Pojem zdravý životní styl

Slovo:

zdravý životní styl


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Respektování zásad normálního a zdravého životního stylu je pro všechny lidi velmi důležité např. proto, že jim pomůže odvrátit různé choroby a dokonce jim může prodloužit délku kvalitního, pohodového a spokojeného života.
Významný německý psycholog Hans Thomae (1915-2001) užíval pro životní styl, způsob, sloh označení "tematika života" či "vnitřní tematika" a její význam vidí ve směřování k určitému komplexu hodnot.
ŽIVOTNÍ STYL, sloh, způsob je bytostně důležitý dynamický mechanismus, jímž člověk řeší své pracovní a životní problémy. Může být vyjádřen buď hodnotami, k nimž člověk směřuje, nebo metodami, jichž při dosahování svých cílů používá. Někteří psychologové a pedagogové kladou důraz na cíle (hodnoty), jiní na metody dosahování těchto hodnot. Životní sloh, styl a způsob zahrnuje vztahy člověka k lidem, zacházení s věcmi, cíle do budoucna.
Životní styl či způsob může být stanoven podle různých kritérií. Budeme-li považovat za kritérium interpersonální tendence můžeme podle Dotazníku interpersonální diagnózy (ICL) amerického psychologa Timothy Learyho (1920-1996) a kol. rozlišovat osm životních stylů:
dominantní (vedoucí),
responzibilní (zodpovědný),
kooperativní (spolupracující),
konformní (přizpůsobivý),
submisivní (podřídivý),
rázný až agresivní,
afiliantní (laskavý),
individuální (nezávislý).
Pokud za kritérium budeme považovat preferované životní hodnoty člověka (práci, pravdu, užitek, krásu, dobro, moc, víru) můžeme ve shodě s německým psychologem, pedagogem a filozofem Eduardem Sprangerem (1882-1963) diferencovat tyto typy životního stylu:
teoretický,
ekonomický,
estetický,
sociální,
politický (mocenský),
náboženský.
Jednodušší je třídění na životní styl expresivní: upřímný, ryzí, pravdivý a na životní styl adaptivní: přizpůsobivý, účelový, neupřímný, rafinovaný a též na styl zdravý a nezdravý.
Zdravotničtí psychologové, např. Vladimír Kebza (1953-2017) často uvádějí, že životní sloh či styl má rozhodující vliv na zdraví člověka (z cca 50-60%), dále na zdraví člověka údajně působí úroveň a dostupnost poskytované zdravotní péče (z cca 15%), vnější vlivy, jako je životní prostředí, sociální vlivy (z cca 15-20%) a vnitřní, genetická predispozice organismu (z cca 10-15%). Poslední odhad se nám jeví jako minimalizující.
Z faktorů ovlivňujících naše zdraví patří životní styl mezi ty nejdůležitější. Proto i "pouhá" žádoucí a odborně zdůvodněná změna stravovacích a nutričních návyků, pitného režimu, pohybové aktivity, spánkového rytmu a prostředí, ve kterém se pohybujeme, může výrazně pomoci snížit riziko onemocnění, jako jsou např. obezita, srdečně-cévní onemocnění, cukrovka, nádorová onemocnění, závady a poruchy duševního zdraví, redukce délky života.
Za biologický základ zdravého životního stylu je právem považován zdravý spánek, zdravá výživa a zdravý příjem tekutin.
Dobrý spánek je kardinální charakteristikou zdravého životního stylu. Je základní biologickou potřebou. Díky pravidelnému a hlubokému spánku se regeneruje náš organismus, doplňuje se vitální energie a člověk může správně fungovat. Absence spánku vede k mnoha nepříjemným projevům, a to od zhoršení základní životní nálady k podráždění, únavě, vyčerpanosti, pocitům úzkostí až po různé vážnější zdravotní problémy.
Průměrná doba trvání spánku je třetina ze dne tj. asi osm hodin.
Základní dělení fází spánku je určeno tím, jak se pohybují vaše oči. Pokud se rychle pohybují, hovoříme o takzvaném REM spánku (Rapid Eye Movement-rychlý pohyb očí). Pokud jsou v klidu, prožíváte fázi NREM (Non Rapid Eye Movement). Celkem má spánek tyto fáze:
1. N-REM klidový, pomalý a synchronní spánek.- Usínání, svaly se pomalu uvolňují, mozek vysílá velmi pomalé vlny, trvá asi 5-10 minut.
2. N-REM klidový, pomalý a synchronní spánek.- Zpomaluje se srdeční tep, klesá teplota těla, vzniká rytmická mozková aktivita (tzv. spánková vřetena), trvá asi 20 minut.
3. N-REM klidový, pomalý a synchronní spánek. - Mozek vysílá velmi pomalé vlny, přechod mezi lehkým a hlubokým spánkem.
4. N-REM klidový, pomalý a synchronní spánek.- Hluboký spánek, trvá asi 30 minut.
REM paradoxní spánek je nazývaný také jako D fáze, dreaming state (stav snění). Zvýšená mozková aktivita - rychlé pohyby očí, sny, svaly jsou nejvíce uvolněné.
Celý cyklus spánkových fází se během noci několikrát zopakuje, obvykle čtyřikrát až pětkrát. Fáze REM spánku je v cyklu před probuzením delší než třicet minut.
Na životní styl člověka mají vliv i obsahy spánkových snů a i denního snění. Hodně nám o člověku a jeho psychice a osobnosti řekne, když zjistíme jaká přání (byť jen na chvíli snu splněná) se opakují v jeho snech.
Desatero pro zdravý spánek
1. Vyvětrejte místnost, kde budete spát a zajistěte zde teplotu 18-20 stupňů Celsia.
2. Dopřejte si spánku (jednorázově nebo i krátce a opakovaně) celkem sedm až devět hodin denně.
3. Uléhejte a vstávejte ve stejnou dobu.
4. Nekonzumujte večer těžká jídla a poslední pokrm zařaďte tři hodiny před ulehnutím. Tři hodiny před usnutím rovněž nepijte černou kávu, černý či zelený čaj, kolu a energetické nápoje.
5. Po večeři již neřešte problémy, které Vás mohou psychonervově rozrušit.
6. Půlhodinová denní či večerní procházka nebo relaxace po večeři Vám také pomůže usnout.
7. Léky na spaní berte jen v opravdu nutných případech.
8. Postel s kvalitní matrací a čistým povlečením užívejte pouze ke spánku. V posteli nejezte.
9. Odstraňte z ložnice televizi a počítač.
10. V místnosti na spaní a odpočinek i v celém bytě redukujte hluk a světlo.
ZDRAVÁ TŘINÁCTKA (doporučení výživy a pohybu pro dospělé vydané pro širokou veřejnost v roce 2006 podle Společností pro výživu společně s Fórem zdravé výživy):
1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou BMI (18,5-25,0) kg/m2 a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen.
2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut, např. rychle choďte nebo cvičte.
3. Jezte pestrou stravu rozdělenou do 4-5 denních jídel, nevynechávejte snídani.
4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové i vařené) a ovoce, denně alespoň 500g (zeleniny více než ovoce), rozdělené do více porcí. Občas si dejte menší množství ořechů.
5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) nebo brambory, nezapomínejte na luštěniny.
6. Jezte ryby a rybí výrobky.
7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky,zejména zakysané. Vybírejte si přednostně polotučné a nízkotučné.
8.Sledujte příjem tuků, omezte množství tuku jak ve skryté formě (tučné maso, tučné masné a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem tuku, čokoládové výrobky), tak ve formě pomazánek na chléb a pečivo a při přípravě pokrmů. Pokud je to možné, nahrazujte živočišné tuky rostlinnými oleji a tuky.
9. Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených nápojů, sladkostí, kompotů a zmrzliny.10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, solené tyčinky a ořechy, slané uzeniny a sýry), hotové pokrmy nepřisolujte.
11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin tím, že s nimi budete správně zacházet při nákupu, uskladnění i přípravě pokrmů. Při tepelném zpracování dávejte přednost šetrným způsobům, omezte smažení a grilování.
12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 litru tekutin (voda, minerální voda, slabý čaj, ovocný čaj a šťáva, vše nejlépe neslazené).
13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem alkoholu 20 g (200 ml vína, 0,5 litru piva, 50 ml lihoviny).
Desatero výživy dětí (podle Občanského sdružení Výživa dětí).
1. Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.
2. Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět - jíst by měly pravidelně 5x-6x denně.
Velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.
3. Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
4. Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky, přednostně polotučné.
5. Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
6. Učte děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.
7. Nedosolujte již hotové pokrmy. Sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.
8. Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litry tekutin denně.
9. Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.
10. Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.
Lze předpokládat, že uvedená konkrétní doporučení se budou v čase stále zdokonalovat a upřesňovat.
Závady a poruchy osobního životního stylu mají především vliv na poškozování sebe sama, své pohody, svého zdraví, protože např. nerespektuje zásady správné osobní péče o své psychosomatické zdraví, o pozitivní vnímání a hodnocení sebe sama, vnitřní klid a pohodu. Je deprivován (strádá) ten kdo nedodržuje zásady správné výživy, pohybového režimu, osobní hygieny, práce a přiměřeného odpočinku. Jde o tzv. egogenii a větší či menší sebe destrukční tendenci psychiky a osobnosti. Závady, deficity a poruchy vlastního životního stylu mají vliv na psychickou a sociální i tělesnou pohodu ostatních lidí se kterými je člověk se závadami a poruchami životního stylu v sociální interakci a komunikaci.
Zdravý životní styl obsahuje jako svůj nezbytný předpoklad normální duševní zdraví a systematikou péči o jeho udržování.
Za NORMÁLNÍ a DUŠEVNĚ ZDRAVOU obvykle považujeme osobnost přiměřeně věku:
1. autoregulovanou, která má adekvátní pocit identity, sebehodnocení, sebecit a sebedůvěru a je schopna a dovede řešit své problémy relativně nezávisle a většinou převážně sama.
2. s adekvátními mentálními reprezentacemi světa, dostatečně objektivně vnímající (percipující) realitu.
3. sociálně začleněnou, seberealizovanou, přizpůsobenou ustáleným společenským kritériím a jednající v jejich rámci.
4. individualizovanou dispozičně i zkušenostmi získanými vzorci chování.
5. stabilizovaně integrovanou, tj. takovou, jejíž všechny složky fungují jednotně, celistvě a v koordinaci s jinými, její názory, postoje a způsoby chování jsou situačně i v čase adekvátně stabilní a která má adekvátní pocit životního smyslu. Je vnitřně pohodová, klidná, vyrovnaná.
Přínosnou teorii ideálního duševního zdraví a vlastně charakteristiku optimální normality vypracovala rakousko-britská profesorka sociální psychologie na Univerzitě v Sussexu ve Velké Britanii Marie Jahodová (narozena 26.01.1907 ve Vídni-zemřela 28.04.2001 v Sussexu).
Ideálně duševně zdravá osoba má podle Marie Jahodové efektivní vlastní vnímání, realistickou sebeúctu a akceptaci sebe sama, své chování dobrovolně kontroluje, správně vnímá svět, udržuje sociální vztahy i vztahy emoční a afektivní náklonnosti, realizuje svůj subjekt možný, řídí sebe sama a je produktivní.
Jedinec duševně zdravý, normální a dobře sociálně přizpůsobený chce např. přijímat odpovědnost přiměřenou jeho věku a jeho postavení. Usiluje o to, stát se aktivní tvůrčí osobností. Je duševně odolný, psychicky zdatný. Ochotně se zúčastní zaměstnání, prací přiměřených jeho věku. Budoucnost do jisté míry preferuje před přítomností a minulostí. Dobrovolně akceptuje zkušenosti a přijímá životní roli nebo pozici a to i tehdy, když mu nevyhovuje. Ujímá se problémů, které je třeba řešit, a nehledá způsoby, jak se jim vyhnout. Dokáže činit rozhodnutí při minimu obav, nejistot, nerozhodnosti, proseb o radu a jiných forem úniku před rozhodnutím.
Bere lidi takové, jací jsou, kalkuluje s jejich reálnými vlastnostmi, i když neodpovídají jeho přáním a představám. Nachází uspokojení v reálné životní aktivitě, a ne ve snění. Využívá své schopnosti a dovednosti myslet k plánování aktivity, a ne k vyhýbání se či úniku od aktivity. Učí se ze svých neúspěchů, nesnaží se je ospravedlňovat (racionalizovat).
Nezveličuje své úspěchy, ani je negeneralizuje, nepřehání.
Dokáže říci "ne" v situacích, jež jsou pro něho dlouhodobě škodlivé, i když by mu "ano" krátkodobě mohlo přinést uspokojení. Dokáže říci "ano" v situacích, které jsou pozitivní (kladné), i když mohou pro něho být dočasně nepříjemné.
Dokáže jednat na obranu svých práv a snaží se přiměřeně bránit, děje-li se mu křivda. Projevuje přiměřeně a otevřeně své city, sympatie a dokazuje je činy. Dokáže se vyrovnat s nepříjemnostmi, bolestí a emočními frustracemi, jestliže odstranění jejich příčin není v jeho moci. Je asertivni (umí se zdravě prosadit).
Dokáže přistoupit na kompromis směřující k překonání obtíží, které se vyskytnou. Dokáže soustředit všechnu energii na dosažení vytyčeného cíle.
Zdravý duševní styl je také jednou z cest k dlouhověkosti.
Je třeba průběžně sledovat zda si člověk udržuje přiměřenou hmotnost, zda má zdravé nutriční chování a zdravý pitný režim, dostatek spánku, zda přiměřeně kombinuje svou činnost ve společnosti a pracovní činnost, zdravý pohyb s přiměřeným odpočinkem, relaxací a meditacemi, zda dodržuje zásady osobní hygieny a péče o svůj vzhled a výraz, nekouření, nedrogování, vnitřního klidu a rovnováhy, zdravé základní životní nálady, zdravého sebehodnocení i sebedůvěry a reálné seberealizace.
Mezi odborné psychologické diagnostické metody zjišťující stav životního stylu a duševního zdraví patří vedle pozorování a rozhovoru např. Dotazník životní spokojenosti (DŽS) německého psychologa J. Fahrenberga a kol., testy hodnot, potřeb, zájmů a postojů a Osobní orientační inventář (Personal Orientation Inventori- POI) amerického psychologa a psychoterapeuta Eretta Leo Shorstroma (1921-1992) identifikujícího míru a úroveń seberealizace a sebeaktualizace dospělého člověka.
Testy hodnot často zachycují rozličné zájmové a hodnotové oblasti, např. hypertelické či ideové, heterotelické, sociálně emoční, zájmově činnostní, autotelické, osobně ambiózní, materiální, tělesné.
Často užívanou jednoduchou metodou na zjišťování hodnotové orientace (hlavně u dětí) je metoda tří přání, která pomáhá odhalovat hodnotové zaměření na sebe (autotelické), na druhé osoby (heterotelické) i nadosobní (hypertelické). Existuje ovšem množství podrobnějších testů a dotazníků na zjišťování hodnotového systému.
Slovenský psycholog Ján Vonkomer sestavil dotazník Ho-Po-Mo na zjišťování hodnotových orientací, postojů k hodnotám a motivace výkonu. Pojem postoj chápe trojsložkově (jde o emotivní, kognitivní a konativní složku). Hodnotové orientace chápe jako strategickou rovinu zaměřenosti a rozhodování člověka. Postoje k hodnotám podle něho určují rovinu operační, která předchází konkrétní činnosti a motivační prostředky jsou podněty v taktické rovině. J. Vonkomer vnímá v regulaci chování a jednání hierarchii v pořadí: hodnotová orientace, postoje k hodnotám a motivační prostředky. Geneze těchto struktur je však opačná, obrácená. Prvotně působí motivační prostředky, postupně vznikají postoje a jejich další kvalitou ve vývoji jsou hodnotové orientace. Zde je evidentní vztah se socializačním procesem.
Existují také různé inventáře vztahů k novému a změně. Obsahují otázky typu: Skrývají pro vás staré věci tajemství? Je lepší koupit novou věc, než používat starou? Pokud to lze, pokoušíte se staré poškozené, ale ještě funkční věci opravovat, abyste se s nimi nemusil ještě nebo vůbec nikdy rozloučit? Tyto testy diferencují lidi na konzervativní, tradicionální a modernistické typy.
Existuje také mnoho různých inventářů potřeb člověka. Např. Inventář potřeb Mariána Hrabovského a Anny Hrabovské, který autoři označují za semiprojektivní metodiku. Obsahuje čtyřicet položek reprezentujících např. tyto potřeby: úspěch, domov, nasycení (potrava), emocionální blízkost a kontakt, pevný charakter, dodržování oficiálních norem, láska, empatie, autonomie, konformizmus, estetické prožívání, silná osobnost, bezpečí a jistota, relaxace, sex, tělesná krása, pořádek, zdraví, tvořivost.
Existuje řada dotazníků zjišťujících teoretické a praktické zájmy. Dotazníky praktických zájmů bývají modifikací původního testu F. Baumgartenové (1888-1971), který se nazýval Knihy o povolání a Dotazník zájmů o praktické činnosti, který sestavil slovenský psycholog Martin Jurčo (1926-1983).
Psychologická diagnostika pudů člověka byla rozpracována švýcarským psychologem maďarského původu Leopoldem Szondim (1893-1979). Jeho test byl vydán pod názvem Experimentální diagnostika pudů v roce 1947. Jde v podstatě o výběr z fotografií 48 osob v šesti sériích. Zkoumaná osoba má říci, které obličeje se jí zdají nejvíce a nejméně sympatické. Fotografie přitom obsahují obličeje jednotlivců, u nichž se vyskytovaly zřetelné poruchy pudové stránky jejich psychiky (např. šlo o sadisty, hysteriky, paranoidní osobnosti, maniaky).
Mezi dobře využitelné dotazníky zájmů patří dotazník S. S. Prišpuna. Jeho přílohou je seznam povolání, ze kterých si má mladý člověk vybrat ty (ne více než tři), ve kterých by chtěl pracovat nebo pokračovat ve studiu. Jsou zde uvedena povolání na nižší, středoškolské a vysokoškolské úrovni.
Obdobných variantních dotazníků pro školu, rodinu i zájemce o poradu u nichž však jejich autor již není znám, je v poradenské praxi využíváno veliké množství. Některé byly sestaveny a používány již Ústředním psychotechnickým ústavem v Praze 1, Celetná ulice 20 a Ústavem lidské práce Praha II, Sedmihradská 9.
K dotazníkům žádaly zmíněné instituce také životopis. Žádalo se vypsat nejdůležitější události života od malička do současnosti, které vážné nemoci nebo úrazy člověk prodělal v dětství i v současnosti, jaký je jeho vztah k rodině, komu se nejraději svěřuje, jak se snáší s učiteli, se spolužáky a kamarády, vyložení vlastních plánů, které povolání si přeje zvolit, jak si představuje svou činnost v tomto povolání, jaké překážky se staví v cestu jeho plánům nebo naopak, co jejich uskutečnění podporuje a nakonec jak si klient představuje svoji budoucnost.
Podrobnou osnovu pro životopis sestavený pro profesní problematiku sestavil slovenský psycholog J. Ch. Raiskup. Variantu tohoto životopisu vytvořil český psycholog R. Kohoutek.
Škálu k měření dominantních zájmů osobnosti sestavil Erwin Roth podle G. W. Allporta, P. E. Vernona a G. Lindzeye.
Známí slovenští psychologové Tomáš Pardel (1918-1998), L. Maršálová a A. Hrabovská zkonstruovali Dotazník motivace výkonu (D-M-V) vhodný pro oblast psychologie práce, organizace a řízení a pro poradenské psychology.
Diagnostické i intervenční metody psychologů pro oblast životního stylu a duševního zdraví se neustále zdokonalují a jejich arsenál se stále rozšiřuje.
Literatura
HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s.
ISBN 80-7178-386-2.
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.
KOHOUTEK, R. Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 263 stran.
PETRÁSEK, R. a kol. Co dělat, abychom žili zdravě. Praha: Vyšehrad, 2004.Některá související slova

welness, ZŽS- občanské sdružení, funkctional skills (angl.), developmental assets (angl.)Knihy

Zdravý životní styl Výchova ke zdraví -- autor: Marádová Eva
Zdravý životní styl Výchova ke zdraví Autorská řešení -- autor: Marádová Eva
Duševní zdraví a životní styl -- autor: Raboch Jiří
Energie pro zdravý životní styl -- autor: Muselesová Elise
Rodinná výchova Zdravý životní styl 1 -- autor: Marádová Eva

Komentáře ke slovu zdravý životní styl


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » zdravá škola
následující slovo: » zdraví
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:4251
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz