pojem Dat iustus frena superbis (lat.) až pojem Day centre (angl.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Dat iustus frena superbis (lat.)  >>   Spravodlivý drží na uzde pyšných. vloženo uživatelem» Dat iustus frena superbis (lat.)
Date et dabitur vobis (lat.)  >>   Dávajte a dajú vám. vloženo uživatelem» Date et dabitur vobis (lat.)
date of birth (angl.)  >>   datum narození vloženo uživatelem» date of birth (angl.)
datování počátku středověku  >>   počátek středověku se datuje rokem 476, kdy dobytím Říma barbary došlo k pádu říše západořímské vloženo uživatelem» datování počátku středověku
Datový proud  >>   V informatice označení pro sekvence dat. Proud je definován svým vstupem a výstupem, těmi mohou být například soubor na disku, zařízení nebo jiný program. vloženo uživatelem» Datový proud
datum  >>   (z lat., neutrum, genitiv data) 1. udání doby něčeho rokem, n. i měsícem a dnem; vročení: napsat dnešní datum, opatřit dopis datem; 2. (zprav. mn. data) jakýkoli číselný údaj; stručný, přesný, dílčí údaj vůbec: statistické zpracování dat, životopisná data, osobní data vloženo uživatelem» datum
ďaur, džaur  >>   (z tur.) (u muslimů) hanlivé označení jinověrce ("nevěřící") vloženo uživatelem» ďaur
david a goliáš  >>   Nerovní soupeři. Zdánlivě slabší a znevýhodněný (David) může vyhrát nad silnějším (Goliášem). vloženo uživatelem» david a goliáš
Davidova hvězda  >>   Jeden zo symbolov judaizmu a židovského národa - hexagram -šesťcípa hviezda pozostávajúca z dvoch rovnostranných trojuholníkov. Ako symbol prevzatý, ako napríklad pentagram alebo svastika. vloženo uživatelem» Davidova hvězda
Day centre (angl.)  >>   denní stacionář vloženo uživatelem» Day centre (angl.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz