Pojem kvalita

Slovo:

kvalita


Upozornění:
vložil uživatel Karel Kubelka* a ověřil editor

Význam:

• vztah mezi očekávanou / požadovanou užitnou vlastnosti věci nebo služby, a užitnou vlastnosti skutečnou

• jakost

• podstatná určenost k předmětu, vzhledem k níž je předmětem daným a ne jiným předmětem, souhrn vlastností, jimiž se věc jako celek odlišuje od jinéhoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

youtuberství, edukace ve zdravotnictv?, agresibilita, hypnogram, spirituální kapitál, perignóza, QoL zkratka, robusta, bokeh, mikrodeprivace, makrodeprivace, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, globální sebevědomí, kontingentní lidská důstojnost, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, apelační systém, family genogram (angl.), high fidelity (Hi-Fi), etická dimenze, livability, Kobasa Suzanne, kapabilita, mystery calling (angl.), autorita neformální, kompetence sociální a personální, mystery shopping, DVD, woolmark, kreditabilita, communication quality (angl.), musgrávky, paliativní medicina, quality assessment and control, regredovat, spěnka, SEIQoL, regredování, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebevědomí zvýšené, sebevědomí normální, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, etika a estetika ve společnosti, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, motivace chování a prožívání, osobnost a její poznávání, sebeřízení, prevence, životní styl člověka a jeho poznávání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, mentalizace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, předmět psychologie duševního vývoje, školní výkonnost, osobnost dítěte, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, formální autorita, ECTS Label, audit škol, PUSH faktory, PULL faktory, salutogenní, orální zdraví, euronight, ethos, edukometrie, eurocity, behaviorální příznaky stresu, expanzivní blud, efektivita týmu, dysfunkční etapa života, V - faktor osobnosti, selfness, sociální kapitál, Index lidského rozvoje, pedagogická evaluace, akontabilita, Karnofského škála, super, sorta, charakteristika, komerční, kondicioner, konstruktivizmus, hot, geofaktor, draft, emergentní, first class, konzumní, koštýř, princip, reklamace, saprobie, NLQ, módní, kvalimetrie, kvalitativní, LQ, quality assurance (angl.), salutory, interetnické sociální klima, kurikulum, high quality, gradualiter, error in qualite, fenomén poslušnosti, genogram, sociální gradient, spánková deprivace, Smart Drugs (angl.), quality of life (angl.), SQUALA (zkratka), Subjective Well-Being (angl.), didaktický materialismus, bonitas (lat.), qualitas (lat.), sleep quality (angl.), egománie, feromonita, quality of live (angl.), impaktový faktor (IF), screener, kvartérní prevence, reminiscenční terapie, mravnost, androgynie, degradace osobnosti, práh algie, certifikace, konsekvenciální etika, chronická bolest, pedagogická akontabilita, quality label, physical self-concept, kvále, QALY zkratka, sebemonitorování, HDI v národohospodářství, psychosociální klima školy, profesní bonita, aspirační úroveň, deklamaceKnihy

Kvalita života -- autor: Rečková Jana
Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve -- autor: Konečný Vladimír
Škola a kvalita -- autor: Turek Ivan
Kvalita (ve) vzdělávání -- autor: Janík Tomáš
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních -- autor: Bužgová Radka

Komentáře ke slovu kvalita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kvalimetrie
následující slovo: » kvalita života
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1591
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz