupiny, ve kterých je hierarchie postavení stabilní, jsou efektivnější než skupiny, ve kterých vztahy mezi osobami jsou nestabilní. Rozdělí-li např. vedoucí pracoviště jednotlivé funkce na pracovišti zaměstnancům nejprve na zkoušku s tím, že jim funkci přidělí stabilně až po určité zkušební době, kterou projdou postupně ještě jiní pracovníci, riskuje vzplanutí boje o stabilní postavení ve skupině.
Je třeba co nejrychleji vytvořit stabilní hierarchii pozic ve skupině, aby nedocházelo ke konfliktům a bojům o postavení. Včasné ustavení stabilní hierarchie šetří čas a energii skupiny pro vlastní práci. To však neznamená, že bychom neměli ověřovat zdatnost kandidátů na vedoucí místa termínovanými úkoly. Je třeba vědět, že formální udělení stabilního postavení se nemusí shodovat s neformálním získáním tohoto postavení ve skupině. Každý, kdo zaujímá ve skupině určité místo, musí usilovat o shodu mezi formální a neformální složkou svého postavení. Vztahy mezi lidmi mohou být posuzovány jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru.
Člověk se pravděpodobně nepřímo "nakazí" i běžným chováním druhého člena skupiny, čím větší prestiž se tomuto členu skupiny připisuje ostatními členy skupiny. "Nakazí" se pravděpodobně i přímými sugestivními pokusy o ovlivňování, a to tím více, čím větší je předpokládaná moc toho člena skupiny, který ovlivňuje. Konformní průměrný člověk směřuje k tomu, aby dosáhl schválení svého chování těmi členy skupiny, u nichž předpokládá velkou moc. Čím více člověk předpokládá moc u sebe sama (podle svého vlastního mínění), tím pravděpodobněji působí přímými podněty na jiné. Osoby s velkou předpokládanou mocí činí více pokusů o ovlivňování jiných a jsou v těchto pokusech úspěšnější než osoby s malou mocí.

Knihy

2100 ásan -- autor: Lacerda Daniel
Ex-pozice -- autor: Pachmanová Martina
Jóga na židli pro seniory -- autor: Lehmkuhl Lynn
Tětivou snů -- autor: Klíma Miloslav, Novák Vladimír, Šplíchalová Kateřina, kol.
100 her pro děti do tří let -- autor: Bäcker-Braun Katharina

Komentáře ke slovu pozice ve skupinách


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pozice star
následující slovo: » pozice ve skupině
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2432
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz