pojem hodnotová orientace až pojem Hogan Personality Inventory ( HPI) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
hodnotová orientace  >>   trvalá nebo i krátkodobá či situační zaměřenost individuálního subjektivního oceňování, míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje např.určitým ideálům, etickým a estetickým vlastnostem, výkonům, aktivitám, mocenským pozicím, jevům, potřebám, předmětům, věcem, požitkům, symbolům a jednotlivým osobám, které ovlivňují a usměrňují jeho cíle, chování a prožívání. vloženo uživatelem» hodnotová orientace
hodnotový systém  >>   uspořádání hodnot a preferencí podle stupně jejich významnosti pro chování a prožívání daného člověka nebo sociální skupiny vloženo uživatelem» hodnotový systém
hodofobie  >>   strach z cestování vloženo uživatelem» hodofobie
hodogetika  >>   příprava k vědeckému poznávání vloženo uživatelem» hodogetika
hodologie  >>   dynamika scény vloženo uživatelem» hodologie
hodonyma  >>   vlastní jména a názvy komunikačních prostředků a možností, ulic, cest, železnic, letišť, přístavů, lanovek, mostů, brodů apod. vloženo uživatelem» hodonyma
hofer  >>   podruh, nájemník vloženo uživatelem» hofer
hofjes  >>   klášterní útulky v Nizozemí; dvorky; objekty a pokojíčky pro staré lidi vloženo uživatelem» hofjes
Hogan Development Survey, zkratka HDS  >>   Hoganův rozvojový dotazník (psychodignostická metoda R. Hogana zjišťující potenciální překážky osobního a profesního rozvoje) vloženo uživatelem» Hogan Development Survey
Hogan Personality Inventory ( HPI)  >>   Hoganův osobnostní dotazník (psychodiagnostická metoda zjišťující např. osobnostní stabilitu, sebeprosazování, kooperativnost, systematičnost, zvídavost a učenlivost) vloženo uživatelem» Hogan Personality Inventory ( HPI)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz