Pojem studijní maladaptace vysokoškoláků

Slovo:

studijní maladaptace vysokoškoláků


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Bývá aktuální ve zkouškovém období a těsně po něm (nejčastěji po druhém semestru), když studující selhal či selhala při zkouškách. Nejčastějšími příčinami bývají nedostatečně rozvinuté sebepoznání a autoregulace, neznalost či nedodržování zásad správné techniky učení a zásad duševní hygieny.
Antropologický výzkum vysokoškoláků, který provedl Institut hygieny a epidemiologie v Praze, ukázal, že u vysokoškoláků ve srovnání s minulým stavem se projevují častější psychické poruchy jak u chlapců, tak dívek, hlavně právě ve zkouškovém období, způsobené nadměrnou zátěží při kumulaci zkoušek v krátkém časovém údobí.
U skupiny klientů psychologické poradny pro vysokoškoláky převládá typ introvertní osobnosti, stabilní i labilní, temperamentu melancholického a flegmatického. Zvýšená neurolabilita je charakteristickým znakem klientely vysokoškolské poradny. Studentům se studijními problémy chybí přiměřené volní a asertivní vlastnosti. Neumí se prosazovat, zdravě soutěžit a sebevědomě vystupovat. Často se objevuje nejistota a nedůvěra ve vlastní schopnosti.
Základním úkolem psychologické péče je nejprve rozpoznat hlavní příčiny studijního neúspěchu, odborně zhodnotit jejich strukturu a vzájemnou vázanost. Druhou fází je doporučit studentovi takové techniky i styl studijní práce, které jsou v relaci ke zjištěným skutečnostem (osobnosti). Obvykle však nestačí jen doporučit vhodný postup, nýbrž vést studenta k tomu, aby si jej dokázal osvojit.Některá související slova

women studies, klinická psychologie, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, EQF zkratka v Evropské unii, schopnosti a nadání, klinický psycholog, kreativní a talentované osoby, Úvod do duchovědné psychologie, prosociální a morální charakter, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), profesní orientace a její zjišťování, mravnost a její výchova a sebvýchova, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Koláček Štěpán (1930-2011), dlouhověkost, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, Etický a morální charakter, výběr a volba povolání, Filozofie, sebeřízení, pedagogicko psychologické výzkumy, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, Bühlerová Ch., Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Teoretická východiska psychologického poradenství, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Souček Rudolf, Šeracký František, Vaněk Jan, Maňák Josef, Blížkovský Bohumír, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Beneš Edvard, LL.M.Knihy

Nejisté dny sametové revoluce -- autor: Jílková Marie
Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky -- autor: Prudký Libor
Základy elektrotechniky (Studijní modul 3), Základy elektroniky (Studijní modul 4) -- autor: Vysoký Petr, Malý Karel, Fábera Vít
Studijní slovník,anglicko-český/komplet -- autor: neuveden
Studijní texty k dějinám farmacie -- autor: Dohnal František

Komentáře ke slovu studijní maladaptace vysokoškoláků


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studijní a profesní poradenství
následující slovo: » studijní obory 77 na univerzitách
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3215
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz