pojem sociometrická pozice až pojem sociosféra - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
sociometrická pozice  >>   umístění v soustavě skupinových (společenských) vztahů, vyjadřující stupně vzájemné přitažlivosti, odpudivosti či lhostejnosti jedněch vůči druhým vloženo uživatelem» sociometrická pozice
sociometrický dotazník  >>   dotazník zjišťující psychosociální vztahy v určité skupině vloženo uživatelem» sociometrický dotazník
sociometrický chvost  >>   sociální pozice izolovaného, marginalizovaného jedince, obětního beránka, černé ovce, outsidera, omegy vloženo uživatelem» sociometrický chvost
sociometrický status  >>   míra kladného přijímání jedince skupinou (pozitivní sociometrický status) nebo míra odmítání jedince skupinou (negativní sociometrický status) vloženo uživatelem» sociometrický status
sociomorfizace  >>   přenášení vlastností a způsobů chování i prožívání lidských společenství do mimolidských oblastí, a to živých i neživých vloženo uživatelem» sociomorfizace
socionika  >>   teorie psychologické slučitelnosti mezi lidmi, kterou vytvořila litevská vysokoškolská učitelka Ašra Augusta (vlastním jménem Augustinavičiuté) na základě zkoumání souvislostí mezi geneticky determinovanými osobnostními typy (vycházejícími z typologie C.G.Junga) a interpersonálními vztahy vloženo uživatelem» socionika
socionómie  >>   ohledy na mínění sociálního okolí, ostatních osob (např. vrstevníků) vloženo uživatelem» socionómie
sociopatie  >>   snížená schopnost učit se normálnímu sociálnímu chování, disociální až asociální postoje a způsoby chování, moral insanity až anetická psychopatie (starší názvy pro psychické poruchy chování a poruchy osobnosti) vloženo uživatelem» sociopatie
socioprocesuální  >>   kladoucí důraz na sociální procesy vloženo uživatelem» socioprocesuální
sociosféra  >>   lidské společenství, významná sociální součást životního prostředí vloženo uživatelem» sociosféra
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz