pojem středně těžká demence až pojem studentský loket - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
středně těžká demence  >>   paměť uchovala pouze hluboce vštípené znalosti, nové informace jsou vštěpovány jen občas, a to jen na krátkou dobu,postižený nemůže sám vařit, důkladně uklízet, chodit sám nakupovat a manipulovat s penězi, výraznější úbytek emoční sebekontroly vloženo uživatelem» středně těžká demence
středně těžká mentální retardace  >>   snížené kognitivní schopnosti a dovednosti, opožděný vývoj řeči a snížená sociální způsobilost, IQ 35 - 49, mentální věk v dospělosti 6 - 9 roků, starší název: oligofrenie v pásmu imbecility vloženo uživatelem» středně těžká mentální retardace
středně těžká mentální retardace a její starší názvy  >>   imbecilita, střední oligofrenie (slabomyslnost), střední mentální subnormalita vloženo uživatelem» středně těžká mentální retardace a její starší názvy
střední věk  >>   vývojové stadium mezi 45 až 60 lety života člověka vloženo uživatelem
1 komentář
» střední věk
Střelba ostendivní  >>   Střelba ostendivní (nesprávně střelba pudová) spočívá v přivedení ozbrojené paže či paží z pohotovostní polohy do polohy palebné ukázáním na cíl a stiskem spouště bez zrakové kontroly mířidel. vloženo uživatelem» Střelba ostendivní
studená fůze  >>   Termojaderná fůze za nízkých teplot. Není prokázána její existence. vloženo uživatelem
1 komentář
» studená fůze
student identification number (angl.)  >>   identifikační číslo studenta (studentky) vloženo uživatelem» student identification number (angl.)
student satifaction (angl.)  >>   studentova (žákova) spokojenost, zadostiučinění vloženo uživatelem» student satifaction (angl.)
studentské portfolio  >>   soubor či soupis odborných vědomostí, dovedností, aktivit a produktů, kterými student prezentuje písemně, graficky, prostřednictvím videozáznamu apod. své odborné zkušenosti, znalosti a odborné kompetence a hodnocení, které průběžně získával během studia vloženo uživatelem» studentské portfolio
studentský loket  >>   viz bursitis olecrani (lat.), též pijácký loket vloženo uživatelem» studentský loket
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz