pojem polysenzorický až pojem polytoxikomanický - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
polysenzorický  >>   mnohosmyslový, vícesmyslový, multisenzorický, multisenzoriální, využívající a zapojující co nejvíce smyslů (např. při poznávání nějakého předmětu nebo jevu) vloženo uživatelem» polysenzorický
polystylovost  >>   stylová pluralita vloženo uživatelem» polystylovost
polysyndeton  >>   kladení spojovacího výrazu u každého souřadně připojeného výrazu (větného členu, nebo věty) vloženo uživatelem
2 komentáře
» polysyndeton
polytematik  >>   zabývá se v určitém časovém úseku současně více náměty, tématy, nápady, výzkumnými objekty a projekty vloženo uživatelem» polytematik
polyterapie  >>   léčení dvou nebo i více chorob či závad a poruch současně, a to často i větším množstvím různých léků (zejména u starších osob) vloženo uživatelem» polyterapie
polythelie  >>   nadpočetné (přídatné) prsní bradavky vloženo uživatelem» polythelie
polytomická otázka  >>   nabízí více možností,jak na danou otázku odpovědět vloženo uživatelem» polytomická otázka
polytomický  >>   mající více možností, např. více možných odpovědí v dotazníku vloženo uživatelem» polytomický
polytonalita  >>   (z řec. + lat.) hud. současné znění několika melodií n. akordů příslušných k růz. tóninám vloženo uživatelem» polytonalita
polytoxikomanický  >>   závislý na více drogách vloženo uživatelem» polytoxikomanický
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz