pojem psychosomatický až pojem psychro- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
psychosomatický  >>   psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev;související jak s myslí, tak tělem;související s vlivem mysli (psychických faktorů) na tělo (a naopak), zvl. co se týče onemocnění  » psychosomatický
psychotechnika  >>   postup užité psychologie; zkoumání duševních dispozic  » psychotechnika
psychoterapie  >>   cílevědomé léčebné působení na psychiku a celou osobnost člověka s primárním cílem pozitivně změnit jeho chování (konativitu), poznávání (kognitivitu), prožívání (emotivitu), hodnotový systém i tělesné funkce  » psychoterapie
psychotest  >>   psychologický test, výzkumná metoda vyhodnocující některou vlastnost či vlohu  » psychotest
psychotický  >>   související s duševní poruchou, odchylkou  » psychotický
psychotik  >>   člověk trpící psychickou poruchou projevující se těžkými poruchami vnímání, emocí, myšlení i chování 1 komentář» psychotik
psychotronika  >>   obor zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (proutkařstvím, telepatii, jasnovidností); metapsychologie, parapsychologie  » psychotronika
psychotronní  >>   psychikou způsobený, vytvořený; duševního původu psychotropní, ovlivňující duševní činnost, psychiku (např. p. léky)  » psychotronní
psychóza, psychosa  >>   duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti  » psychóza
psychro-  >>   první část složených slov mající význam chladný, vlhký  » psychro-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz