pojem benigní těhotenská encefalopatie až pojem benzyl - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
benigní těhotenská encefalopatie  >>   u některých těhotných žen (zejména u prvorodiček) se objevují v průběhu gravidity mírné a dočasné funkční potíže (např. lehčí a přechodné závady pozornosti, paměti, usuzování, učení se a orientovanosti), doprovázené někdy i emoční labilitou, zvýšenou únavou a nespavostí, které se po porodu opět normalizují vloženo uživatelem» benigní těhotenská encefalopatie
benjamin fenomen  >>   nejmladší dítě bývá považováno za rozmazlené, umíněné a psychicky rizikové vloženo uživatelem» benjamin fenomen
Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)  >>   klasická neuropsychologická diagnostická metoda, která identifikuje vizuální paměť a pozornost,zrakovou percepci a vizuokonstrukční schopnosti a dovednosti, české vydání upravil neuropsycholog Marek Preiss. vloženo uživatelem» Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)
benzatropin  >>   benzatropin – parasympatolytikum, používá se v léčbě Parkinsonovy nemoci a parkinsonismu. L.: APO-Benztropine Antidotum při extrapyramidovém syndromu(choreatické pohyby, hyperreflexie, trismus, opistotonus, rigidita, třes) způsobeném haloperidolem,fenotiaziny. vloženo uživatelem» benzatropin
benzidin [benzidýn]  >>   (z arab. + lat. zákl.) chem. aminový derivát benzenové řady užívaný při výrobě barviv, v soudním lékařství aj.; karcinogenní aromatický derivát anilinu, používaný zejména k průmyslové syntéze barviv vloženo uživatelem» benzidin
benzinismus  >>   druh toxikománie, čichání benzinových par vloženo uživatelem» benzinismus
benzodiazepiny  >>   široce využívaná řada sedativních a hypnotických látek, jež potencují uvolňování tlumivého neurotransmiteru GABA. Uplatňují se jako anxiolytika, hypnotika, myorelaxancia a antiepileptika. Nevýhodou je jejich návykový potenciál, možnost přetrvávající sedace, nepříznivý vliv na přirozené spánkové fáze a velice nepříjemný odvykací syndrom obdobný tomu alkoholovému vloženo uživatelem» benzodiazepiny
benzoe  >>   (z arab. zákl.) druh pryskyřice (získávaná z kůry stromů rodu Styrax, česky sturač) vloženo uživatelem» benzoe
benzol  >>   (z arab. zákl.) směs chemických látek vznikajících při koksování (benzen, toluen, xyleny a další sloučeniny); chem. dř. název surového benzenu vloženo uživatelem» benzol
benzyl  >>   (z arab. zákl.) chem. aromatický zbytek odvozený z toluenu, vz. C6H5CH2- vloženo uživatelem» benzyl
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz