Pojem kvalita

Slovo:

kvalita


Upozornění:
vložil uživatel Karel Kubelka* a ověřil editor

Význam:

• vztah mezi očekávanou / požadovanou užitnou vlastnosti věci nebo služby, a užitnou vlastnosti skutečnou

• jakost

• podstatná určenost k předmětu, vzhledem k níž je předmětem daným a ne jiným předmětem, souhrn vlastností, jimiž se věc jako celek odlišuje od jinéhoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, saturace potřeb v rodině, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, mentalizace, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, školní výkonnost, osobnost dítěte, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, spirituální kapitál, perignóza, youtuberství, edukace ve zdravotnictv?, agresibilita, bokeh, robusta, paliativní medicina, family genogram (angl.), apelační systém, QoL zkratka, hypnogram, mikrodeprivace, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, Úvod do behaviorismu, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, makrodeprivace, globální sebevědomí, kontingentní lidská důstojnost, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, quality orientation (angl.), sebepoznání a sebeřízení, láska, osobnost a jeji poznavani, poznávání dificilit, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Zjišťování záporů řídící práce, extrapunitivita a agresivní chování, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, privátní ego, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, podrážděnost, redukované vědomí, prevence syndromu vyhoření, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), myšlení v pracovním procesu, pracovní motivace a stimulace, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, závady a poruchy vývoje řeči, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, osobnost a její poznávání, prevence, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Famile a persona, zájmy, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, musgrávky, communication quality (angl.), Karnofského škála, akontabilita, Index lidského rozvoje, sociální kapitál, efektivita týmu, pedagogická evaluace, expanzivní blud, PUSH faktory, audit škol, PULL faktory, salutogenní, behaviorální příznaky stresu, dysfunkční etapa života, V - faktor osobnosti, degradace osobnosti, práh algie, kvartérní prevence, reminiscenční terapie, mravnost, chronická bolest, konsekvenciální etika, selfness, quality assurance (angl.), salutory, certifikace, orální zdraví, euronight, kondicioner, komerční, konstruktivizmus, konzumní, koštýř, charakteristika, hot, draft, emergentní, first class, geofaktor, kvalimetrie, kvalitativní, super, sorta, ethos, edukometrie, eurocity, saprobie, reklamace, LQ, módní, NLQ, princip, androgynie, pedagogická akontabilita, autorita neformální, formální autorita, kompetence sociální a personální, mystery shopping, mystery calling (angl.), ECTS Label, bonitas (lat.), qualitas (lat.), SQUALA (zkratka), Subjective Well-Being (angl.), didaktický materialismus, kapabilita, high fidelity (Hi-Fi), regredování, SEIQoL, regredovat, quality assessment and control, kreditabilita, spěnka, woolmark, etická dimenze, livability, Kobasa Suzanne, DVD, sleep quality (angl.), quality of live (angl.), kvále, physical self-concept, QALY zkratka, screener, impaktový faktor (IF), sebemonitorování, HDI v národohospodářství, quality label, psychosociální klima školy, profesní bonita, aspirační úroveň, genogram, sociální gradient, Smart Drugs (angl.), gradualiter, quality of life (angl.), egománie, feromonita, high quality, kurikulum, spánková deprivace, fenomén poslušnosti, error in qualite, interetnické sociální klima, deklamaceKnihy

Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve -- autor: Konečný Vladimír
Kvalita života -- autor: Rečková Jana
Kvalita (ve) vzdělávání -- autor: Janík Tomáš
Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou -- autor: Hlinková Edita, Nemcová Jana, Ovšonková Anna
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních -- autor: Bužgová Radka

Komentáře ke slovu kvalita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kvalimetrie
následující slovo: » kvalita života
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1669
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz