pojem personální symptomy a jejich typy až pojem persuasivní funkce komunikace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
personální symptomy a jejich typy  >>   1) nahodilé osobnostní příznaky (symptomy) necharakteristické pro danou osobnost (např. situační zdvořilost a momentálně kultivovaná mluva); 2) sekundární, u nichž se častěji vyskytují nepodstatné projevy, spíše skupinové nebo věkové, hodnotíme je jako vedlejší (např. pohyblivost, živá mimika a gestikulace); 3) centrální jsou projevy, které přesně vyznačují specifickou individualitu osobnosti, centrální symptomy jsou velice důležité, poněvadž mají nemalý význam pro bližší určení případné závady či poruchy (např. nedodržování slíbených termínů, výrazná dominantnost, sebevědomí); 4) kardinální symptomy charakterizujeme jako projevy velmi významné, trvalé a rozhodující pro poznání dominantních vlastností a rysů dané osobnosti (např. zdůrazněná zodpovědnost, altruismus, afektivní labilita). vloženo uživatelem» personální symptomy a jejich typy
personální unie  >>   sdružení nejméně dvou (formálně samostatných) států osobou panovníka vloženo uživatelem» personální unie
personologie  >>   teorie osobnosti založená americkým psychologem Henry Alexandrem Murrayem (1893-1988); věda o individuální osobnosti vloženo uživatelem» personologie
perspiratio insensibilis (lat.)  >>   nepozorovatelné, neznatelné odpařování (evaporace) tekutin z kůže do vzduchu vloženo uživatelem» perspiratio insensibilis (lat.)
perspiratio sensibilis (lat.)  >>   vnímatelné (znatelné) odpařování (evaporace) tekutin z kůže, pocení vloženo uživatelem» perspiratio sensibilis (lat.)
perspiration (angl.)  >>   pocení, pot vloženo uživatelem» perspiration (angl.)
persuadeo (z lat.)  >>   přesvědčují, přemlouvám, ovlivňuji vloženo uživatelem» persuadeo (z lat.)
persuasivně orientovaný personální typ  >>   preferuje použití svých verbálních obratností v situacích, které poskytují příležitosti pro ovládání druhých. usiluje o všechny možné typy změn např. v přístupu k pracovní činnosti (tj. změny v motivaci), změny v chování jednotlivců (např. aby přestali kouřit) i změny v chování skupin. Usilují o překonání odporu lidí ke změnám, o překonání tendence k setrvačnosti. Lidé persuasivní modální orientace osobnosti mívají silné dominantní a mocenské tendence. Vyhýbají se přesně definovanému jazyku nebo jednostranným a přesně definovaným pracovním situacím, jakož i situacím, které vyžadují dlouhá a vytrvalá období, ve kterých je nutno vyvinout intelektuální úsilí koncentrovano vloženo uživatelem» persuasivně orientovaný personální typ
persuasivní  >>   přesvědčovací vloženo uživatelem» persuasivní
persuasivní funkce komunikace  >>   přesvědčující někoho o něčem vloženo uživatelem» persuasivní funkce komunikace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz