pojem nesocializovaná psychika až pojem nešama - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
nesocializovaná psychika  >>   projevy anormativního chování, a to nejen v oblasti právní, ale i v oblasti etické, patologický egocentrismus vloženo uživatelem» nesocializovaná psychika
nesouhlasná lateralita  >>   zkřížená dominannce končetiny a smyslového orgánu, např. je dominantní pravá ruka a levé oko nebo levá ruka a pravé oko vloženo uživatelem» nesouhlasná lateralita
nespecifická kreativita  >>   tvořivost univerzálního typu, bohatost originálních nápadů v každodenním životě vloženo uživatelem» nespecifická kreativita
nespecifická primární prevence  >>   protidrogová opatření a aktivity také proti dalším sociálně patologickým jevům, vedení dětí a mládeže i dospělé k ohleduplnému jednání, k dodržování morálních a společenských pravidel, k zodpovědnosti, ke kultivované mluvě, ke kvalitním volnočasovým zájmovým činnostem, sportovním programům a soutěžím, kulturním programům, populárně vědeckým a osvětovým předáškám, k budování kvalitního hodnotového systému a zlepšování životního stylu vloženo uživatelem» nespecifická primární prevence
nespecifická redukce tenze  >>   snižování duševního napětí např. hrami, tělesným pohybem, sportem, tělesnou prací vloženo uživatelem» nespecifická redukce tenze
nespecifický transfer  >>   přenos zdánlivě nesouvisejících (libovolných) obsahů při učení, též ,,obecný" transfer vloženo uživatelem» nespecifický transfer
nestabilní profesní kariéra  >>   časté změny zaměstnání, nejistota delšího setrvání v dané profesi vloženo uživatelem» nestabilní profesní kariéra
nestandardní situace  >>   neočekávaná situace o jejímž řešení není člověk předem informován; neřešitelná situace vloženo uživatelem» nestandardní situace
nestrukturované pozorování  >>   holistické a globální pozorování a popisování pozorovaného jevu bez předem připravených kriterií, kategorií, systémů, schemat a inventářů na které často navazuje pozorování strukturované vloženo uživatelem» nestrukturované pozorování
nešama  >>   duše i duch člověka, který je podle židovského učení věčný a nezničitelný. vloženo uživatelem» nešama




» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz